...
สมาคมฯ ได้จัดกิจกรรมการประชุมประจำสัปดาห์สัญจร ณ ร ...

24 พฤศจิกายน 2564

Read More

...
สมาคมฯ ได้เข้าร่วมการประชุมหารือเรื่องการระบาดของไ ...

07 สิงหาคม 2561

Read More

...
CSIA และ DCE พร้อมคณะฯ จากสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้เ ...

31 กรกฎาคม 2561

Read More

...
สมาคมฯ ได้จัดคณะเดินทางศึกษาภาวะการผลิตและการค้ามั ...

14 กรกฎาคม 2561

Read More

...
สมาคมมันสำปะหลัง ได้ขอเข้าพบเพื่อรายงานสถานการณ์กา ...

10 กรกฎาคม 2561

Read More

...
การสำรวจทบทวนภาวะการผลิตและการค้ามันสำปะหลัง ฤดูกา ...

07 กรกฎาคม 2561

Read More

...
การประชุมหารือสถานการณ์การค้าและการตลาดสินค้ามันสำ ...

29 มิถุนายน 2561

Read More

...
คณะเดินทางศึกษาภาวะการผลิตและการค้ามันสำปะหลัง ณ ป ...

23 มิถุนายน 2561

Read More

...
การประชุมใหญ่สามัญ ปี 2560-61 ...

20 มีนาคม 2561

Read More

...
การประชุมรายงานสถานการณ์การค้าและหารือด้านนโยบายที ...

12 มีนาคม 2561

Read More

...
คณะผู้แทนจากสาธารณรัฐแซมเบียเข้าพบสมาคม ฯ ...

20 กุมภาพันธ์ 2561

Read More

...
การประชุมหารือ ตัวเลขการส่งออก ปี 61 จัดโดยคณะกรรม ...

26 มกราคม 2561

Read More

...
การสำรวจติดตามภาวะการผลิตมันสำปะหลัง ฤดูการผลิตปี ...

23 มกราคม 2561

Read More

...
การประชุมเพื่อประเมินสถานการณ์การผลิตและการตลาดมัน ...

19 มกราคม 2560

Read More

...
การประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการจั ...

06 มิถุนายน 2559

Read More

...
เยี่ยมชมโรงงานผลิตรถตักล้อยาง CHENG GONG ณ เมืองเฉ ...

25 พฤษภาคม 2559

Read More

...
การประชุม 4 สมาคมมันสำปะหลัง เพื่อพิจารณาแผนการบริ ...

10 พฤษภาคม 2559

Read More

...
การประชุมหารือ เรื่อง มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้ง ...

10 พฤษภาคม 2559

Read More

...
กิจกรรม สรงน้ำพระพุทธรูป และรดน้ำดำหัวท่านผู้ใหญ่ ...

19 เมษายน 2559

Read More

...
จัดกิจกรรมสมาชิกสัมพันธ์ การจัดคณะเดินทางท่องเที่ย ...

26 มีนาคม 2559

Read More

...
การประชุมวางแผนการผลิตและการตลาดสินค้ามันสำปะหลังแ ...

24 มีนาคม 2559

Read More

...
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558/59 ...

22 มีนาคม 2559

Read More

...
สมาคมฯให้การต้อนรับรัฐมนตรีจากประเทศปาปัวนิวกีนี ...

04 มีนาคม 2559

Read More

...
การประชุม 4 สมาคมฯ แนวทางดำเนินการเรื่อง กฎหมายกาก ...

23 กุมภาพันธ์ 2559

Read More

...
ชมการสาธิตประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องจักร ...

03 กุมภาพันธ์ 2559

Read More

...
การสำรวจติดตามภาวะการผลิตมันสำปะหลังฤดูการผลิต ปี ...

29 มกราคม 2559

Read More

...
สมาคมฯเข้าร่วมพิธีเปิดงานวันมันสัมปะหลังโคราช ...

07 มกราคม 2559

Read More

...
งานเลี้ยงสังสรรคืปีใหม่ 59 ...

19 ธันวาคม 2558

Read More

...
านทอดกฐินสามัคคี มอบทุนการศึกษา และอุปกรณ์ทางการแพ ...

15 พฤศจิกายน 2558

Read More

...
สภาเกษตรกรแห่งชาติ ขอเชิญรับฟังความคิดเห็น ร่าง ...

28 ตุลาคม 2558

Read More

...
การนำเสนอข้อมูลการพัฒนาพันธุ์มันฯแป้ง Waxy ...

27 ตุลาคม 2558

Read More

...
การประชุมเพื่อประเมินสถานการณ์การผลิตและการตลาดมัน ...

09 ตุลาคม 2558

Read More

...
ขอเข้าพบท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ...

28 กันยายน 2558

Read More

...
ขอเข้าพบเพื่อแสดงความยินดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพ ...

23 กันยายน 2558

Read More

...
การประชุมหารือร่วมกับ กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพ ...

15 กันยายน 2558

Read More

...
การประชุมร่วม 3 สมาคมฯพิจารณา ในการจัดทำ ร่าง พรบ. ...

14 กันยายน 2558

Read More

...
การสำรวจภาวะการผลิตและการค้ามันสำปะหลัง ฤดูการผลิ ...

25 สิงหาคม 2558

Read More

...
การนำเสนอผลการศึกษา (ร่าง) โครงการพัฒนาโมเดลเพื่อข ...

16 มิถุนายน 2558

Read More

...
ร่วมหารือการพัฒนาเครื่องจักรกลเกษตร ณ BT Autopart ...

03 มิถุนายน 2558

Read More

...
ประชุมหารือเครื่องจักรกลเกษตรสำหรับพืชหัวมันสำปะหล ...

08 พฤษภาคม 2558

Read More

...
กิจกรรม สรงน้ำพระพุทธรูป และรดน้ำดำหัวท่านผู้ใหญ่ ...

07 เมษายน 2558

Read More

...
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557/58 ...

24 มีนาคม 2558

Read More