สมาชิกสมทบ

    สมาชิกสมทบ : ได้แก่ บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ประกอบวิสาหกิจการค้าผลิตภัณฑ์แป้งมันสำปะหลังหรือเป็นตัวแทนตัวแทนค้าต่างนายหน้าทั้งใน และนอกประเทศ หรือเป็นผู้สนใจเกี่ยวกับการผลิตหรือค้าผลิตภัณฑ์แป้งมันสำปะหลังทั้งใน และนอกประเทศ


A.052/2535

บริษัท ฟูจิคัททิ่งทูลส์ จำกัด
นายเวนซี เซีย
นางเกื้อกูล เซีย

สำนักงาน

938 ม.15 ถ.เทพารักษ์ ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ .สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ : 0 2706 0915-7
โทรสาร : 0 2706 0918

FUJI CUTTING TOOLS CO., LTD.
Mr.Wenche Hsieh
Mrs.Kuakoon Hsieh

Office

938 Moo15 Theparak Road, Bangsaotong, Bangsaotong Samut Prakan 10540
Phone : (66) 2706 0915-7
Fax : (66) 2706 0918

email : wenchehsieh@gmail.com
website : -

email : wenchehsieh@gmail.com
website : -

A.099/2544

บริษัท อีโตชู (ไทยแลนด์) จำกัด
นางสาวชนิดา ปฏิการะพงศ์
นางสาวสรินทิพย์ ศิริศันสนียวงศ์

สำนักงาน

54 อาคารหะรินธร ชั้น5 ถ.สาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ : 0 2266 3086
โทรสาร : 0 2234 3920

ITOCHU (THAILAND) CO., LTD.
Miss.Chanida Patigarapong
Miss.Sarinthip Sirisansaneeyawong

Office

54 Harinthorn Tower, 5th Floor, North Sathorn Road, Silom Bangkok 10500
Phone : (66) 2266 3086
Fax : (66) 2234 3920

email : chanida.p@itochu.co.th

email : chanida.p@itochu.co.th

A.110/2546

บริษัท ไทยสตีมเซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
นายรำลึก บุญผล
นายทัศพงษ์ วรรณสุทธะ

สำนักงาน

754/31-32 ถ.สุขุมวิท101 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260
โทรศัพท์ : 0 2332 8246-7
โทรสาร : 0 2311 4840

THAI STEAM SERVICE & SUPPLY CO., LTD.
Mr.Ramluek Boonpol
Mr.Tassapong Wannasuta

Office

754/31-32 Soi Punnawithi, Sukhumvit101 Road, Bangchak, Prakanong Bangkok 10260
Phone : (66) 2332 8246-7
Fax : (66) 2311 4840

email : thaisteam@thaisteam.co.th
website : www.thaisteam.co.th

email : thaisteam@thaisteam.co.th
website : www.thaisteam.co.th

A.115/2546

บริษัท บูรพาผลิตภัณฑ์ จำกัด
นายกมลวิทย์ เลิศประดิษฐ์
นางสาวศิวพร สุขเจริญ

สำนักงาน

250/15 ซ.พุทธมณฑลสาย 2 ซ.32 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170
โทรศัพท์ : 0 2885 2071-3
โทรสาร : 0 2885 2074

ORIENTAL PRODUCTS CO., LTD.
Mr.Khamonvit Lertpradit
Miss.Siwaporn Sukcharoen

Office

250/15 Soi Phutthamonthon Sai 2, Soi 32, Sala Thammasop, Thawi Watthana Bangkok 10170
Phone : (66) 2885 2071-3
Fax : (66) 2885 2074

email : admin@orientalth.com
website : -

email : admin@orientalth.com
website : -

A.116/2546

บริษัท เอสซีจี อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
นายวิศัลย์ อุเทนสุต
นางสาวชมเพลิน สุเมธาศร

สำนักงาน

1 ถ.ปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
โทรศัพท์ : 0 2586 4353
โทรสาร : 0 2586 2251

SCG International Corporation CO., LTD.
Mr.Visan Udenasuta
Miss Chomplern Sumethasorn

Office

Siam Cement Road, Bangsue, Bangsue Bangkok 10800
Phone : (66) 2586 4353
Fax : (66) 2586 2251

email : surachab@scg.co.th
website : www.scttrading.com

email : surachab@scg.co.th
website : www.scttrading.com

A.118/2546

บริษัท จิตตรงเคมีภัณฑ์ จำกัด
นายดุสิต พิทยาธิคุณ

สำนักงาน

36 นิคมอุตสาหกรรมบางชัน ซอย เสรีไทย 87 ถนนเสรีไทย แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510
โทรศัพท์ : 0 2540 1200
โทรสาร : 0 2540 1201-2

CHEMICAL SPECIALTIES CORPORATION LTD.
Mr.Dusit Pittayathikhun

Office

Bangchan Industrial Estate, 36 Soi Seri Thai 87, Seri Thai Road,Min Buri, Min Buri Bangkok 10510
Phone : (66) 2576 0920-4
Fax : (66) 2576 0928-9

email : dusit@cpp.co.th
website : www.cpp.co.th/csc

email : dusit@cpp.co.th
website : www.cpp.co.th/csc

A.130/2546

บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย ออร์แกนิก จำกัด
นายดุสิต พิทยาธิคุณ
นายชัชพล พิทยาธิคุณ

สำนักงาน

36 นิคมอุตสาหกรรมบางชัน ซอยเสรีไทย แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510
โทรศัพท์ : 02 540 3595
โทรสาร : 02 540 3597

SOUTHEAST ASIA ORGANIC CO., LTD.
Mr.Dusit Pittayathiknun
Mr.Chatchaphon Pittayathiknun

Office

36 Bangchan Industrial Estate, Seri-Thai 87 , Seri- Thai Road , Minburi , Minburi , Bangkok 10510
Phone : (66) 2540 3595
Fax : (66) 2540 3597

email : marketing@sea-organic.com
website : www.sea-organic.com

email : marketing@sea-organic.com
website : www.sea-organic.com

A.134/2547

บริษัท ไทยคอมมอดิตี้ จำกัด
นายพรชัย ชาญวนิชวงศ์
นางสาวนิตยา ศรีประเสริฐ

สำนักงาน

589/157 อาคารเซ็นทรัลซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 29 ถ.เทพรัตน แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
โทรศัพท์ : 0 2745 6954-7
โทรสาร : 0 2745 6579

THAI COMMODITIES CO., LTD.
Mr.Pornchai Chanwanichwong
Miss.Nittaya Sriprasert

Office

589/157 Central City Tower, 29th Floor, Debaratna Road, Bangna Nua, Bangna Bangkok 10260
Phone : (66) 2745 6954-7
Fax : (66) 2745 6579

email : trade1@thaicommodities.com

email : trade1@thaicommodities.com

A.136/2547

บริษัท กรีนสยามมาร์เก็ตติ้ง จำกัด
นายศิริพจน์ พงศ์ปรีชา
นางวิไล พงศ์ปรีชา

สำนักงาน

137/38 ซ.สุขุมวิท 60/1 (สุคนธชาติ3) ถ.สุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260
โทรศัพท์ : 0 2741 4885
โทรสาร : 0 2741 4886

GREEN SIAM MARKETING CO., LTD.
Mr.Siripot Phongpreecha
Mrs.Vilai Phongpreecha

Office

137/38 Soi Sukumvit 60/1 (Sukonthachart3) Sukumvit Road, Prakhanongtai , Prakhanong, Bangkok 10260
Phone : (66) 2741 4885
Fax : (66) 2741 4886

email : dragon_223@hotmail.com
website : www.green-siam.com

email : dragon_223@hotmail.com
website : www.green-siam.com

A.137/2547

บริษัท อะกริเอ๊กซ์ จำกัด
นายประจวบ คงธนารัตน์
นางนลิน คงธนารัตน์

สำนักงาน

139 อาคารเศรษฐีวรรณ ห้อง14บี ชั้นที่ 14 ถ.ปั้น แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ : 0 2266 6151-4
โทรสาร : 0 2266 6155, 0 2237 1509

AGRIEX CO., LTD.
Mr.Prachuab Kongthanaratana
Mrs.Narin Kongthanaratana

Office

139 Sethiwan Tower,Suite 14B, 14th Floor, Pan Road, Silom, Bangrak Bangkok 10500
Phone : (66) 2266 6151-4
Fax : (66) 2266 6155, (66) 2237 1509

email : agriex@loxinfo.co.th

email : agriex@loxinfo.co.th

A.138/2547

บริษัท มิตซุย แอนด์ คัมปนี (ไทยแลนด์) จำกัด
นางสาวอังคนา ลิ้มพานิช
นางสาวนวรินทร์ ตรีสุทธิวงศ์

สำนักงาน

175 สาธรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น15-17 ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ : 0 2344 2222
โทรสาร : 0 2344 2022

MITSUI & CO. (THAILAND) LTD.
Miss Angkana Limpanich
Miss Nawarin Treesuttiwong

Office

175 Sathorn City Tower, 15-17th Floor, South Sathorn Road, Tungmahamek, Sathorn Bangkok 10120
Phone : (66) 2344 2222
Fax : (66) 2344 2022

email : bkkps@dg.mitsui.com
website : www.mitsui.com

email : bkkps@dg.mitsui.com
website : www.mitsui.com

A.140/2547

บริษัท อุตสาหกรรมแป้งไทย จำกัด
นายนวคุณ ตันพัฒนรัตน์
นางสาวธัญญพร ชินธรรมมิตร์

สำนักงาน

383 ถ.ลาดหญ้า แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
โทรศัพท์ : 0 2861 4801-4
โทรสาร : 0 2437 7937

THAI FLOUR INDUSTRY CO., LTD.
Mr.Navakun Tanpatanarat
Miss Thanyaporn Chinthammit

Office

383 Ladya Road, Somdejchaopraya, Klong–San Bangkok 10600
Phone : (66) 2861 4801-4
Fax : (66) 2437 7937

email : imex@thaiflour.co.th, internationalsales@thaiflour.co.th
website : www.thaiflour.co.th

email : imex@thaiflour.co.th, internationalsales@thaiflour.co.th
website : www.thaiflour.co.th

A.141/2547

บริษัท บางกอกอินเตอร์ฟูด จำกัด
นายนวคุณ ตันพัฒนรัตน์

สำนักงาน

383 ถ.ลาดหญ้า แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
โทรศัพท์ : 0 2861 4805-10
โทรสาร : 0 2437 7937

BANGKOK INTER FOOD CO., LTD.
Mr.Navakun Tanpatanarat

Office

383 Ladya Road, Somdejchaopraya, Klong–San, Bangkok 10600
Phone : (66) 2861 4805-10
Fax : (66) 2437 7937

email : export@bangkokinterfood.co.th

email : export@bangkokinterfood.co.th

A.142/2547

บริษัท เกรียงไกร (เกียงไต๋) ค้าแป้ง จำกัด
นายวิชาญ ลาภพรศิริกุล
นางศรินทร์ทิพย์ ลาภพรศิริกุล

สำนักงาน

309 ซ.วัดโพธิ์แมน ถ.สาธุประดิษฐ์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

KRIANGKRAI CO.,LTD
Mr.Vichan Labpornsirikul
Mrs.Srintip Labpornsirikul

Office

309 Soi Watpoman, Sathupradit Road, Chongnonsi, Yannawa Bangkok 10120

โรงงาน

36 ม.12 ถ.พุทธมณฑล สาย5 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ .นครปฐม 73210
โทรศัพท์ : 0 2811 8352-4
โทรสาร : 0 2811 8314

Factory

36 Moo12, Phuttamontol 5 Road, Raikhing, Sampran Nakhon Pathom 73210
Phone : (66) 2811 8352-4
Fax : (66) 2811 8314

email : kriangkrai_starch@yahoo.com
website : -

email : kriangkrai_starch@yahoo.com
website : -

A.149/2547

บริษัท แจ๊กฮั้ว จำกัด
นางสาวนิภาพรรณ พีชาพันธุ์
นายถาวร สุขสวัสดิ์

สำนักงาน

51,53,55 ถ.สุดประเสริฐ แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ : 0 2291 6108
โทรสาร : 0 2291 1227, 0 2688 7050

JACK HUA CO., LTD.
Miss.Nipaphan Peechaphand
Mr.Thawon Suksawad

Office

51,53,55 Sudprasert Road, Bangklo, Bangkolaem Bangkok 10120
Phone : (66) 2291 6108
Fax : (66) 2291 1227, (66) 2688 7050

email : jhcl@ksc.th.com
website : www.jackhua.com

email : jhcl@ksc.th.com
website : www.jackhua.com

A.153/2548

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยอยู่
นางวราภรณ์ ลิ่มปิยะกรณ์
นางสาวศิวิกา ลิ่มปิยะกรณ์

สำนักงาน

69/13 ซ.ประดิพัทธ์ 19 ถ.ประดิพัทธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0 2278 3124
โทรสาร : 0 2271 2111

THAI YOO LTD., PART.
Mrs.Waraporn Limpiyakorn
Miss.Sivika Limpiyakorn

Office

69/13 Soi Pradipat 19 , Pradipat Road, Prayathai Bangkok 10400
Phone : (66) 2278 3124
Fax : (66) 2271 2111

email : thai_yoo@yahoo.co.uk
website : -

email : thai_yoo@yahoo.co.uk
website : -

A.154/2548

บริษัท สตาร์ช โพรดักส์ จำกัด
นายเจอร์ราด อลัน คอลเวลล์
นางวรรณา จึงประเสริฐ

สำนักงาน

89/15 หมู่15 เอ็นเตอร์ไพร์ซ ปาร์ค ถ.บางนา-ตราด กม.5 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ .สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ : 0 2136 1781-4
โทรสาร : 0 2136 1785

STARCH PRODUCTS CO., LTD.
Mr.Gerald Alan Colwell
Mrs.Wanna Jungprasert

Office

89/15 Moo 15 Enterprize Park, Bangna-Trad Road 5 Km., Bangkaew, Bangplee, Samut Prakan 10540
Phone : (66) 2136 1781-4
Fax : (66) 2136 1785

email : admin@starchproducts.co.th
website : www.starchproducts.co.th

email : admin@starchproducts.co.th
website : www.starchproducts.co.th

A.159/2548

บริษัท โซจิทสึ (ประเทศไทย) จำกัด
นางสาวรัตนา เสริมกวินรักษ์
นายสัทสึกะ โทโยฮิโกะ

สำนักงาน

1 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี ชั้น 19 ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ : 0 2227 9200
โทรสาร : 0 2227 9320

SOJITZ (THAILAND) CO., LTD.
Miss Rattana Sermkavinruck
Mr.Satsuka Toyohiko

Office

1 Q.House Lumpini Building, 19th Floor, South Sathorn Road, Tungmahamek, Sathorn Bangkok 10120
Phone : (66) 2227 9200
Fax : (66) 2227 9320

email : rattana.s@sojitz.com
website : -

email : rattana.s@sojitz.com
website : -

A.162/2548

บริษัท คอนโทรล ยูเนี่ยน (ประเทศไทย) จำกัด
นายสเตฟาน ฟรองซัว แอล มอริลส์
นางสาวณิชกานต์ ถาวรวิริยกุล

สำนักงาน/โรงงาน

987-989 ซอยลาซาล 75 ถนนลาซาล แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
โทรศัพท์ : 0 2361 1960-9
โทรสาร : 0 2361 1970-1

CONTROL UNION (THAILAND) CO., LTD.
Mr. Stephan Francois L. Moreels
Miss Nichakan Thawornviriyakul

Office/Factory

987-989 Soi Lasalle 75 Lasalle Rd. Kwaeng Bangnatai Khet Bangna Bangkok 10260
Phone : (66) 2361 1960-9
Fax : (66) 2361 1970-1

email : operationscuth@controlunion.com
website : www.controlunion.com

email : operationscuth@controlunion.com
website : www.controlunion.com

A.165/2548

บริษัท เฟิร์ส สตาร์ช อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
นายประพนธ์ สินสาฎก
นางสาวขนิฐา ว่องไวลิขิต

สำนักงาน

49 ถ.บางบอน 4 แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150
โทรศัพท์ : 0 2894 8601-8
โทรสาร : 0 2894 8609-10

FIRST STARCH INTERNATIONAL CO., LTD.
Mr.Praphon Sinsadok
Miss.Khanitha Wongwailikit

Office

49 Bangbon 4 Road, Bangbon, Bangbon Bangkok 10150
Phone : (66) 2892 2351-4
Fax : (66) 2892 2355

email : sinsadok01@yahoo.com, khanitha.ni@gmail.com
website : www.firststarch.com

email : sinsadok01@yahoo.com, khanitha.ni@gmail.com
website : www.firststarch.com

A.168/2548

บริษัท ซี.พี.อินเตอร์เทรด จำกัด
นางสาวศิขรินทร์ วิกยาธิปัตย์

สำนักงาน

313 อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ : 02 646 7200
โทรสาร : 0 2 646 7392

C.P.INTERTRADE CO., LTD.
Miss Sikarin Vikayatipat

Office

313 C.P. Tower, Silom Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500
Phone : (66) 2646 7200
Fax : (66) 2646 7392

email : info@cpthairice.com, sikarin.vik@cpintertrade.com
website : www.cpthairice.com

email : info@cpthairice.com, sikarin.vik@cpintertrade.com
website : www.cpthairice.com

A.180/2549

บริษัท สตาร์ช เว็ลธ จำกัด
นายสุวิทย์ ธีรวชิรกุล
นายกิตติพันธ์ ธีรวชิรกุล

สำนักงาน

3539 ถนนพระรามที่ 9 แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ : 089 456 1955 , 061 535 5561
โทรสาร : -

STARCH WEALTH CO., LTD.
Mr.Suvit Threeravachirakul
Mr.Kittiphan Threeravachirakul

Office

3539 Rama 9 Road, Phatthanakan, Suanluang Bangkok 10250
Phone : (66) 89 456 1955 , (66) 61 535 5561
Fax : -

email : sale@starchwealth.co.th
website : -

email : sale@starchwealth.co.th
website : -

A.194/2550

ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ตงจั่น
นายพิเชษฎ กาญจนชูศักดิ์

สำนักงาน

583-587 ถ.ทรงวาด แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : 0 2222 2448
โทรสาร : 0 2223 7312

TONG CHAN REGISTERED ORDINARY PARTNERSHIP
Mr.Pichet Kanjanachusak

Office

583-587 Songward Road, Chackaward, Sampantawongse Bangkok 10110
Phone : (66) 2222 2448
Fax : (66) 2223 7312

โรงงาน

22/122 ซ.จรัญสนิทวงศ์ 13 ถ.จรัญสนิทวงศ์ แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
โทรศัพท์ : 0 2410 2348
โทรสาร : 0 2410 1556

Factory

22/122 Soi Jaransanitwongse 13, Jaransanitwongse Road, Bangwak, Paseecharoen Bangkok 10160
Phone : (66) 2410 2348
Fax : (66) 2410 1556

email : info@tongchan.com

email : info@tongchan.com

A.198/2550

บริษัท วราวุธ อุตสาหกรรม จำกัด
นายนรินทร์ ตั้งวราวุธ
นางสาวมาลี ตั้งวราวุธ

สำนักงาน

294 ม.7 ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ .อ่างทอง 14110
โทรศัพท์ : 0 3563 1305, 0 3563 2899
โทรสาร : 0 3562 7124

VARAVOOT INDUSTRY CO.,LTD.
Mr.Narin Tungvaravoot
Miss.Malee Tungvaravoot

Office

294 Moo7 Salchaorongthong, Wiseschaichan Ang Thong 14110
Phone : (66) 3563 1305, (66) 3563 2899
Fax : (66) 3562 7124

email : sale@varavoot.com
website : www.varavoot.com

email : sale@varavoot.com
website : www.varavoot.com

A.213/2551

บริษัท สตาเม็ก เทคโนโลยี จำกัด
นายมาร์ค สคูวร์
นางเพ็ญพรรณ เครือบุตร

สำนักงาน

329 ม.3 ต.หนองบัวศาลา อ.เมืองนครราชสีมา จ .นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ : 0 4475 6495
โทรสาร : 0 4421 2772

STAMEX TECHNOLOGY CO., LTD.
Mr.Mark Schuur
Mrs.Penpan Kruabut

Office

329 Moo 3, Nong Bua Sala, Muang Nakhon Ratchasima, Nakhon Ratchasima 30000
Phone : (66) 4475 6495
Fax : (66) 4421 2772

email : schuur@stamex.co.th, pook@stamex.co.th
website : www.stamex.co.th

email : schuur@stamex.co.th, pook@stamex.co.th
website : www.stamex.co.th

A.217/2551

บริษัท วาวา แพค จำกัด
นางสาววิลาศินี หวังเจริญ
นางสาวกัญกร ปิยพิทยากร

สำนักงาน

52 ม.3 ต.สีคิ้ว อ.สีคิ้ว จ .นครราชสีมา 30140
โทรศัพท์ : 0 4441 2747
โทรสาร : 0 4441 3100

VAVA PACK CO., LTD.
Miss Wilasinee Wangcharern
Miss Kannakorn Piyaphitayakorn

Office

52 Moo 3 Sikhiu, Sikhiu, Nakhon Ratchasima 30140
Phone : (66) 4441 2747
Fax : (66) 4441 3100

email : tan_mk@vavapack.com
website : www.vavapack.com

email : tan_mk@vavapack.com
website : www.vavapack.com

A.228/2552

บริษัท รีไลอันซ์ เทค-เซอร์วิส จำกัด
นายผิงสง แซ่จาง
นายจาง เฉา จุง

สำนักงาน

396 ม.2 แขวงอ้อมน้อย เขตกระทุ่มแบน จ .สมุทรสาคร 74130
โทรศัพท์ : 0 2810 0601-5
โทรสาร : 0 2429 1432

RELIANCE TECH-SERVICE CO., LTD.
Mr.Chang Ping-Hsiung
Mr.Chang Chao-Tsung

Office

396 Moo2, Omnoi, Kratumban Samut Sakhon 74130
Phone : (66) 2810 0601-5
Fax : (66) 2429 1432

email : info@reliance-techservice.com
website : www.reliance-techservice.com

email : info@reliance-techservice.com
website : www.reliance-techservice.com

A.237/2553

บริษัท เอ็มซีแอลเอส เอเชีย จำกัด
นางภัคภร ศรีเมฆ
นางสาวปาณิสรา แก้วพลอย

สำนักงาน

2 ถ.ผังเมืองเฉพาะ 3-4 ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองระยอง จ .ระยอง 21150
โทรศัพท์ : 0 3891 8200
โทรสาร : 0 3891 8299

MCLS ASIA CO.,LTD.
Mrs.Phackporn Srimek
Miss Panitsara Kaewploy

Office

2 Phang Muang Chaphor 3-4 Road. Huay Pong, Muang Rayong 21150
Phone : (66) 3891 8200
Fax : (66) 3891 8299

สำนักงาน

968 อาคารมูลนิธิอื้อจือเหลียง ชั้น 26 ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ : 02 632 4260
โทรสาร : -

Office

968 , U-Chu Liang ฺBuilding , 26th Floor, Rama IV Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500
Phone : (66) 2632 4260
Fax : -

email : panitsara@mclsasia.com / phackporn@mclsasia.com
website : www.mclsasia.com

email : panitsara@mclsasia.com / phackporn@mclsasia.com
website : www.mclsasia.com

A.259/2554

บริษัท ข้าวหอมอีสาน จำกัด
นายกิติพันธุ์ เหล่าประภัสสร
นางอรพินท์ คุณาพร

สำนักงาน

1/20 ซอยธนาคารกรุงเทพ ถนนเสือป่า แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โทรศัพท์ : 0 2223 6305-7
โทรสาร : 0 2225 2200

ESAN FRAGRANT RICE CO., LTD.
Mr.Kittiphan Laoprapassorn
Mrs.Orapin Kunaporn

Office

1/20 , Sua Pa Rd., Pomprab, Pomprabsatrupai Bangkok 10100
Phone : (66) 2223 6305-7
Fax : (66) 2225 2200

email : marketing@siamgrains.com

email : marketing@siamgrains.com

A.266/2554

บริษัท เพียวเคมม์ จำกัด
นางคัง ยิง ชิน
นางสาวศศิภา แซ่เลา

สำนักงาน

65 ม.11 ซ.วิลาลัย 1 ถ.บางนา-ตราด ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ. จ .สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ : 0 2337 2373-5 ต่อ141
โทรสาร : 0 2337 2966

PURE CHEM CO., LTD.
Mrs.Kang Ying Chin
Miss.Sasipa Sae-Lao

Office

65 Moo11, Soi Vilalai 1, Bangna-Trad Road, Bangchalong, Bangplee Samut Prakan 10540
Phone : (66) 2337 2373-5 ext.141
Fax : (66) 2337 2966

email : secretary_f@purechem.net

email : secretary_f@purechem.net

A.279/2555

บริษัท อีบีพี อินเตอร์เทรด จำกัด
นายตติยะ หวังศุภกิจโกศล
นายทศวรรษ หวังศุภกิจโกศล

สำนักงาน

98 ม.2 ต.หนองน้ำใส อ.วัฒนานคร จ .สระแก้ว 27160
โทรศัพท์ : 0 3724 7691-4
โทรสาร : 0 3724 7696

EBP INTERTRADE CO., LTD.
Mr.Tatiya Wangsupakitkosol
Mr.Tassawat Wangsupakitkosol

Office

98 Moo2, Nongnamsai, Wattananakhon Sa Kaeo 27160
Phone : (66) 3724 7691-4
Fax : (66) 3724 7696

email : thatiya_w@hotmail.com
website : www.eiamburapa.com

email : thatiya_w@hotmail.com
website : www.eiamburapa.com

A.280/2555

บริษัท เบ็นเทคเคมีคัล จำกัด
นายหมิง ลิ่วเฉลิมกุล
นางสาวซู-หนิง หลิว

สำนักงาน

989 อาคาร เอไอเอ อีสต์ เกตเวย์ ชั้น 15 ห้อง 1503 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
โทรศัพท์ : 0 2336-1298
โทรสาร : 0 2336-0426

BEN TECH CHEMICAL CO., LTD.
Mr.Ming Liuchalermkul
Ms.Shu-Ning Liu

Office

989 AIA EAST Gate Way Building 15th Fl. Unit 1503 Debaratana RD, Bangna Nuea, Bangna, Bangkok 10260
Phone : (66) 2336-1298
Fax : (66) 2336-0426

email : info.btc@bentechchemical.com
website : www.bentechchemical.com

email : info.btc@bentechchemical.com
website : www.bentechchemical.com

A.289/2556

บริษัท ซี.ซี.ดับบลิว เทรดดิ้ง จำกัด
นางสาววารุณี มุ่งหาทรัพย์

สำนักงาน

198 ม.10 ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ .ชลบุรี 20150
โทรศัพท์ : 0 3819 0525
โทรสาร : 0 3819 0526

C.C.W.TRADING CO., LTD.
Mr.Warunee Munghasap

Office

198 Moo10, Huay-Yai, Banglamung Chon Buri 20150
Phone : (66) 3819 0525
Fax : (66) 3819 0526

email : c.c.w.trading@hotmail.com
website : www.ccw-starch.com

email : c.c.w.trading@hotmail.com
website : www.ccw-starch.com

A.290/2556

บริษัท อาโม-แพค (เอเชีย) จำกัด
นายสุชัย สงฆ์ประสิทธิ์
นางภัทราพร สงฆ์ประสิทธิ์

สำนักงาน

ชั้น 2 อาคาร เอ็น.เค.เอส. ซ.เจริญพัฒนา 1 รามอินทรา 117 แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510
โทรศัพท์ : 0 2540 3028
โทรสาร : 0 2540 4177

AMO-PACK (ASIA) CO., LTD.
Mr.Suchai Songprasit
Mrs.Pattraporn Songprasit

Office

2, 2nd Floor, N.K.S. Building, Soi Charoenphattana 1 Ramintra 117, Bangchan, Klongsamwa, Bangkok 10510
Phone : (66) 2540 3028
Fax : (66) 2540 4177

email : info-amothai@psscombine.com

email : info-amothai@psscombine.com

A.298/2556

บริษัท อาร์ค ฟู้ด เทคโนโลยี จำกัด
นายรีจินัล วอลเตอร์ แมคควอร์รี่
นางสาวมัณฑนา เย็นขัน

สำนักงาน

38 อาคารชลันต์ทิพย์ ชั้นที่ 3 ยูนิต 3เอ ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ : 02 117 7000
โทรสาร : 0 2 117 7001

ARC FOOD TECHNOLOGIES LIMITED
Mr.Reginald Walter MacQuarrie
Miss Mantana Yenkhan

Office

38 Chalanttip Building, 3rd Floor Unit 3A, Convent Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500
Phone : (66) 2117 7000
Fax : (66) 2117 7001

email : mail@arcfoodtech.com
website : www.arcfoodtech.com

email : mail@arcfoodtech.com
website : www.arcfoodtech.com

A.307/2557

บริษัท มัทสุทานี เทรดดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด
นายมาซากิ โกโร่
นางสาวพิลาวัลย์ ไชยมีสุข

สำนักงาน

90/40-41 อาคาร สาธรธานี 1 ชั้น 15 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ : 0 2610 3166
โทรสาร : 0 2610 3167

MATSUTANI TRADING (THAILAND) CO.,LTD
Mr. Masaki Goro
Miss Pilawan Chaimeesuk

Office

90/40-41 15th floor, Sathorn Thani Building1,North Sathorn Rd, Silom,Bangrak Bangkok 10500
Phone : (66) 2610 3166
Fax : (66) 2610 3167

email : nattakan.s@matsutanithailand.com
website : www.matsutani.co.th

email : nattakan.s@matsutanithailand.com
website : www.matsutani.co.th

A.314/2557

บริษัท เอราวัณฟูด จำกัด (มหาชน)
นางสาวอัจฉรา พรพระ
นางสาวขวัญตา ทองเฟื้อง

สำนักงาน

88 อาคารออลเอราวัณ ถนนวงแหวนอุตสาหกรรม แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ : 0 2681 0251-59
โทรสาร : 0 2681 0250,0 2681 0260

ERAWAN FOOD PUBLIC COMPANY LIMITED
Miss Auchara Pornpra
Miss Kwanta Thongfuang

Office

88 All Erawan Building, Industrial Ring Road, Chongnonsee, Yannawa Bangkok 10120
Phone : (66) 2681 0251-59
Fax : (66) 2681 0250,(66) 2681 0260

email : support1@erawanfood.com, support2@erawanfood.com
website : www.erawanfood.com

email : support1@erawanfood.com, support2@erawanfood.com
website : www.erawanfood.com

A.317/2557

บริษัท แปซิฟิค คอนเทนเน่อร์แบ้ก จำกัด
นายปริญญา มานัสสถิตย์
นายภาณุพัฒน์ มานัสสถิตย์

สำนักงาน

662/51-52 ถนนพระราม3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ : 0 2682 4730
โทรสาร : 0 2682 4731-2

PACIFIC CONTAINERBAG CO.,LTD.
Mr.Prinya Manatsathit
Mr.Panuohat Manatsathit

Office

662/51-52 Rama3 Road, Bangpongpang,Yannawa Bangkok 10120
Phone : (66) 2682 4730
Fax : (66) 2682 4731-2

email : prinya@paccon.co.th
website : www.paccon.co.th

email : prinya@paccon.co.th
website : www.paccon.co.th

A.328/2558

บริษัท เจ-ออยล์ มิลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
นายทาเคโอะ คาเนโกะ
นายภาคภูมิ อินทีวรวงศ์

สำนักงาน

487/1 ถ.ศรีอยุธยา ถนนพญาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0 2248 7991-3
โทรสาร : 0 2248 7994

J-OIL MILLS (THAILAND) CO.,LTD
Mr.Takeo Kaneko
Mr.Pakpoom Inteevoravong

Office

487/1 Si Ayutthaya Road, Thanon Phaya Thai,Ratchathewi Bangkok 10400
Phone : (66) 2248 7991-3
Fax : (66) 2248 7994

email : Pakpoom.in@j-oil.com
website : -

email : Pakpoom.in@j-oil.com
website : -

A.329/2558

บริษัท ริกเก้ เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
นางอำไพ จารุวัฒน์กุล
นายหวง เหว่ย-เหลียน

สำนักงาน

216/59 อาคารแอล.พี.เอ็น.ทาวเวอร์ ชั้นที่ 14 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ : 0 2285 4930-2
โทรสาร : 0 2285 4934

RIKKEI TRADING (THAILAND) CO.,LTD.
Mrs.Amphi Charuwakul
Mr.Huang Wei-Lien

Office

216/59 L.P.N. Tower 14th Floor , Nanglinchee Road,Chongnonsee, Yannawa, Bangkok 10120
Phone : (66) 2285 4930-2
Fax : (66) 2285 4934

email : william@rikkei.com

email : william@rikkei.com

A.331/2558

บริษัท เคเอส อะโกร จำกัด
นายธนกฤต โฆสนสิทธิวิทย์
นางสาวนพภาภรณ์ ชัยศิรินิรันดร์

สำนักงาน

อาคารสำนักงานที่ 2 เอสวี ซิตี้ เลขที่ 898/16 ชั้นที่ 10 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ : 0 2102 5319 ,0 81723 4480
โทรสาร : 0 2102 5319

KS AGRO CO.,LTD
Mr.Thanakit Kosonsitiwit
Miss Noppaporn Chaisirinirun

Office

SV City Office Tower 2 ,898/16 10th Floor,Rama 3 Rd., Bangpongpang, Yannawa, Bangkok 10120
Phone : (66) 2102 5319 , (66) 81723 4480
Fax : (66) 2102 5319

email : ksagro.th@gmail.com, contact@kosongroup.com

email : ksagro.th@gmail.com, contact@kosongroup.com

A.335/2558

บริษัท นากาเซ่ (ประเทศไทย) จำกัด
นายสมเกียรติ ไกรกาบแก้ว
นายกล้าวิฑูรย์ หมั่นอุส่าห์

สำนักงาน

952 อาคารรามาแลนด์ ชั้น 14 ถนนพระราม 4 แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ : 0 2632 7000
โทรสาร : 0 2632 7111

NAGASW (THAILAND) COMPANY LIMITIED
Mr.Somkiat Kraikabkaew
Mr.Klawitoon Munutsa

Office

952 Ramaland Building 14th Floor, Rama IV Road ,Suriyawong, Bangrak Bangkok 10500
Phone : (66) 2632 7000
Fax : (66) 2632 7111

email : klawitoon@nagase.co.th
website : www.nagase.co.th

email : klawitoon@nagase.co.th
website : www.nagase.co.th

A.338/2558

บริษัท เอสเอ็มเอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ดร.วีรวัฒน์ เลิศวนวัฒนา
นายเขม หวั่งหลี

สำนักงาน

38/6 หมู่ 11 ถนนปทุมธานี-ลาดหลุมแก้ว ตำบลคูบางหลวง อำเภอลาดหลุมแก้ว จ .ปทุมธานี 12140
โทรศัพท์ : 0 2598 1123-9
โทรสาร : 0 2598 3131

SMS CORPORATION CO.LTD
Dr.Werawat Lertwanawatana
Mr.Khem Wanglee

Office

38/6 Moo 11. Pathum Thani-Lat Lum Kaeo Road,Koo Bang Luang, Lat Lum Kaeo Pathum Thani 12140
Phone : (66) 2598 1123-9
Fax : (66) 2598 3131

email : wanchai@siammodifiedstarch.com
website : www.smscor.com

email : wanchai@siammodifiedstarch.com
website : www.smscor.com

A.360/2559

บริษัท บิ๊ก ทรี (15) จำกัด
นายธนาธิป พิศาลชนานันท์
นางสาววิชชุตา พิศาลชนานันท์

สำนักงาน

75 ซอยเพชรเกษม 63/4 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
โทรศัพท์ : 0 2421 0702
โทรสาร : 0 2444 3329

BIG TREE (15) CO.,LTD.
Mr.Thanatip Phisarnchananan
Miss.Vichuta Phisarnchananan

Office

75 Soi Phetkasem 63/4 Laksong Bangkae Bangkok 10160 Bangkok 10160
Phone : (66) 2421 0702
Fax : (66) 2444 3329

email : bigtree_15@hotmail.com

email : bigtree_15@hotmail.com

A.361/2559

บริษัท ยูไนเต็ด โกลเบิล เอเยนซี (ประเทศไทย) จำกัด
นายกิตติชัย ชัยมงคลภักดี
นายวิกรม โครานา

สำนักงาน

121/59 ชั้น 16 อาคาร อาร์ เอส ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0 2246 2520-1
โทรสาร : 0 2246 2518

UNITED GLOBAL AGENCIES (THAILAND) CO.,LTD.
Mr.Kittichai Chaimongkolpakdi
Mr.Vikrom Khorana

Office

121/59 ,16th Floor , R.S. Tower , Ratchadaphisek Rd.,Din Dang Bangkok 10400
Phone : (66) 2246 2520-1
Fax : (66) 2246 2518

email : uga@ugagroup.com , kittichai@ugagroup.com

email : uga@ugagroup.com , kittichai@ugagroup.com

A.366/2559

บริษัท เคอาร์ สเทรง จำกัด
นายวิโรจน์ เนื่องกระโทก
นายพงษ์ทวี จุลสิริพงษ์

สำนักงาน

245 หมู่6 ต.ท่าอ่าง อ.โชคชัย จ .นครราชสีมา 30190
โทรศัพท์ : 0 4433 8231
โทรสาร : 0 4433 8177

KR STRENGTH CO.,LTD.
Mr.Viroj Nungkatok
Mr.Pongtawee Junsiripong

Office

245 Moo 6 Tha-ang,Chokchai Nakhon Ratchasima 30190
Phone : (66) 4433 8231
Fax : (66) 4433 8177

email : pnpkung@gmail.com
website : www.krstrength.com

email : pnpkung@gmail.com
website : www.krstrength.com

A.371/2559

บริษัท ฮันช่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
นายพิชัย ตั้งตระกูล
นายชาญดิลก ศรีวิโรจน์

สำนักงาน

57 ซอยรามคำแหง 30/1 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์ : 0 2732 3956
โทรสาร : 0 2732 3188

HANSA INTERNATIONAL CO.,LTD
Mr.Pichai Tangtrakul
Mr.Charndiloke Sriviroj

Office

57 Soi Ramkhamhaeng 30/1 Ramkhamhaeng Rd., Huamark ,Bangkapi , Bangkok 10240
Phone : (66) 2732 3956
Fax : (66) 2732 3188

email : hansa@hansa-boiler.com
website : www.hansa-boiler.com

email : hansa@hansa-boiler.com
website : www.hansa-boiler.com

A.374/2560

บริษัท อดิตยา เบอร์ล่า เคมีคัลส์ (ประเทศไทย) จำกัด (ซัลไฟท์ส ดีวีชั่น)
นางสาวประกายมุข งดงามวงศ์
นางสาวโสภิกา โพธิ์ศรี

สำนักงาน

77 หมู่6 ซอย สุขาภิบาล 1 ถ. ปู่เจ้าสมิงพราย ต.สำโรง อ.พระประแดง จ .สมุทรปราการ 10130
โทรศัพท์ : 0 2704 2100
โทรสาร : 0 2748 4970

ADIYA BIRLA CHEMICALS ( THAILAND) LTD.(SULPHITES DIVISION)
Miss Prakaimook Ngotngamwong
Miss Sopika Phosri

Office

77 Moo 6 Soi Sukhaphoban1, Poochao Saming Prai Rd.,Samrong Phrapradaeng, Samut Prakan 10130
Phone : (66) 2704 2100
Fax : (66) 2748 4970

email : prakaimook.n@adityabirla.com
website : www.adityabirlachemical.com

email : prakaimook.n@adityabirla.com
website : www.adityabirlachemical.com

A.379/2560

บริษัท ชิโน-ไทย อะโกร โปรดักส์ จำกัด
นายวรพงศ์ ไชยศักดิ์ภากาศ
นางสาวชนาพร ไชยศักดิ์ภากาศ

สำนักงาน

199/8 ม.7 ต.แสนตอ อ.ขาณุวรลักษบุรี จ .กำแพงเพชร 62130
โทรศัพท์ : 055 872 111-3 , 08 1888 5311 ,09 4547 2567
โทรสาร : 0 5587 2114

SINO-THAI AGRO PRODUCT CO.,LTD.
Mr.Worapong Chaisakpagad
Miss Chanaporn Chaisakpagad

Office

199/8 Moo 7 Saen To, khaniworaluksaburi, Kamphaeng Phet 62130
Phone : (66) 55 872 111-3 , (66) 8 1888 5311, (66) 9 4547 2567
Fax : (66) 5587 2114

email : toptcs_123@hotmail.com, lynn_tcstop@hotmail.com
website : www.toppremiumstarch.com

email : toptcs_123@hotmail.com, lynn_tcstop@hotmail.com
website : www.toppremiumstarch.com

A.384/2560

บริษัท เซาเออร์ จำกัด
นางน้ำทิพย์ ดัฟฟิลด์
นายปิยะ ปุลิเวคินทร์

สำนักงาน

333 หมู่ 5 ต.วัดพริก อ.เมือง จ .พิษณุโลก 65230
โทรศัพท์ : 055 002 009
โทรสาร : 055 002 017

SOUER CO.,LTD.
Mrs.Namtip Duffiled
Mr.Piya Puliwekhin

Office

333 Moo. 5 ,Watprik, Muang , Phitsanulok 65230
Phone : (66)55 002 009
Fax : (66)55 002 017

email : namtip@souer.com
website : www.souer.com

email : namtip@souer.com
website : www.souer.com

A.390/2560

บริษัท ปลาวาฬ โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
นายธีรจิตร สอนแจ้ง
นางสาวรมิดา เตชะธีรนันท์

สำนักงาน

58/45 หมู่ 1 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ .ชลบุรี 20230
โทรศัพท์ : 0 3835 0420 , 094 563 9639
โทรสาร : -

WHALE LOGISTICS (THAILAND) CO.,LTD.
Mr.Teerachit Sornjang
Miss Ranida Teechateranun

Office

58/45 Moo 1,Nongkham ,Sriracha , Chon Buri 20230
Phone : (66) 3835 0420 , (66) 94 563 9639
Fax : -

email : info@whale-logistics.com, Ranida.t@whale-logistics.com
website : www.whale-logistics.com

email : info@whale-logistics.com, Ranida.t@whale-logistics.com
website : www.whale-logistics.com

A.391/2560

บริษัท จี-ฟอร์ส เอเชีย จำกัด
นายเทวัญ ใจรักเรียน
นางสาวเพ็ญพรรณ พัฒนจิตวิไล

สำนักงาน

816 หมู่ 3 ต.หนองบัวศาลา อ.เมือง จ .นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ : 0 4400 0853
โทรสาร : 0 4400 0853

G-FORCE ASIA CO.,LTD.
Mr.Tewan Jairakrian
Miss Penpun Phattanachidvila

Office

816 Moo 3 Nongbuasala Mueang Nakhon Ratchasima 30000
Phone : (66) 4400 0853
Fax : (66) 4400 0853

email : ie_sales@gforceasia.com , penpun@gforceasia.com
website : -

email : ie_sales@gforceasia.com , penpun@gforceasia.com
website : -

A.392/2560

บริษัท ฟู้ดเทรนด์ จำกัด
นางสาวจันทิมา กันนะ
นายกมนฑัต เขียววรรณ

สำนักงาน

128 หมู่ 10 ต.เบิกไพร อ.บ้านโป่ง จ .ราชบุรี 70115
โทรศัพท์ : 032 743 929
โทรสาร : 032 743 929

FOOD TRAND CO.,LTD.
Miss. Jantima Kanna
Mr. Kamonthat Keawwan

Office

128 Moo. 10 ,Berkpai ,Bangpong , Ratchaburi 70115
Phone : (66)32 743 929
Fax : (66)32 743 929

email : foodtndac@gmail.com

email : foodtndac@gmail.com

A.395/2561

บริษัท โฆสน จำกัด
นายธนกฤต โฆสนสิทธิวิทย์
นางสาวนพภาภรณ์ ชัยศิรินิรันดร์

สำนักงาน/โรงงาน

128 หมู่ 7 ต.สนับทึบ อ.วังน้อย จ .พระนครศรีอยุธยา 13130
โทรศัพท์ : 0 8631 12620
โทรสาร : 0 3520 0917

KOSON CO.,LTD.
Mr.Thanakit Kosonsittiwit
Miss Noppaporn Chaisirinirun

Office/Factory

128 Moo.7 Sanap Thuep , Wang Noi Phra Nakhon Si Ayutthaya 13130
Phone : (66) 8631 12620
Fax : (66) 3520 0917

email : Contact@Kosongroup.com

email : Contact@Kosongroup.com

A.400/2561

บริษัท ซีรี่ไบร์ท จำกัด
นางสาวนนท์นุภัทร ธนรัถโชติโรจน์
นางสาวอารียา ก้องวิวัฒน์พงศ์

สำนักงาน

55/59 หมู่ 5 ตำบลลำโพ อำเภอบางบัวทอง จ .นนทบุรี 11110
โทรศัพท์ : 021584788-9
โทรสาร : 021584787

CELEBRITE CO.,LTD.
Miss Nonupat Thanaratchonthirojn
Miss Areeya Kongwiwatpong

Office

55/59 Moo.5 Tumbol Lumpho Amphea Bang Bua Thong Nonthaburi 11110
Phone : 021584788-9
Fax : 021584787

email : Sale_tech@celebrite.co.th

email : Sale_tech@celebrite.co.th

A.402/2561

บริษัท นิวลี่ เว็ดส์ ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด
นายกฤษฎา อัตตานุรักษ์
นางสาวดวงรัตน์ สังข์ทอง

สำนักงาน/โรงงาน

909 หมู่ที่ 15 ถนนเทพารักษ์ ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จ .สมุทรปราการ 10570
โทรศัพท์ : 02 315 9000
โทรสาร : 02 313 1638 9

NEWLY WEDS FOODS (THAILAND) LIMITED
Mr.Kritsada Attanuruk
Miss Duangrat Sangthong

Office/Factory

909 Moo.15 Teparak road, Bangsaothong , Samut Prakan 10570
Phone : (66) 2315 9000
Fax : (66) 2313 1638 9

email : duangrat@newlywedfoods.co.th
website : www.nwfap.com

email : duangrat@newlywedfoods.co.th
website : www.nwfap.com

A.405/2561

บริษัท ซันชายไบโอเทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
นางสาวแสงอรุณ กาพย์ตุ้ม
นายสมเพชร แซ่พ่าน

สำนักงาน/โรงงาน

188 ม.4 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ์ จ .ปราจีนบุรี 25140
โทรศัพท์ : 037 278 801
โทรสาร : -

SUNSHINE BIOTECH INTERNATIONAL CO.,LTD.
Miss Saengaroon kaptoom
Mr. Sompeth Saepan

Office/Factory

188 Moo.4 Thatoom , Srimahaphot , Prachin Buri
Phone : (66) 3727 8801
Fax : -

email : joice.ka1@gmail.com
website : -

email : joice.ka1@gmail.com
website : -

A.409/2562

บริษัท ไทยแลนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล อินสเปคชั่น จำกัด
นายธนัฐ เล่ารุ่งโรจน์
นายสมหมาย เล่ารุ่งโรจน์

สำนักงาน

11 ซอยพระรามที่ 3 ซ. 59 ช่องนนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ : 02 284 2511 - 13
โทรสาร : 02 284 2514 -15

THAILAND INTERNATIONAL INSPECTION CO.,LTD.
Mr.Tanat Laoroongroj
Mr. Sommai Laoroongroj

Office

11 Soi Rama 3 soi 59 ,Chongnonsi , Yannawa . Bangkok 10120
Phone : (66) 2 284 2511 - 13
Fax : (66) 2 284 2514 -15

email : intecothai@gmail.com, fumigationinteco@gmail.com
website : -

email : intecothai@gmail.com, fumigationinteco@gmail.com
website : -

A.416/2562

บริษัท เอนไซม์เทค (ประเทศไทย) จำกัด
นายวิโรจน์ ทวินววิธ
นางสาวพรรณนิกา ปัญญานวล

สำนักงาน

26 พระราม 2 ซอย 82 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
โทรศัพท์ : 0 2409 2472 3
โทรสาร : 0 2409 2310

ENZYMETECH (THAILAND) CO.,LTD.
Mr.Wiroj Tawinvavit
Miss Phannika Panyanual

Office

26 Rama 2, Soi 82, Samaedam, Bangkhuntien, Bangkok 10150
Phone : (66) 2409 2472 3
Fax : (66) 2409 2310

email : hq@enzymetech.co.th
website : -

email : hq@enzymetech.co.th
website : -

A.420/2563

บริษัท ไทยนิสชิน เทคโมนิค จำกัด
นางสาวอุกฤษา อิทธิภาคย์
นางสาวพุทธชาติ ชัตไพบูลย์

สำนักงาน/โรงงาน

นิคมอุตสาหกรรมบางปู 276 หมู่ 4 ถ.สุขุมวิท ต.แพรกษา อ.เมืองสมุทรปราการ จ .สมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์ : 02 323 0953-6 , 02 709 3563-4
โทรสาร : 02 323 0955 , 02 709 4311

THAI NISSHIN TECHNOMIC CO.,LTD.
Miss Ukrisa Itthipark
Miss Puthachat Chatpaiboon

Office/Factory

Bangpoo industrial Estate , 276 Moo 4 Sukhumvit Road, Preak sa Subdistrict , Mueang Samut Prakan District , Samut Prakan 10280
Phone : (66) 2323 0953-6 , (66) 2709 3563-4
Fax : (66) 2323 0955 , (66) 2709 4311

email : -
website : -

email : -
website : -

A.432/2563

บริษัท คาโอ อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด
นายฮิโรชิ ฮาชิโมโต้
นางสาวปริยนาถ สุวรรณ์มาตร์

สำนักงาน

อาคารโอเนส ทาวเวอร์ ชั้น 14 เลขที่ 6 ซอยสุขุมวิท 6 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : 02 655 4455, 02 655 4455, 02 088 4455, 02 655 4433
โทรสาร : 02 655 4545

KAO INDUSTRIAL (THAILAND) CO.,LTD.
Mr.Hiroshi Hashimoto
Miss Pariyanart Suwanmart

Office

O-NES Tower, 14th floor, 6, Soi Sukhumvit 6, Klongtoey Sub-district, Klongtoey District, Bangkok 10110
Phone : (66) 2655 4455 ,(66) 2655 4455, (66) 2088 4455, (66) 2655 4433
Fax : (66) 655 4545

โรงงาน

700/313 หมู่ที่ 6 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ต.ดอนหัวฬ่อ อ.เมืองชลบุรี จ .ชลบุรี 20000
โทรศัพท์ : 038 468 511
โทรสาร : 038 468 512 3

Factory

700/313 Moo 6 ,Amata City Chonburi Industrial Estate, Tambon Donhuaroh, Muangchonburi, Chon Buri 20000
Phone : (66) 3846 8511
Fax : (66) 3846 8512 3

email : hashimoto.hiroshi4@kao.com , pariyanart@kao.th.com
website : www.kao.com/th

email : hashimoto.hiroshi4@kao.com , pariyanart@kao.th.com
website : www.kao.com/th

A.434/2564

บริษัท จี.เอ็น.อาร์. กรุ๊ป จำกัด
นายนริช เฉลิมชัยชาญ
นางสาวนริสสรา เฉลิมชัยชาญ

สำนักงาน

273 ซอยโชคชัยจงจำเริญ แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ : 02 027 7855
โทรสาร : 02 026 3538

G.N.R. GROUP CO.,LTD.
Mr.Ritz Chalermchaichan
Miss Narissara Chalermchaichan

Office

273 Soi Chokchaijongjumreon, Bangpongpang, Yannawa, Bangkok 10120
Phone : (66) 2027 7855
Fax : (66) 2026 3538

email : ritz@gnr.co.th

email : ritz@gnr.co.th

A.435/2564

บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหาชน)
นางสาวบัวขาว ชื่นกุล
นายชัยรัตน์ เดชไพบูลย์ยศ

สำนักงาน

273/2 ถนนพระรามที่ 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
โทรศัพท์ : 02 415 0054
โทรสาร : 02 894 0055

ASIA BIOMASS PUBLIC CO.,LTD.
Miss Buakhaw Chuenkul
Mr.Chairat Dejpaiboonyot

Office

273/2 Rama 2 Rd., Samaedum, Bangkhuntien, Bangkok 10150
Phone : (66) 2415 0054
Fax : (66) 2894 0055

email : secretary@asiabiomass.com
website : www.asiabiomass.com

email : secretary@asiabiomass.com
website : www.asiabiomass.com

A.437/2564

บริษัท เอ็นพี-สตาร์ช จำกัด
นายนันทวัฒน์ อุบศรี

สำนักงาน

184/141 อาคารฟอรั่มทาวเวอร์ ชั้น 23 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ : 02 645 2251-2
โทรสาร : 02 645 2253

NP-STARCH CO., LTD
Mr.Nanthawat Ubsri

Office

184/141 Forum Tower 23rd Floor , Ratcahdapisek Road HuaiKhwang Sub-district, HuaiKhwang District, Bangkok 10310
Phone : (66) 2645 2251-2
Fax : (66) 2645 2253

email : info@np-agri.co.th, pathummas@np-agri.co.th
website : www.np-agri.co.th

email : info@np-agri.co.th, pathummas@np-agri.co.th
website : www.np-agri.co.th

A.438/2564

บริษัท ที ทารุทานิ แพค จำกัด
นางสาวฐิติมา ทุมนันท์
นางสาววรรณี วังหินกอง

สำนักงาน

21 ซ.ลาดพร้าว 90 (ปานทิพา) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ : 044 327 599
โทรสาร : 044 327 598

T TARUTANI PACK CO.,LTD.
Miss Thitima Tumnan
Miss Wannee Wanghinkong

Office

21 Soi Ladprao 90, Plubpla, Wangtonglang, Bangkok 10310
Phone : (66) 4432 7599
Fax : (66) 4432 7598

โรงงาน

244 หมู่ 6 ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมือง จ .นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ : 044 327 599
โทรสาร : 044 327 598

Factory

244 Moo.6 Ratchasima Chokchai Rd., tambon Nongravieng, Amphur Muang, Nakhon Ratchasima 30000
Phone : (66) 4432 7599
Fax : (66) 4432 7598

email : ttarutani2009@hotmail.com
website : www.ttarutani.com

email : ttarutani2009@hotmail.com
website : www.ttarutani.com

A.442/2564

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล วูดชิป คอร์ปอเรชั่น จํากัด
นายชวาล คงทรัพย์

สำนักงาน

4345 อาคารภิรัชทาวเวอร์ แอท ไบเทค ชั้น 23 ถ.สุขุมวิท แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
โทรศัพท์ : 0 2017 5171 082 434 5555
โทรสาร : -

INTERNATIONAL WOODCHIP CORPORATION LIMITED. (RGE GROUP)
Mr.Chawarn Khongsub

Office

4345 Bhiraj Tower at Bitec, 23 rd Floor, Room Sukhumvit Road, Bangna Tai sub District, Bangna District, Bangkok 10260
Phone : (66) 2017 5171 (66) 82434 5555
Fax : -

email : chawarn.khongsub@gmail.com, chawarn_khongsub@iwc-woodchips.com
website : www.iwc-woodchips.com

email : chawarn.khongsub@gmail.com, chawarn_khongsub@iwc-woodchips.com
website : www.iwc-woodchips.com

A.445/2565

บริษัท สมาร์ท แทงค์ จำกัด
นางสาวปิยะนุช เชิดฉาย
นางสาวกชกร ชะอุ่ม

สำนักงาน

183 ซอยลาดพร้าว 48 แยก 3-3-6 ถนนลาดพร้าว แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ : 02 961 2609
โทรสาร : 02 961 2650

SMART TANK CO.,LTD.
Miss Piyanooch Cherdchay
Miss Kodchakorn Cha-Um

Office

183 Soi Ladprao 48 Yak 3-3-6, Ladprao Rd., Samsennok, Huai-khwang, Bangkok 10310
Phone : (66) 2961 2609
Fax : (66) 2961 2650

email : admin@smart-tank.co.th
website : www.smart-tank.co.th

email : admin@smart-tank.co.th
website : www.smart-tank.co.th

A.446/2565

บริษัท นางาซากิ คิคิ (ประเทศไทย) จำกัด
นายสุชัย สงฆ์ประสิทธิ์
นางภัทราพร สงฆ์ประสิทธิ์

สำนักงาน/โรงงาน

เลขที่ 2 อาคารเอ็น.เค.เอส. ซอยเจริญพัฒนา 1 รามอินทรา 117 แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510
โทรศัพท์ : 02 540 4166
โทรสาร : 02 540 4177

์NAGASAKI KIKI (THAILAND) CO.,LTD.
Mr.Suchai Songprasit
Mrs.Pattraporn Songprasit

Office/Factory

No.2 N.K.S. Bulding ,Soi-Charoenphatthana 1 ,Ramintra 117 ,Bangchan ,Klongsamwa , Bangkok 10510
Phone : (66) 2540 4166
Fax : (66) 2540 4177

email : info-nagasaki@psscombine.com
website : www.psscombine.com

email : info-nagasaki@psscombine.com
website : www.psscombine.com

A.449/2565

บริษัท เอจีอี อกริ เทรดดิ้ง จำกัด
นายโกสินทร์ เด่นประยูรวงศ์
นายสาริน พิทักษ์เศวตไชย

สำนักงาน

273/1 ถ.พระราม 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
โทรศัพท์ : 02 894 0088
โทรสาร : -

AGE AGRI TRADING CO.,LTD.
Mr.Kosin Denprayunwong
Mr.Sarin Pitaksawetchai

Office

273/1 Rama 2 Road, Samaedam, bangkhunthian, Bangkok 10150
Phone : (66) 2894 0088
Fax : -

email : agri@age.co.th
website : -

email : agri@age.co.th
website : -

A.450/2565

บริษัท ไทยลีการเกษตร จำกัด
นายสุพจน์ ภัทรจรรยากุล
นางสาวธิรดา จันทร์อร่าม

สำนักงาน

110 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ : 02 681 0131 5
โทรสาร : 02 681 0136

THAI LEE AGRICULTURE CO.,LTD.
Mr.Supot Pattarachanyakul
Miss Thirada Chan-aram

Office

110 Narathiwatratchanakharin Rd., Chongnonsee, Yannawa, Bangkok 10120
Phone : (66) 2681 0131 5
Fax : (66) 2681 0136

โรงงาน

1/9 หมู่ที่ 1 ตำบลพิมพา อำเภอบางปะกง จ .ฉะเชิงเทรา 24180
โทรศัพท์ : 038 522 409 11
โทรสาร : 038 522 409 11

Factory

1/9 Moo 1, Pimpa, Bangpakong, Chachoengsao 24180
Phone : (66) 3852 2409 11
Fax : (66) 3852 2409 11

email : jd@sunlee.com
website : www.thailee.com

email : jd@sunlee.com
website : www.thailee.com

A.451/2565

บริษัท ไร้ซแลนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
นายฐิติ กมลพัฒน์
นางพิธี สินจักร

สำนักงาน

38/17 ซอยอนุมานราชธน ถนนเดโช แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ : 02 339 3031 3
โทรสาร : 02 740 2614

RICELAND INTERNATIONAL LTD.
Mr.Titi Kamonlapat
Mrs.Pithee Sinjak

Office

38/17 Anumanrachathon, Decho Road., Suriyawong, Bangrak Bangkok 10500
Phone : (66) 2 339 3031 3
Fax : (66) 2 740 2614

email : lgoffice@ricelandgroup.com
website : -

email : lgoffice@ricelandgroup.com
website : -

A.452/2565

บริษัท ไฮโฮป รอยัล (ประเทศไทย) จำกัด
นางสิริการย์ เจริญสหายานนท์
นางสาววรรณวรัตม์ ปึงทมวัฒนากูล

สำนักงาน

23 หมู่ที่ 3 ตำบลหน้าประดู่ อำเภอพานทอง จ .ชลบุรี 20160
โทรศัพท์ : 02 222 0979
โทรสาร : 02 224 5691

HIGHHOPE ROYAL (THAILAND) CO.,LTD.
Mrs.Sirikarn Jaroensahayanon
Miss Wanwarat Puengtamawattanakul

Office

23 Moo.3 ,Tambol Napradu, Phantong, Chon Buri 20160
Phone : (66) 2222 0979
Fax : (66) 2224 5691

email : highhope88@outlook.com
website : -

email : highhope88@outlook.com
website : -

A.455/2565

บริษัท โอบีเทค แปซิฟิค (ประเทศไทย) จำกัด
นางสาวชุฑามาส ตาคำ

สำนักงาน

17/33 อาคารวิวิดทาวเวอร์ ชั้น 3 โซนบี ซอยพัฒนาการ 54 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ : 02 722 7620
โทรสาร : 02 722 7621

OBETECH PACIFIC (THAILAND) CO.,LTD.
Miss Chutamas Takham

Office

17/33 Vivid Tower, Floor 3 Zone B, Soi Pattanakarn 54 , Suanlunag, Suanlunag, Bangkok 10250
Phone : (66) 2722 7620
Fax : (66) 2722 7621

email : chutamas@obetechpacific.com
website : www.obetechpacific.com

email : chutamas@obetechpacific.com
website : www.obetechpacific.com

A.456/2566

บริษัท เมืองบัวซิตี้ รีสอร์ท จำกัด
นางสาวชนิตา พัชรกุลสุข
นายรพีพัฒน์ เกินชัย

สำนักงาน

247 ม.5 ตำบลเมืองบัว อำเภอเกษตรวิสัย จ .ร้อยเอ็ด 45150
โทรศัพท์ : 043 080 136, 095 246 5517
โทรสาร : -

MUEANGBUACITY RESORT CO.,LTD.
Miss Chanita Patcharakulsuk
Mr.Rapeepat Koenchai

Office

247 Moo.5, Mueangbua, Kasetwisai, Roi Et 45150
Phone : (66) 4308 0136, (66) 9524 65517
Fax : -

email : chanita0818@gmail.com
website : -

email : chanita0818@gmail.com
website : -

A.458/2566

บรฺิษัท ซีเอสพีซี พลาสเทคอินดัสเทรียล จำกัด
นายวิโรจน์ เบ็ญจาศิริโรจน์

สำนักงาน

4,6,8,10 ซอยพุทธบูชา 36 แยก 1 ถนนพุทธบูชา แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140
โทรศัพท์ : 02 870 7410 5
โทรสาร : 02 870 7422

CSPC PLASTECH INDUSTRIAL CO.,LTD.
Mr.Virote Benjarsirirote

Office

4,6,8,10 Soi Phuttabucha 36 Yak 1, Phuttabucha Rd., Bangmod, Thungkru, Bangkok 10140
Phone : (66) 2870 7410 5
Fax : (66) 2870 7422

email : jeab_cspc@hotmail.com
website : -

email : jeab_cspc@hotmail.com
website : -

A.459/2566

บริษัท วินเจริญ จำกัด
นายหวง จื้อหลง
นางสาว จิราภรณ์ สวัสดิ์รักษ์

สำนักงาน

333/390 ม.3 ต.ตลาด อ.เมือง จ .นครราชสีมา 30310
โทรศัพท์ : 085 352 0011
โทรสาร : -

WIN CHAROEN CO.,LTD.
Mr.Huang Zhilong
Miss Jiraporn Sawarak

Office

333/390 Moo.3, Talat Sub-District, Mueang District, Nakhon Ratchasima 30310
Phone : (66) 85 352 0011
Fax : -

email : win0853520011@gmail.com
website : -

email : win0853520011@gmail.com
website : -

A.460/2566

บริษัท ซายน์ เทค จำกัด
นายดนัย พรเจริญ
นายชนะภัย จารุรังษี

สำนักงาน

321/43 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ : 02 285 4101 3
โทรสาร : 02 285 4856

SCIENCE TECH CO.,LTD.
Mr.Danai Phorncharoen
Mr.Chanapai Charrurangsri

Office

321/43 Nanglinchee Road, Chongnondsee, Yannawa, Bangkok 10120
Phone : (66) 2285 4101 3
Fax : (66) 2285 4856

email : danai@sciencetech.th.com
website : www.sciencetech.th.com

email : danai@sciencetech.th.com
website : www.sciencetech.th.com

A.461/2566

บริษัท วรรณวัฒน์ ฟอร์คลิฟท์ จำกัด
นางสาวบังอร โกรัมย์
นางสาวศศิวิมล ปิยเจริญเกียรติ

สำนักงาน/โรงงาน

179 ซ.ลาซาล 50 แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
โทรศัพท์ : 02 748 7832 , 081 401 2779
โทรสาร : -

WANNAWAT FORKLIFT CO.,LTD.
Miss Bung On Korum
Miss Sasiwimon Piyacharoenkiat

Office/Factory

179 Soi Lasalle 50, Bangnatai, Bangna, Bangkok 10260
Phone : (66) 2748 7832 , (66) 81401 2779
Fax : -

email : wwc52@hotmail.com
website : www.wannawat-forklift.com

email : wwc52@hotmail.com
website : www.wannawat-forklift.com

A.463/2566

MEELUNIE SINGAPORE PTE.,LTD.
นางสาวภรภัทร บุณยาศวิน
Mr.Milan Wolf Thomas Egon

สำนักงาน

3 Killiney Road, #05-09. Winsland House 1, 239519 Singapore
โทรศัพท์ : +6587155077
โทรสาร : -

MEELUNIE SINGAPORE PTE.,LTD.
Miss Phonphas Boonyasvin
Mr.Milan Wolf Thomas Egon

Office

3 Killiney Road, #05-09. Winsland House 1, 239519 Singapore
Phone : +6587155077
Fax : -

email : p.boonyasvin@Meelunie.com, phonphas.boonyasvin@meelunie.com
website : www.Meelunie.com

email : p.boonyasvin@Meelunie.com, phonphas.boonyasvin@meelunie.com
website : www.Meelunie.com

A.466/2566

บริษัท บิซแพคท์ จำกัด
นางสาวปิยะนุช เซ่งง่าย
นายประชาญ ซูลาเค

สำนักงาน

11/178 ม.14 หมู่บ้านโกเด้นนีโอ บางนา-กิ่งแก้ว ถ.กิ่งแก้ว ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ .สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ : 02 126 0824
โทรสาร : -

BIZPACT CO.,LTD.
Miss Piyanuch Sengngai
Mr.PRRASHANT G. SULAKHE

Office

11/178 M.14, Goden Neo Bangna-Kingkaew, Kingkaew Rd., ,Rachathewa ,Bangphli , Samut Prakan 10540
Phone : (66) 2126 0824
Fax : -

email : bizpact.th@gmail.com
website : -

email : bizpact.th@gmail.com
website : -

A.467/2566

บริษัท โกลเด้น อินเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
นายฉ่ายเจียง อู๋

สำนักงาน

77/60 หมู่ที่ 2 ตำบลราชาเทวะ อ.บางพลี จ .สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ : 091 705 9090
โทรสาร : -

GOLDEN INTER CORPORATION CO.,LTD.
Mr.CAIJIANG WU

Office

77/60 Moo.2, Racha Thewa Subdistrict, Bang Phli District, Samut Prakan 10540
Phone : (66) 91705 9090
Fax : -

email : chonlatit.goldeninter@gmail.com
website : -

email : chonlatit.goldeninter@gmail.com
website : -

A.468/2566

บริษัท คริสตัลไลฟ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
นางสาวสุรินทร์พร พลแสน

สำนักงาน

128/2 อาคารพี เอส ที ซิตี้โฮม ชั้นที่ 8 ซอยนาคสุวรรณ ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ : 02 039 6395 , 082 936 1698 , 083 823 9269
โทรสาร : -

CRYSTAL LIFE INTERNATIONAL CO.,LTD.
Miss Surinporn Phonsaen

Office

128/2 P.S.T. City Home Bldg. 8th Floor, Soi Naksuwan, Nonsi Rd., Chongnonsi Subdistrict, Yan nawa District, Bangkok 10120
Phone : (66) 2039 6395 , (66) 82936 1698 , (66) 83823 9269
Fax : -

email : crystallifeinter@gmail.com
website : -

email : crystallifeinter@gmail.com
website : -

A.469/2566

บริษัท คอฟโค่ ไบโอเคมิคอล (ประเทศไทย) จำกัด
นายเจียซื่อ จาง
นายหู เสี่ยงกัว

สำนักงาน

118/114 อาคารฟอรั่มทาวเวอร์ ชั้น 20 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ : 02 645 4051
โทรสาร : 02 645 4050

COFCO BIOCHEMICAL (THAILAND) CO.,LTD.
Mr.JIA SIZHANG
Mr.HU XIANG GUO

Office

118/114 ,20 th Floor Building Forum Tower, Ratchadaphisek Rd, Hui Khwang, Bangkok 10310
Phone : (66) 2645 4051
Fax : (66) 2645 4050

โรงงาน

263 หมู่ที่ 11 ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านค่าย จ .ระยอง 21120
โทรศัพท์ : 033 017 211
โทรสาร : 033 017 214

Factory

263 M.11 T.Nongbua, A.Bankhai, Rayong 21120
Phone : (66) 33017 211
Fax : (66) 33017 214

email : thailand-documents@cofco.com
website : -

email : thailand-documents@cofco.com
website : -

A.470/2566

บริษัท โตโยต้า ทูโช ฟอร์คลิฟท์ (ไทยแลนด์) จำกัด
นายบุญยอด คำเสียง
นายอัครพล ติสรณวราภรณ์

สำนักงาน/โรงงาน

700/412 ม.7 ต.ดอนหัวฬ่อ อ.เมือง จ .ชลบุรี 20000
โทรศัพท์ : 038 454 428
โทรสาร : -

TOYOTA TSUSHO FORKLIFT (THAILAND) CO.,LTD.
Mr.Boonyod Kamsaing
Mr.Akarapol Tisaranavaraporn

Office/Factory

700/412 Moo.7, T.Donhualoh, A.Muaeng , Chon Buri 20000
Phone : (66) 38454 428
Fax : -

email : marketing@ttfl.co.th
website : www.toyotaforkliftthailand.com

email : marketing@ttfl.co.th
website : www.toyotaforkliftthailand.com

A.472/2567

บริษัท เจเอฟอี โชจิ (ประเทศไทย) จำกัด
นายมาซาโตชิ ฟูจิซาว่า
นายสุรเชษฐ ชื่นชูลักษณ์

สำนักงาน

อาคารรามาแลนด์ ชั้น 18, เลขที่ 952 ถนนพระราม 4, แขวงสุริยวงศ์, เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ : 02 632 9200
โทรสาร : 02 632 9720

JFE SHOJI (THAILAND) LTD.
Mr.Masatoshi Fujisawa
Mr.Surachet Chuenchulak

Office

Ramaland Building, Floor 18, No.952 Rama IV Road, Suriyawong, Bangrak, Bangkok 10500
Phone : (66) 2 632 9200
Fax : (66) 2 632 9720

email : surachet@jfe-shoji.co.th
website : https://www.jfe-shoji.co.jp/en/

email : surachet@jfe-shoji.co.th
website : https://www.jfe-shoji.co.jp/en/

A.473/2567

บริษัท เอ็มเอสเอ็ม เอ็นเนอร์ยี่ โซลูชั่นส์ จำกัด
นายสิทธิเดช พรศักดิ์สิทธิ์
นางสาววริสา พรศักดิ์สิทธิ์

สำนักงาน/โรงงาน

23 ถนนร่มเกล้า แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
โทรศัพท์ : 02 915 0811-2
โทรสาร : 02 915 0814

MSM ENERGY SOLUTIONS CO.,LTD.
Mr.Sittidej Pornsaksit
Miss Varissa Pornsaksit

Office/Factory

23 Romklao Road, Klongsampravaj,Lardkrabang, Bangkok 10520
Phone : (66) 2 915 0811-2
Fax : (66) 2 915 0814

email : mtu@msmenergy.th.com
website : www.msmenergy.th.com

email : mtu@msmenergy.th.com
website : www.msmenergy.th.com

A.474/2567

บริษัท ไวต้า บาเรนซ์ จำกัด
นายรุ่งนิรันดร์ ใหมทอง
นายนวภัทร จินดารมย์

สำนักงาน

22 ซอยสุขุมวิท 42 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : 02 390 0261-7
โทรสาร : -

VITA BARENTZ CO.,LTD.
Mr.Rungnirun Maitong
Mr.Nawaphat Jindarom

Office

22 Soi Sukhumvit 42, Sukhumvit Road, Phra Khanong, Khlong Toei, Bangkok 10110
Phone : (66) 2 390 0261-7
Fax : -

email : rungnirun_mai@vivgroup.com
website : www.vitabarentz.com

email : rungnirun_mai@vivgroup.com
website : www.vitabarentz.com

A.475/2567

บริษัท อาร์ทียูแอล อัลตร้าโซนิค (ประเทศไทย) จำกัด
นางนีลัม ซิงห์
นายสัมพันธ์ อันอามาตย์

สำนักงาน

754/191 ซอยสุขุมวิท 101 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260
โทรศัพท์ : 02 741 3835
โทรสาร : -

RTUL ULTRASONIC (THAILAND) Co.,LTD.
Mrs.Neelam Singh
Mr.Samphan Anarmart

Office

754/191 Sukhumvit 101, Bangjak, Prakhanong, Bangkok 10260
Phone : (66) 2 741 3835
Fax : -

email : thailand@rtulgroup.com
website : www.rtulgroup.com

email : thailand@rtulgroup.com
website : www.rtulgroup.com

A.476/2567

บริษัท พี.วาย.บี.เทรดดิ้ง จำกัด
นางสาวเขมาพร บุญบันดาลฤทธิ์

สำนักงาน

291 ต.ดีลัง อ.พัฒนานิคม จ .ลพบุรี 15220
โทรศัพท์ : 084 149 9824
โทรสาร : -

P.Y.B. TRADING CO.,LTD.
Miss Khemapon Boonbandanrit

Office

291 Moo.3, Delang Sub district, Phatthana Nikhom District, Loburi 15220
Phone : (66) 84 149 9824
Fax : -

email : pybtrading@outlook.com
website : -

email : pybtrading@outlook.com
website : -

A.477/2567

บริษัท สยามโตไก จำกัด
นายสาโรจน์ ทองสุกมาก
นายกรพัศ ชนะศีลศรีโยธิน

สำนักงาน

487/1 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 02 248 7215 9
โทรสาร : 02 248 7220

SIAM TOKAI CO.,LTD.
Mr.Sarot Thongsukmak
Mr.Kornrapat Chanasilsriyothin

Office

487/1 Si Ayutthaya Road, Phayathai Subdistrict, Ratchathewi District Bangkok 10400
Phone : (66) 2 248 7215 9
Fax : (66) 2 248 7220

email : kornrapat@siamtokai.com
website : www.siamtokai.com

email : kornrapat@siamtokai.com
website : www.siamtokai.com

A.478/2567

บริษัท อัลฟา-ลาวาล (ไทยแลนด์) จำกัด
นายกฤตยศ อรัญญามิตานนท์
นายเอกพล เลิศชัยเพชร

สำนักงาน

1/26-27 อาคารบางนาธานี ชั้นที่ 13 A-B ซอยบางนา-ตราด 34 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
โทรศัพท์ : 02 399 4419
โทรสาร : 02 399 4420 1

ALFA LAVAL THAILAND CO.,LTD.
Mr.Kittayote Arunyamitanon
Mr.Ekkaphon Loetchaipet

Office

1/26-27 Bang na-Trad Road, Soi Bangna-Trat34, Bangna Bangkok 10260
Phone : (66) 2 399 4419
Fax : (66) 2 399 4420 1

email : thailand.info@alfalaval.com
website : http://www.alfalaval.co.th/

email : thailand.info@alfalaval.com
website : http://www.alfalaval.co.th/

A.479/2567

บริษัท เอสเอ็นวายอินเตอร์เนชั่นแนลซัพพลาย (ประเทศไทย) จำกัด
นายสมาน สุวรรณพิมาน

สำนักงาน

147/205 ม.1 หมูบ้านมณีรินทร์ พาร์ครังสิต ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองปทุมธานี จ .ปทุมธานี 12000
โทรศัพท์ : 081 986 1963
โทรสาร : -

SNY TNTERNATIONAL (THAILAND) CO.,LTD.
Mr.Saman Suwanpiman

Office

147/205 Moo.1, Maneerin Park Rangsit, Ban Klang Sub District, Mueang Pathum Thani District Pathum Thani 12000
Phone : (66) 81 986 1963
Fax : -

email : snys82604@gmail.com, samanspi1981@gmail.com
website : -

email : snys82604@gmail.com, samanspi1981@gmail.com
website : -