สมาชิกสมทบ

    สมาชิกสมทบ : ได้แก่ บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ประกอบวิสาหกิจการค้าผลิตภัณฑ์แป้งมันสำปะหลังหรือเป็นตัวแทนตัวแทนค้าต่างนายหน้าทั้งใน และนอกประเทศ หรือเป็นผู้สนใจเกี่ยวกับการผลิตหรือค้าผลิตภัณฑ์แป้งมันสำปะหลังทั้งใน และนอกประเทศ


A.052/2535

บริษัท ฟูจิคัททิ่งทูลส์ จำกัด
นางซู ซิว เลียน แซ
นายเวนซี เซีย

สำนักงาน

938 ม.15 ถ.เทพารักษ์ ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ .สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ : 0 2706 0915-7
โทรสาร : 0 2706 0918

FUJI CUTTING TOOLS CO., LTD.
Mrs.Tu Hsiu Lien
Mr.Wenche Hsieh

Office

938 Moo15 Theparak Road, Bangsaotong, Bangsaotong Samut Prakan 10540
Phone : (66) 2706 0915-7
Fax : (66) 2706 0918

email : wenchehsieh@gmail.com

email : wenchehsieh@gmail.com

A.099/2544

บริษัท อีโตชู (ไทยแลนด์) จำกัด
นางสาวชนิดา ปฏิการะพงศ์
นางสาวสรินทิพย์ ศิริศันสนียวงศ์

สำนักงาน

54 อาคารหะรินธร ชั้น5 ถ.สาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ : 0 2266 3086
โทรสาร : 0 2234 3920

ITOCHU (THAILAND) CO., LTD.
Miss.Chanida Patigarapong
Miss.Sarinthip Sirisansaneeyawong

Office

54 Harinthorn Tower, 5th Floor, North Sathorn Road, Silom Bangkok 10500
Phone : (66) 2266 3086
Fax : (66) 2234 3920

email : chanida.p@itochu.co.th

email : chanida.p@itochu.co.th

A.109/2546

บริษัท ไทย เยอรมัน โปรเซสซิ่ง จำกัด
นายพิบูลย์ นันทิรุจ
นายธนนท์ เกียรติกังวาฬไกล

สำนักงาน

133 ซ.โชคชัยจงจำเริญ ถ.พระราม3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ : 0 2295 2128-9
โทรสาร : 0 2295 2130

THAI GERMAN PROCESSING CO., LTD.
Mr.Piboon Nantiruj
Mr.Tanon Kriathkungwalkai

Office

133 Soi Chokechaichongjumroen Rama3 Road, Bangpongpang, Yannawa Bangkok 10120
Phone : (66) 2295 2128-9
Fax : (66) 2295 2130

โรงงาน

59/1 ม.6 ต.ท่าข้าม อ.บางปะกง จ .ฉะเชิงเทรา 24130
โทรศัพท์ : 0 3857 3559-60
โทรสาร : 0 3857 3561

Factory

59/1 Moo6 Thakham, Bangpakong Chachoengsao 24130
Phone : (66) 3857 3559-60
Fax : (66) 3857 3561

email : p_nantiruj@yahoo.com , tanon122@hotmail.com
website : www.thaigermangroup.com

email : p_nantiruj@yahoo.com , tanon122@hotmail.com
website : www.thaigermangroup.com

A.110/2546

บริษัท ไทยสตีมเซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
นายรำลึก บุญผล
นายทัศพงษ์ วรรณสุทธะ

สำนักงาน

754/31-32 ถ.สุขุมวิท101 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260
โทรศัพท์ : 0 2332 8246-7
โทรสาร : 0 2311 4840

THAI STEAM SERVICE & SUPPLY CO., LTD.
Mr.Ramluek Boonpol
Mr.Tassapong Wannasuta

Office

754/31-32 Soi Punnawithi, Sukhumvit101 Road, Bangchak, Prakanong Bangkok 10260
Phone : (66) 2332 8246-7
Fax : (66) 2311 4840

email : thaisteam@thaisteam.co.th
website : www.thaisteam.co.th

email : thaisteam@thaisteam.co.th
website : www.thaisteam.co.th

A.115/2546

บริษัท บูรพาผลิตภัณฑ์ จำกัด
นายกมลวิทย์ เลิศประดิษฐ์
นางสาวศิวพร สุขเจริญ

สำนักงาน

250/15 ซ.พุทธมณฑลสาย 2 ซ.32 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170
โทรศัพท์ : 0 2885 2071-3
โทรสาร : 0 2885 2074

ORIENTAL PRODUCTS CO., LTD.
Mr.Khamonvit Lertpradit
Miss.Siwaporn Sukcharoen

Office

250/15 Soi Phutthamonthon Sai 2, Soi 32, Sala Thammasop, Thawi Watthana Bangkok 10170
Phone : (66) 2885 2071-3
Fax : (66) 2885 2074

email : opcbkk@loxinfo.co.th

email : opcbkk@loxinfo.co.th

A.116/2546

บริษัท เอสซีจี อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
นายวิศัลย์ อุเทนสุต
นางสาวชมเพลิน สุเมธาศร

สำนักงาน

1 ถ.ปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
โทรศัพท์ : 0 2586 4353
โทรสาร : 0 2586 2251

SCG International Corporation CO., LTD.
Mr.Visan Udenasuta
Miss Chomplern Sumethasorn

Office

Siam Cement Road, Bangsue, Bangsue Bangkok 10800
Phone : (66) 2586 4353
Fax : (66) 2586 2251

email : surachab@scg.co.th
website : www.scttrading.com

email : surachab@scg.co.th
website : www.scttrading.com

A.118/2546

บริษัท จิตตรงเคมีภัณฑ์ จำกัด
นายดุสิต พิทยาธิคุณ

สำนักงาน

36 นิคมอุตสาหกรรมบางชัน ซอย เสรีไทย 87 ถนนเสรีไทย แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510
โทรศัพท์ : 0 2540 1200
โทรสาร : 0 2540 1201-2

CHEMICAL SPECIALTIES CORPORATION LTD.
Mr.Dusit Pittayathikhun

Office

Bangchan Industrial Estate, 36 Soi Seri Thai 87, Seri Thai Road,Min Buri, Min Buri Bangkok 10510
Phone : (66) 2576 0920-4
Fax : (66) 2576 0928-9

email : dusit@cpp.co.th
website : www.cpp.co.th/csc

email : dusit@cpp.co.th
website : www.cpp.co.th/csc

A.124/2546

บริษัท เอ็มซีฟู้ดส์ จำกัด
นายวีระ โอภาสเศรษฐกุล

สำนักงาน

177 ถ.ราชวงศ์ แขวงจักรวรรดิ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : 0 2622 7091-8
โทรสาร : 0 2224 5529

MC FOODS CO., LTD.
Mr.Veera Opassettakul

Office

177 Rajawongse Road, Jakkawat Bangkok 10110
Phone : (66) 2622 7091-8
Fax : (66) 2224 5529

email : veera@mc-foods.com

email : veera@mc-foods.com

A.130/2546

บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย ออร์แกนิก จำกัด
นายดุสิต พิทยาธิคุณ
นายชัชพล พิทยาธิคุณ

สำนักงาน

36 นิคมอุตสาหกรรมบางชัน ซอยเสรีไทย แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510
โทรศัพท์ : 02 540 3595
โทรสาร : 02 540 3597

SOUTHEAST ASIA ORGANIC CO., LTD.
Mr.Dusit Pittayathiknun
Mr.Chatchaphon Pittayathiknun

Office

36 Bangchan Industrial Estate, Seri-Thai 87 , Seri- Thai Road , Minburi , Minburi , Bangkok 10510
Phone : (66) 2540 3595
Fax : (66) 2540 3597

email : marketing@sea-organic.com
website : www.sea-organic.com

email : marketing@sea-organic.com
website : www.sea-organic.com

A.134/2547

บริษัท ไทยคอมมอดิตี้ จำกัด
นายพรชัย ชาญวนิชวงศ์
นางสาวนิตยา ศรีประเสริฐ

สำนักงาน

589/157 อาคารเซ็นทรัลซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 29 ถ.เทพรัตน แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
โทรศัพท์ : 0 2745 6954-7
โทรสาร : 0 2745 6579

THAI COMMODITIES CO., LTD.
Mr.Pornchai Chanwanichwong
Miss.Nittaya Sriprasert

Office

589/157 Central City Tower, 29th Floor, Debaratna Road, Bangna Nua, Bangna Bangkok 10260
Phone : (66) 2745 6954-7
Fax : (66) 2745 6579

email : trade1@thaicommodities.com

email : trade1@thaicommodities.com

A.136/2547

บริษัท กรีนสยามมาร์เก็ตติ้ง จำกัด
นายศิริพจน์ พงศ์ปรีชา
นางวิไล พงศ์ปรีชา

สำนักงาน

137/38 ซ.สุขุมวิท 60/1 (สุคนธชาติ3) ถ.สุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260
โทรศัพท์ : 0 2741 4885
โทรสาร : 0 2741 4886

GREEN SIAM MARKETING CO., LTD.
Mr.Siripot Phongpreecha
Mrs.Vilai Phongpreecha

Office

137/38 Soi Sukumvit 60/1 (Sukonthachart3) Sukumvit Road, Prakhanongtai , Prakhanong, Bangkok 10260
Phone : (66) 2741 4885
Fax : (66) 2741 4886

email : dragon_223@hotmail.com
website : www.green-siam.com

email : dragon_223@hotmail.com
website : www.green-siam.com

A.137/2547

บริษัท อะกริเอ๊กซ์ จำกัด
นายประจวบ คงธนารัตน์
นางนลิน คงธนารัตน์

สำนักงาน

139 อาคารเศรษฐีวรรณ ห้อง14บี ชั้นที่ 14 ถ.ปั้น แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ : 0 2266 6151-4
โทรสาร : 0 2266 6155, 0 2237 1509

AGRIEX CO., LTD.
Mr.Prachuab Kongthanaratana
Mrs.Narin Kongthanaratana

Office

139 Sethiwan Tower,Suite 14B, 14th Floor, Pan Road, Silom, Bangrak Bangkok 10500
Phone : (66) 2266 6151-4
Fax : (66) 2266 6155, (66) 2237 1509

email : agriex@loxinfo.co.th

email : agriex@loxinfo.co.th

A.138/2547

บริษัท มิตซุย แอนด์ คัมปนี (ไทยแลนด์) จำกัด
นางสาวอังคนา ลิ้มพานิช
นางสาวนวรินทร์ ตรีสุทธิวงศ์

สำนักงาน

175 สาธรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น15-17 ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ : 0 2344 2222
โทรสาร : 0 2344 2022

MITSUI & CO. (THAILAND) LTD.
Miss Angkana Limpanich
Miss Nawarin Treesuttiwong

Office

175 Sathorn City Tower, 15-17th Floor, South Sathorn Road, Tungmahamek, Sathorn Bangkok 10120
Phone : (66) 2344 2222
Fax : (66) 2344 2022

email : bkkps@dg.mitsui.com
website : www.mitsui.com

email : bkkps@dg.mitsui.com
website : www.mitsui.com

A.140/2547

บริษัท อุตสาหกรรมแป้งไทย จำกัด
นายนวคุณ ตันพัฒนรัตน์

สำนักงาน

383 ถ.ลาดหญ้า แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
โทรศัพท์ : 0 2861 4801-4
โทรสาร : 0 2437 7937

THAI FLOUR INDUSTRY CO., LTD.
Mr.Navakun Tanpatanarat

Office

383 Ladya Road, Somdejchaopraya, Klong–San Bangkok 10600
Phone : (66) 2861 4801-4
Fax : (66) 2437 7937

email : export@thaiflour.co.th

email : export@thaiflour.co.th

A.141/2547

บริษัท บางกอกอินเตอร์ฟูด จำกัด
นายนวคุณ ตันพัฒนรัตน์

สำนักงาน

383 ถ.ลาดหญ้า แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
โทรศัพท์ : 0 2861 4805-10
โทรสาร : 0 2437 7937

BANGKOK INTER FOOD CO., LTD.
Mr.Navakun Tanpatanarat

Office

383 Ladya Road, Somdejchaopraya, Klong–San, Bangkok 10600
Phone : (66) 2861 4805-10
Fax : (66) 2437 7937

email : export@bangkokinterfood.co.th

email : export@bangkokinterfood.co.th

A.142/2547

บริษัท เกรียงไกร (เกียงไต๋) ค้าแป้ง จำกัด
นายวิชาญ ลาภพรศิริกุล
นายวิโรจน์ ลาภพรศิริกุล

สำนักงาน

309 ซ.วัดโพธิ์แมน ถ.สาธุประดิษฐ์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

KRIANGKRAI CO.,LTD
Mr.Vichan Labpornsirikul
Mr.Viroj Labpornsirikul

Office

309 Soi Watpoman, Sathupradit Road, Chongnonsi, Yannawa Bangkok 10120

โรงงาน

36 ม.12 ถ.พุทธมณฑล สาย5 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ .นครปฐม 73210
โทรศัพท์ : 0 2811 8352-4
โทรสาร : 0 2811 8314

Factory

36 Moo12, Phuttamontol 5 Road, Raikhing, Sampran Nakhon Pathom 73210
Phone : (66) 2811 8352-4
Fax : (66) 2811 8314

email : buchaexp@gmail.com

email : buchaexp@gmail.com

A.149/2547

บริษัท แจ๊กฮั้ว จำกัด
นางสาวนิภาพรรณ พีชาพันธุ์
นายถาวร สุขสวัสดิ์

สำนักงาน

51,53,55 ถ.สุดประเสริฐ แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ : 0 2291 6108
โทรสาร : 0 2291 1227, 0 2688 7050

JACK HUA CO., LTD.
Miss.Nipaphan Peechaphand
Mr.Thawon Suksawad

Office

51,53,55 Sudprasert Road, Bangklo, Bangkolaem Bangkok 10120
Phone : (66) 2291 6108
Fax : (66) 2291 1227, (66) 2688 7050

email : jhcl@ksc.th.com
website : www.jackhua.com

email : jhcl@ksc.th.com
website : www.jackhua.com

A.153/2548

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยอยู่
นางวราภรณ์ ลิ่มปิยะกรณ์
นางสาวศิวิกา ลิ่มปิยะกรณ์

สำนักงาน

69/13 ซ.ประดิพัทธ์ 19 ถ.ประดิพัทธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0 2278 3124
โทรสาร : 0 2271 2111

THAI YOO LTD., PART.
Mrs.Waraporn Limpiyakorn
Miss.Sivika Limpiyakorn

Office

69/13 Soi Pradipat 19 , Pradipat Road, Prayathai Bangkok 10400
Phone : (66) 2278 3124
Fax : (66) 2271 2111

email : thai_yoo@yahoo.co.uk
website : -

email : thai_yoo@yahoo.co.uk
website : -

A.154/2548

บริษัท สตาร์ช โพรดักส์ จำกัด
นางสาววรรณา จึงประเสริฐ
นางสาวกมลวรรณ มณีจันทร์

สำนักงาน

410/55 ซ.รัชดาภิเษก 24 ถ.รัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ : 0 2938 2612-3, 0 2938 2624
โทรสาร : 0 2938 2625

STARCH PRODUCTS CO., LTD.
Ms.Wanna jungprasert
Ms.Kamolwal Maneejan

Office

410/55 Soi Ratchadapisek 24, Ratchadapisek Road, Samsennok, Huaykwang Bangkok 10310
Phone : (66) 2938 2612-3, (66) 2938 2624
Fax : (66) 2938 2625

email : admin@starchproducts.co.th
website : www.starchproducts.co.th

email : admin@starchproducts.co.th
website : www.starchproducts.co.th

A.159/2548

บริษัท โซจิทสึ (ประเทศไทย) จำกัด
นายอาคิระ นากาตะ
นายเอกชัย ลาภศิริวัฒน์

สำนักงาน

1 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี ชั้น 19 ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ : 0 2227 9200
โทรสาร : 0 2227 9320

SOJITZ (THAILAND) CO., LTD.
Mr.Akira Nagata
Mr.Eakachai Lapsiriwat

Office

1 Q.House Lumpini Building, 19th Floor, South Sathorn Road, Tungmahamek, Sathorn Bangkok 10120
Phone : (66) 2227 9200
Fax : (66) 2227 9320

email : ekkachai.l@sea.sojitz.com ,rattana.s@sojitz.com

email : ekkachai.l@sea.sojitz.com ,rattana.s@sojitz.com

A.162/2548

บริษัท คอนโทรล ยูเนี่ยน (ประเทศไทย) จำกัด
นายสตีฟ เฮนดริก ริทเซม่า
นางสาวณิชกานต์ ถาวรวิริยกุล

สำนักงาน/โรงงาน

987-989 ซอยลาซาล 75 ถนนลาซาล แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
โทรศัพท์ : 0 2361 1960-9
โทรสาร : 0 2361 1970-1

CONTROL UNION (THAILAND) CO., LTD.
Mr.Steef Hendrik Ritzema
Miss.Nichakan Thawornviriyakul

Office/Factory

987-989 Soi Lasalle 75 Lasalle Rd. Kwaeng Bangnatai Khet Bangna Bangkok 10260
Phone : (66) 2361 1960-9
Fax : (66) 2361 1970-1

email : operationscuth@controlunion.com
website : www.controlunion.com

email : operationscuth@controlunion.com
website : www.controlunion.com

A.165/2548

บริษัท เฟิร์ส สตาร์ช อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
นายประพนธ์ สินสาฎก
นางสาวขนิฐา ว่องไวลิขิต

สำนักงาน

49 ถ.บางบอน 4 แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150
โทรศัพท์ : 0 2894 8601-8
โทรสาร : 0 2894 8609-10

FIRST STARCH INTERNATIONAL CO., LTD.
Mr.Praphon Sinsadok
Miss.Khanitha Wongwailikit

Office

49 Bangbon 4 Road, Bangbon, Bangbon Bangkok 10150
Phone : (66) 2892 2351-4
Fax : (66) 2892 2355

email : sinsadok01@yahoo.com, khanitha.ni@gmail.com
website : www.firststarch.com

email : sinsadok01@yahoo.com, khanitha.ni@gmail.com
website : www.firststarch.com

A.168/2548

บริษัท ซี.พี.อินเตอร์เทรด จำกัด
นายสมเกียรติ พันธ์จิตวุฒิชัย
นายมนัส หมัดอาด้ำ

สำนักงาน

อาคาร เอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 28 เลขที่ 89 ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0 646 7200
โทรสาร : 0 2646 7392

C.P.INTERTRADE CO., LTD.
Mr.Somkiat Pantjitvutichai
Mr.Manat Hmatardam

Office

89 AIA Capital Center, 28th Floor,Ratchadapisek Road, Din Daeng Bangkok 10400
Phone : (66) 2646 7200
Fax : (66) 2646 7392

email : info@cpthairice.com
website : www.cpthairice.com

email : info@cpthairice.com
website : www.cpthairice.com

A.180/2549

บริษัท สตาร์ช เว็ลธ จำกัด
นายสุวิทย์ ธีรวชิรกุล
นายเอกสิญจ์ ธีรวชิรกุล

สำนักงาน

3539 ถนนพระรามที่ 9 แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ : 0 2732 2934
โทรสาร : 0 2732 3386

STARCH WEALTH CO., LTD.
Mr.Suvit Threeravachirakul
Mr.Ekasin Threeravachirakul

Office

3539 Rama 9 Road, Phatthanakan, Suanluang Bangkok 10250
Phone : (66) 2732 2934
Fax : (66) 2732 3386

email : sale@starchwealth.co.th

email : sale@starchwealth.co.th

A.194/2550

ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ตงจั่น
นายพิเชษฎ กาญจนชูศักดิ์

สำนักงาน

583-587 ถ.ทรงวาด แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : 0 2222 2448
โทรสาร : 0 2223 7312

TONG CHAN REGISTERED ORDINARY PARTNERSHIP
Mr.Pichet Kanjanachusak

Office

583-587 Songward Road, Chackaward, Sampantawongse Bangkok 10110
Phone : (66) 2222 2448
Fax : (66) 2223 7312

โรงงาน

22/122 ซ.จรัญสนิทวงศ์ 13 ถ.จรัญสนิทวงศ์ แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
โทรศัพท์ : 0 2410 2348
โทรสาร : 0 2410 1556

Factory

22/122 Soi Jaransanitwongse 13, Jaransanitwongse Road, Bangwak, Paseecharoen Bangkok 10160
Phone : (66) 2410 2348
Fax : (66) 2410 1556

email : info@tongchan.com

email : info@tongchan.com

A.198/2550

บริษัท วราวุธ อุตสาหกรรม จำกัด
นายนรินทร์ ตั้งวราวุธ
นางสาวมาลี ตั้งวราวุธ

สำนักงาน

294 ม.7 ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ .อ่างทอง 14110
โทรศัพท์ : 0 3563 1305, 0 3563 2899
โทรสาร : 0 3562 7124

VARAVOOT INDUSTRY CO.,LTD.
Mr.Narin Tungvaravoot
Miss.Malee Tungvaravoot

Office

294 Moo7 Salchaorongthong, Wiseschaichan Ang Thong 14110
Phone : (66) 3563 1305, (66) 3563 2899
Fax : (66) 3562 7124

email : sale@varavoot.com
website : www.varavoot.com

email : sale@varavoot.com
website : www.varavoot.com

A.213/2551

บริษัท สตาเม็ก เทคโนโลยี จำกัด
นายมาร์ค สคูวร์
นางสาวศศิวิมล สมศรีใส

สำนักงาน

329 ม.6 ต.หนองระเวียง อ.เมืองนครราชสีมา จ .นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ : 0 4421 2771, 0 4421 2786
โทรสาร : 0 4421 2772

STAMEX TECHNOLOGY CO., LTD.
Mr.Mark Schuur
Miss.Sasiwimol Somsrisai

Office

329 Moo6, Nongrawiang, Muang Nakhon Ratchasima 30000
Phone : (66) 4421 2771, (66) 4421 2786
Fax : (66) 4421 2772

email : schuur@stamex.co.th, lek@stamex.co.th
website : www.stamex.co.th

email : schuur@stamex.co.th, lek@stamex.co.th
website : www.stamex.co.th

A.217/2551

บริษัท วาวา แพค จำกัด
นางสาววิลาศินี หวังเจริญ
นางสาวพิมพ์พาดา อินทร์กระโทก

สำนักงาน

52 ม.3 ต.สีคิ้ว อ.สีคิ้ว จ .นครราชสีมา 30140
โทรศัพท์ : 0 4441 2747
โทรสาร : 0 4441 3100

VAVA PACK CO., LTD.
Miss.Wilasinee Wangcharern
Miss.Pimpada Inkratok

Office

52 Moo 3 Sikhiu, Sikhiu, Nakhon Ratchasima 30140
Phone : (66) 4441 2747
Fax : (66) 4441 3100

email : tan_mk@vavapack.com
website : www.vavapack.com

email : tan_mk@vavapack.com
website : www.vavapack.com

A.228/2552

บริษัท รีไลอันซ์ เทค-เซอร์วิส จำกัด
นายผิงสง แซ่จาง
นายจาง เฉา จุง

สำนักงาน

396 ม.2 แขวงอ้อมน้อย เขตกระทุ่มแบน จ .สมุทรสาคร 74130
โทรศัพท์ : 0 2810 0601-5
โทรสาร : 0 2429 1432

RELIANCE TECH-SERVICE CO., LTD.
Mr.Chang Ping-Hsiung
Mr.Chang Chao-Tsung

Office

396 Moo2, Omnoi, Kratumban Samut Sakhon 74130
Phone : (66) 2810 0601-5
Fax : (66) 2429 1432

email : info@reliance-techservice.com
website : www.reliance-techservice.com

email : info@reliance-techservice.com
website : www.reliance-techservice.com

A.237/2553

บริษัท เอ็มซีแอลเอส เอเชีย จำกัด
นางภัคภร ศรีเมฆ
นางสาวปาณิสรา แก้วพลอย

สำนักงาน

2 ถ.ผังเมืองเฉพาะ 3-4 ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองระยอง จ .ระยอง 21150
โทรศัพท์ : 0 3891 8200
โทรสาร : 0 3891 8299

MCLS ASIA CO.,LTD.
Mrs.Phackporn Srimek
Miss Panitsara Kaewploy

Office

2 Phang Muang Chaphor 3-4 Road. Huay Pong, Muang Rayong 21150
Phone : (66) 3891 8200
Fax : (66) 3891 8299

สำนักงาน

968 อาคารมูลนิธิอื้อจือเหลียง ชั้น 26 ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ : 02 632 4260
โทรสาร : -

Office

968 , U-Chu Liang ฺBuilding , 26th Floor, Rama IV Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500
Phone : (66) 2632 4260
Fax : -

email : panitsara@mclsasia.com / phackporn@mclsasia.com
website : www.mclsasia.com

email : panitsara@mclsasia.com / phackporn@mclsasia.com
website : www.mclsasia.com

A.259/2554

บริษัท ข้าวหอมอีสาน จำกัด
นายกิติพันธุ์ เหล่าประภัสสร
นางอรพินท์ คุณาพร

สำนักงาน

1/20 ซอยธนาคารกรุงเทพ ถนนเสือป่า แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โทรศัพท์ : 0 2223 6305-7
โทรสาร : 0 2225 2200

ESAN FRAGRANT RICE CO., LTD.
Mr.Kittiphan Laoprapassorn
Mrs.Orapin Kunaporn

Office

1/20 , Sua Pa Rd., Pomprab, Pomprabsatrupai Bangkok 10100
Phone : (66) 2223 6305-7
Fax : (66) 2225 2200

email : marketing@siamgrains.com

email : marketing@siamgrains.com

A.266/2554

บริษัท เพียวเคมม์ จำกัด
นางคัง ยิง ชิน
นางสาวศศิภา แซ่เลา

สำนักงาน

65 ม.11 ซ.วิลาลัย 1 ถ.บางนา-ตราด ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ. จ .สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ : 0 2337 2373-5 ต่อ141
โทรสาร : 0 2337 2966

PURE CHEM CO., LTD.
Mrs.Kang Ying Chin
Miss.Sasipa Sae-Lao

Office

65 Moo11, Soi Vilalai 1, Bangna-Trad Road, Bangchalong, Bangplee Samut Prakan 10540
Phone : (66) 2337 2373-5 ext.141
Fax : (66) 2337 2966

email : secretary_f@purechem.net

email : secretary_f@purechem.net

A.279/2555

บริษัท อีบีพี อินเตอร์เทรด จำกัด
นายตติยะ หวังศุภกิจโกศล
นายทศวรรษ หวังศุภกิจโกศล

สำนักงาน

98 ม.2 ต.หนองน้ำใส อ.วัฒนานคร จ .สระแก้ว 27160
โทรศัพท์ : 0 3724 7691-4
โทรสาร : 0 3724 7696

EBP INTERTRADE CO., LTD.
Mr.Tatiya Wangsupakitkosol
Mr.Tassawat Wangsupakitkosol

Office

98 Moo2, Nongnamsai, Wattananakhon Sa Kaeo 27160
Phone : (66) 3724 7691-4
Fax : (66) 3724 7696

email : thatiya_w@hotmail.com
website : www.eiamburapa.com

email : thatiya_w@hotmail.com
website : www.eiamburapa.com

A.280/2555

บริษัท เบ็นเทคเคมีคัล จำกัด
นายเหรียญชัย ลิ่วเฉลิมกุล
นายหมิง ลิ่วเฉลิมกุล

สำนักงาน

97/30 หมู่4 ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จ .สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ : 0 2336-1298
โทรสาร : 0 2336-0426

BEN TECH CHEMICAL CO., LTD.
Mr.Lianchai Liuchalermkul
Mr.Ming Liuchalermkul

Office

97/30 Moo 4, Bangna-Trad Road, Tambon Bangchalong, Bangplee, Samut Prakan 10540
Phone : (66) 2336-1298
Fax : (66) 2336-0426

email : info.btc@bentechchemical.com, info2.btc@bentechchemical.com
website : www.bentechchemical.com

email : info.btc@bentechchemical.com, info2.btc@bentechchemical.com
website : www.bentechchemical.com

A.289/2556

บริษัท ซี.ซี.ดับบลิว เทรดดิ้ง จำกัด
นางสาววารุณี มุ่งหาทรัพย์

สำนักงาน

198 ม.10 ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ .ชลบุรี 20150
โทรศัพท์ : 0 3819 0525
โทรสาร : 0 3819 0526

C.C.W.TRADING CO., LTD.
Mr.Warunee Munghasap

Office

198 Moo10, Huay-Yai, Banglamung Chon Buri 20150
Phone : (66) 3819 0525
Fax : (66) 3819 0526

email : c.c.w.trading@hotmail.com
website : www.ccw-starch.com

email : c.c.w.trading@hotmail.com
website : www.ccw-starch.com

A.290/2556

บริษัท อาโม-แพค (เอเชีย) จำกัด
นายสุชัย สงฆ์ประสิทธิ์
นางภัทราพร สงฆ์ประสิทธิ์

สำนักงาน

ชั้น 2 อาคาร เอ็น.เค.เอส. ซ.เจริญพัฒนา 1 รามอินทรา 117 แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510
โทรศัพท์ : 0 2540 3028
โทรสาร : 0 2540 4177

AMO-PACK (ASIA) CO., LTD.
Mr.Suchai Songprasit
Mrs.Pattraporn Songprasit

Office

2, 2nd Floor, N.K.S. Building, Soi Charoenphattana 1 Ramintra 117, Bangchan, Klongsamwa, Bangkok 10510
Phone : (66) 2540 3028
Fax : (66) 2540 4177

email : info-amothai@psscombine.com

email : info-amothai@psscombine.com

A.298/2556

บริษัท อาร์ค ฟู้ด เทคโนโลยี จำกัด
นายรีจินัล วอลเตอร์ แมคควอร์รี่
นางจารุพรรณ มะลิศรี

สำนักงาน

38 อาคารชลันต์ทิพย์ ชั้นที่ 3 ยูนิต 3เอ ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ : 02 117 7000
โทรสาร : 0 2 117 7001

ARC FOOD TECHNOLOGIES LIMITED
Mr.Reginald Walter MacQuarrie
Mrs.Jaruphan Malisri

Office

38 Chalanttip Building, 3rd Floor Unit 3A, Convent Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500
Phone : (66) 2117 7000
Fax : (66) 2117 7001

email : mail@arcfoodtech.com
website : www.arcfoodtech.com

email : mail@arcfoodtech.com
website : www.arcfoodtech.com

A.307/2557

บริษัท มัทสุทานี เทรดดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด
นายมาซากิ โกโร่
นางสาวพิลาวัลย์ ไชยมีสุข

สำนักงาน

90/40-41 อาคาร สาธรธานี 1 ชั้น 15 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ : 0 2610 3166
โทรสาร : 0 2610 3167

MATSUTANI TRADING (THAILAND) CO.,LTD
Mr. Masaki Goro
Miss Pilawan Chaimeesuk

Office

90/40-41 15th floor, Sathorn Thani Building1,North Sathorn Rd, Silom,Bangrak Bangkok 10500
Phone : (66) 2610 3166
Fax : (66) 2610 3167

email : nattakan.s@matsutanithailand.com
website : www.matsutani.co.th

email : nattakan.s@matsutanithailand.com
website : www.matsutani.co.th

A.311/2557

บริษัท ยูทากะ แมททีเรียล จำกัด
นายชิเงรุ อิโนอูเอะ
นายรุ่งนิรันดร์ กรุณา

สำนักงาน

เลขที่ 41 ถนนบางบอน 3 ซอย 9 แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160
โทรศัพท์ : 0 2408 2197 9
โทรสาร : 0 2408 2196

YUTAKA MATERIAL CO.,LTD
Mr.Shigeru Inoue
Mr.Rungnirun Karuna

Office

No. 41 Bangbon 3 Rd., Soi 9, Nongkham Sub-District , Nongkham District Bangkok 10160
Phone : (66) 2408 2197 9
Fax : (66) 0 2408 2196

email : -
website : www.yutakathai.com

email : -
website : www.yutakathai.com

A.314/2557

บริษัท เอราวัณฟูด จำกัด (มหาชน)
นางสาวกถลภญา เกษมโสม
นางสาวชนิตร์นันทน์ แสงอินทร์

สำนักงาน

88 อาคารออลเอราวัณ ถนนวงแหวนอุตสาหกรรม แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ : 0 2681 0251-59
โทรสาร : 0 2681 0250,0 2681 0260

ERAWAN FOOD PUBLIC COMPANY LIMITED
Miss Kulpaya Kasaemsom
Miss Chanitnim Sang-In

Office

88 All Erawan Building, Industrial Ring Road, Chongnonsee, Yannawa Bangkok 10120
Phone : (66) 2681 0251-59
Fax : (66) 2681 0250,(66) 2681 0260

email : export@erawanfood.com
website : www.erawanfood.com

email : export@erawanfood.com
website : www.erawanfood.com

A.317/2557

บริษัท แปซิฟิค คอนเทนเน่อร์แบ้ก จำกัด
นายปริญญา มานัสสถิตย์
นายภาณุพัฒน์ มานัสสถิตย์

สำนักงาน

662/51-52 ถนนพระราม3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ : 0 2682 4730
โทรสาร : 0 2682 4731-2

PACIFIC CONTAINERBAG CO.,LTD.
Mr.Prinya Manatsathit
Mr.Panuohat Manatsathit

Office

662/51-52 Rama3 Road, Bangpongpang,Yannawa Bangkok 10120
Phone : (66) 2682 4730
Fax : (66) 2682 4731-2

email : prinya@paccon.co.th
website : www.paccon.co.th

email : prinya@paccon.co.th
website : www.paccon.co.th

A.318/2557

บริษัท บรอดเบนท์ (ไทยแลนด์) จำกัด
นายโรเบิร์ต เคปเวลล์
นางสาวอัญชิณี พงศ์ปิยะนนท์

สำนักงาน

88 หมู่5 ต.เมือง อ.เมืองชลบุรี จ .ชลบุรี 20130
โทรศัพท์ : 0 3839 9340-1
โทรสาร : 0 3839 9342

BROADBENT (THAILAND) LTD.
Mr.Robert Capewell
Miss Aunchinee Pongphiyanon

Office

88 Moo.5 T.muang A.Muangchonburi Chon Buri 20130
Phone : (66) 3839 9340-1
Fax : (66) 3839 9342

email : aunchinee@broadbent-asia.com
website : www.broadbent.co.uk

email : aunchinee@broadbent-asia.com
website : www.broadbent.co.uk

A.328/2558

บริษัท เจ-ออยล์ มิลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
นายโยชิฮิสะ ชิมาดะ
นายภาคภูมิ อินทีวรวงศ์

สำนักงาน

487/1 ถ.ศรีอยุธยา ถนนพญาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0 2248 7991-3
โทรสาร : 0 2248 7994

J-OIL MILLS (THAILAND) CO.,LTD
Mr.Yoshihisa Chimada
Mr.Pakpoom Inteevoravong

Office

487/1 Si Ayutthaya Road, Thanon Phaya Thai,Ratchathewi Bangkok 10400
Phone : (66) 2248 7991-3
Fax : (66) 2248 7994

email : Pakpoom.in@j-oil.com
website : -

email : Pakpoom.in@j-oil.com
website : -

A.329/2558

บริษัท ริกเก้ เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
นางอำไพ จารุวัฒน์กุล
นายหวง เหว่ย-เหลียน

สำนักงาน

216/59 อาคารแอล.พี.เอ็น.ทาวเวอร์ ชั้นที่ 14 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ : 0 2285 4930-2
โทรสาร : 0 2285 4934

RIKKEI TRADING (THAILAND) CO.,LTD.
Mrs.Amphi Charuwakul
Mr.Huang Wei-Lien

Office

216/59 L.P.N. Tower 14th Floor , Nanglinchee Road,Chongnonsee, Yannawa, Bangkok 10120
Phone : (66) 2285 4930-2
Fax : (66) 2285 4934

email : william@rikkei.com

email : william@rikkei.com

A.331/2558

บริษัท เคเอส อะโกร จำกัด
นายธณกฤต โฆสนสิทธิวิทย์
นางสาวนพภาภรณ์ ชัยศิรินิรันดร์

สำนักงาน

อาคารสำนักงานที่ 2 เอสวี ซิตี้ เลขที่ 898/16 ชั้นที่ 10 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ : 0 2102 5319 ,0 81723 4480
โทรสาร : 0 2102 5319

KS AGRO CO.,LTD
Mr.Thanakit Kosonsitiwit
Miss Noppaporn Chaisirinirun

Office

SV City Office Tower 2 ,898/16 10th Floor,Rama 3 Rd., Bangpongpang, Yannawa, Bangkok 10120
Phone : (66) 2102 5319 , (66) 81723 4480
Fax : (66) 2102 5319

โรงงาน

29/1 ม.13 ต.ศาลาลอย อ.ท่าเรือ จ .พระนครศรีอยุธยา 13130
โทรศัพท์ : 08 1723 4480
โทรสาร : 0 3522 3337

Factory

29/1 Moo 13,Salaloy,Tharuea Phra Nakhon Si Ayutthaya 13130
Phone : (66)8 1723 4480
Fax : (66) 3522 3337

email : ksagro.th@gmail.com, contact@kosongroup.com

email : ksagro.th@gmail.com, contact@kosongroup.com

A.335/2558

บริษัท นากาเซ่ (ประเทศไทย) จำกัด
นายสมเกียรติ ไกรกาบแก้ว
นายกล้าวิฑูรย์ หมั่นอุส่าห์

สำนักงาน

952 อาคารรามาแลนด์ ชั้น 14 ถนนพระราม 4 แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ : 0 2632 7000
โทรสาร : 0 2632 7111

NAGASW (THAILAND) COMPANY LIMITIED
Mr.Somkiat Kraikabkaew
Mr.Klawitoon Munutsa

Office

952 Ramaland Building 14th Floor, Rama IV Road ,Suriyawong, Bangrak Bangkok 10500
Phone : (66) 2632 7000
Fax : (66) 2632 7111

email : klawitoon@nagase.co.th
website : www.nagase.co.th

email : klawitoon@nagase.co.th
website : www.nagase.co.th

A.338/2558

บริษัท เอสเอ็มเอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด
นายวีรวัฒน์ เลิศวนวัฒนา
นายเขม หวั่งหลี

สำนักงาน

38/6 หมู่ 11 ถนนปทุมธานี-ลาดหลุมแก้ว ตำบลคูบางหลวง อำเภอลาดหลุมแก้ว จ .ปทุมธานี 12140
โทรศัพท์ : 0 2598 1123-9
โทรสาร : 0 2598 3131

SMS CORPORATION CO.LTD
Mr.Werawat Lertwanawatana
Mr.Khem Wanglee

Office

38/6 Moo 11. Pathum Thani-Lat Lum Kaeo Road,Koo Bang Luang, Lat Lum Kaeo Pathum Thani 12140
Phone : (66) 2598 1123-9
Fax : (66) 2598 3131

email : wanchai@siammodifiedstarch.com
website : www.smscor.com

email : wanchai@siammodifiedstarch.com
website : www.smscor.com

A.350/2558

บริษัท โรงแป้งสหสินวัฒนา จำกัด
SAHASIN WATTANA STARCH&SWEETENER CO.LTD..

สำนักงาน

129/8 ม.8 ถ.จันทบุรี-สระแก้ว ต.ทับไทร อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี 22140 จ .จันทบุรี 22140
โทรศัพท์ : 0 3936 0036-7
โทรสาร : 0 3936 0042

SAHASIN WATTANA STARCH&SWEETENER CO.LTD.
Mr.Noppanun Suthumno

Office

129 Moo 8 Chanthaburi-Sakao Rd. , Tubsai ,Pongnumron,Chanthaburi 22140 Chanthaburi 22140
Phone : (66) 3936 0036-7
Fax : (66) 3936 0042

email : shnss@sahasin.co.th
website : www.sahasin.co.th

email : shnss@sahasin.co.th
website : www.sahasin.co.th

A.360/2559

บริษัท บิ๊ก ทรี (15) จำกัด
นายธนาธิป พิศาลชนานันท์
นางสาววิชชุตา พิศาลชนานันท์

สำนักงาน

75 ซอยเพชรเกษม 63/4 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
โทรศัพท์ : 0 2421 0702
โทรสาร : 0 2444 3329

BIG TREE (15) CO.,LTD.
Mr.Thanatip Phisarnchananan
Miss.Vichuta Phisarnchananan

Office

75 Soi Phetkasem 63/4 Laksong Bangkae Bangkok 10160 Bangkok 10160
Phone : (66) 2421 0702
Fax : (66) 2444 3329

email : bigtree_15@hotmail.com

email : bigtree_15@hotmail.com

A.361/2559

บริษัท ยูไนเต็ด โกลเบิล เอเยนซี (ประเทศไทย) จำกัด
นายกิตติชัย ชัยมงคลภักดี
นายวิกรม โครานา

สำนักงาน

121/59 ชั้น 16 อาคาร อาร์ เอส ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0 2246 2520-1
โทรสาร : 0 2246 2518

UNITED GLOBAL AGENCIES (THAILAND) CO.,LTD.
Mr.Kittichai Chaimongkolpakdi
Mr.Vikrom Khorana

Office

121/59 ,16th Floor , R.S. Tower , Ratchadaphisek Rd.,Din Dang Bangkok 10400
Phone : (66) 2246 2520-1
Fax : (66) 2246 2518

email : uga@ugagroup.com , kittichai@ugagroup.com

email : uga@ugagroup.com , kittichai@ugagroup.com

A.366/2559

บริษัท เคอาร์ สเทรง จำกัด
นายวิโรจน์ เนื่องกระโทก
นายพงษ์ทวี จุลสิริพงษ์

สำนักงาน

245 หมู่6 ต.ท่าอ่าง อ.โชคชัย จ .นครราชสีมา 30190
โทรศัพท์ : 0 4433 8231
โทรสาร : 0 4433 8177

KR STRENGTH CO.,LTD.
Mr.Viroj Nungkatok
Mr.Pongtawee Junsiripong

Office

245 Moo 6 Tha-ang,Chokchai Nakhon Ratchasima 30190
Phone : (66) 4433 8231
Fax : (66) 4433 8177

email : pnpkung@gmail.com
website : www.krstrength.com

email : pnpkung@gmail.com
website : www.krstrength.com

A.371/2559

บริษัท ฮันช่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
นายพิชัย ตั้งตระกูล
นายชาญดิลก ศรีวิโรจน์

สำนักงาน

57 ซอยรามคำแหง 30/1 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์ : 0 2732 3956
โทรสาร : 0 2732 3188

HANSA INTERNATIONAL CO.,LTD
Mr.Pichai Tangtrakul
Mr.Charndiloke Sriviroj

Office

57 Soi Ramkhamhaeng 30/1 Ramkhamhaeng Rd., Huamark ,Bangkapi , Bangkok 10240
Phone : (66) 2732 3956
Fax : (66) 2732 3188

email : hansa@hansa-boiler.com
website : www.hansa-boiler.com

email : hansa@hansa-boiler.com
website : www.hansa-boiler.com

A.374/2560

บริษัท อดิตยา เบอร์ล่า เคมีคัลส์ (ประเทศไทย) จำกัด (ซัลไฟท์ส ดีวีชั่น)
นางสาวประกายมุข งดงามวงศ์
นางสาวโสภิกา โพธิ์ศรี

สำนักงาน

77 หมู่6 ซอย สุขาภิบาล 1 ถ. ปู่เจ้าสมิงพราย ต.สำโรง อ.พระประแดง จ .สมุทรปราการ 10130
โทรศัพท์ : 0 2704 2100
โทรสาร : 0 2748 4970

ADIYA BIRLA CHEMICALS ( THAILAND) LTD.(SULPHITES DIVISION)
Miss Prakaimook Ngotngamwong
Miss Sopika Phosri

Office

77 Moo 6 Soi Sukhaphoban1, Poochao Saming Prai Rd.,Samrong Phrapradaeng, Samut Prakan 10130
Phone : (66) 2704 2100
Fax : (66) 2748 4970

email : prakaimook.n@adityabirla.com
website : www.adityabirlachemical.com

email : prakaimook.n@adityabirla.com
website : www.adityabirlachemical.com

A.379/2560

บริษัท ชิโน-ไทย อะโกร โปรดักส์ จำกัด
นางเสาวรีย์ ไชยศักดิ์ภากาศ
นางสาวชนาพร ไชยศักดิ์ภากาศ

สำนักงาน

199/8 ม.7 ต.แสนตอ อ.ขาณุวรลักษบุรี จ .กำแพงเพชร 62130
โทรศัพท์ : 08 1707 6324
โทรสาร : 0 5587 2114

SINO-THAI AGRO PRODUCT CO.,LTD.
Mrs. Saoearee Chaisakpagad
Miss Chanaporn Chaisakpagad

Office

199/8 Moo 7 Saen To, khaniworaluksaburi, Kamphaeng Phet 62130
Phone : (66)8 1707 6324
Fax : (66) 5587 2114

email : tcs_123@windowslive.com

email : tcs_123@windowslive.com

A.384/2560

บริษัท เซาเออร์ จำกัด
นางน้ำทิพย์ ดัฟฟิลด์
นายแดนนี เพาว์

สำนักงาน

333 หมู่ 5 ต.วัดพริก อ.เมือง จ .พิษณุโลก 65230
โทรศัพท์ : 055 002 009
โทรสาร : 055 002 017

SOUER CO.,LTD.
Mrs.Namtip Duffiled
Mr.Danny Pauw

Office

333 Moo. 5 ,Watprik, Muang , Phitsanulok 65230
Phone : (66)55 002 009
Fax : (66)55 002 017

email : namtip@souer.com
website : www.souer.com

email : namtip@souer.com
website : www.souer.com

A.390/2560

บริษัท ปลาวาฬ โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
นายธีรจิตร สอนแจ้ง
นางสาวรมิดา เตชะธีรนันท์

สำนักงาน

58/45 หมู่ 1 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ .ชลบุรี 20230
โทรศัพท์ : 0 3835 0420 , 094 563 9639
โทรสาร : -

WHALE LOGISTICS (THAILAND) CO.,LTD.
Mr.Teerachit Sornjang
Miss Ranida Teechateranun

Office

58/45 Moo 1,Nongkham ,Sriracha , Chon Buri 20230
Phone : (66) 3835 0420 , (66) 94 563 9639
Fax : -

email : info@whale-logistics.com, Ranida.t@whale-logistics.com
website : www.whale-logistics.com

email : info@whale-logistics.com, Ranida.t@whale-logistics.com
website : www.whale-logistics.com

A.391/2560

บริษัท จี-ฟอร์ส เอเชีย จำกัด
นางสาวสุภาวดี รัตนประพันธ์
นางสาวเพ็ญพรรณ พัฒนจิตวิไล

สำนักงาน

816 หมู่ 3 ต.หนองบัวศาลา อ.เมือง จ .นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ : 0 4400 0853
โทรสาร : 0 4400 0853

G-FORCE ASIA CO.,LTD.
Miss Supawadee Rattanapraphan
Miss Penpun Phattanachidvila

Office

816 Moo 3 Nongbuasala Mueang Nakhon Ratchasima 30000
Phone : (66) 4400 0853
Fax : (66) 4400 0853

email : supawadee@gforceasia.com , penpun@gforceasia.com

email : supawadee@gforceasia.com , penpun@gforceasia.com

A.392/2560

บริษัท ฟู้ดเทรนด์ จำกัด
นางสางจันทิมา กันนะ
นายกมนฑัต เขียววรรณ

สำนักงาน

128 หมู่ 10 ต.เบิกไพร อ.บ้านโป่ง จ .ราชบุรี 70115
โทรศัพท์ : 032 743 929
โทรสาร : 032 743 929

FOOD TRAND CO.,LTD.
Miss. Jantima Kanna
Mr. Kamonthat Keawwan

Office

128 Moo. 10 ,Berkpai ,Bangpong , Ratchaburi 70115
Phone : (66)32 743 929
Fax : (66)32 743 929

email : foodtndac@gmail.com

email : foodtndac@gmail.com

A.395/2561

บริษัท โฆสน จำกัด
นายธนกฤต โฆสนสิทธิวิทย์
นางสาวนพภาภรณ์ ชัยศิรินิรันดร์

สำนักงาน/โรงงาน

29/1 หมู่ที่ 13 ต.ศาลาลอย อ.ท่าเรือ จ .พระนครศรีอยุธยา 13130
โทรศัพท์ : 0 8631 12620
โทรสาร : 0 3520 0917

KOSON CO.,LTD.
Mr.Thanakit Kosonsittiwit
Miss Noppaporn Chaisirinirun

Office/Factory

29/1 Moo. 13 , Sala Loi , Tha Ruea Phra Nakhon Si Ayutthaya 13130
Phone : (66) 8631 12620
Fax : (66) 3520 0917

email : Contact@Kosongroup.com

email : Contact@Kosongroup.com

A.400/2561

บริษัท ซีรี่ไบร์ท จำกัด
นางสาวนนท์นุภัทร ธนรัถโชติโรจน์
นางสาวอารียา ก้องวิวัฒน์พงศ์

สำนักงาน

55/59 หมู่ 5 ตำบลลำโพ อำเภอบางบัวทอง จ .นนทบุรี 11110
โทรศัพท์ : 021584788-9
โทรสาร : 021584787

CELEBRITE CO.,LTD.
Miss Nonupat Thanaratchonthirojn
Miss Areeya Kongwiwatpong

Office

55/59 Moo.5 Tumbol Lumpho Amphea Bang Bua Thong Nonthaburi 11110
Phone : 021584788-9
Fax : 021584787

email : Sale_tech@celebrite.co.th

email : Sale_tech@celebrite.co.th

A.402/2561

บริษัท นิวลี่ เว็ดส์ ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด
นายกฤษฎา อัตตานุรักษ์
นางสาวดวงรัตน์ สังข์ทอง

สำนักงาน/โรงงาน

909 หมู่ที่ 15 ถนนเทพารักษ์ ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จ .สมุทรปราการ 10570
โทรศัพท์ : 02 315 9000
โทรสาร : 02 313 1638 9

NEWLY WEDS FOODS (THAILAND) LIMITED
Mr.Kritsada Attanuruk
Miss Duangrat Sangthong

Office/Factory

909 Moo.15 Teparak road, Bangsaothong , Samut Prakan 10570
Phone : (66) 2315 9000
Fax : (66) 2313 1638 9

email : duangrat@newlywedfoods.co.th
website : www.nwfap.com

email : duangrat@newlywedfoods.co.th
website : www.nwfap.com

A.405/2561

บริษัท ซันซายไบโอเทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
นางสาวแสงอรุณ กาพย์ตุ้ม
นายสมเพชร แซ่พ่าน

สำนักงาน/โรงงาน

188 ม.4 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ์ จ .ปราจีนบุรี 25140
โทรศัพท์ : 037 278 801
โทรสาร : -

SUNSHINE BIOTECH INTERNATIONAL CO.,LTD.
Miss Saengaroon kaptoom
Mr. Sompeth Saepan

Office/Factory

188 Moo.4 Thatoom , Srimahaphot , Prachin Buri
Phone : (66) 3727 8801
Fax : -

email : joice.ka1@gmail.com
website : -

email : joice.ka1@gmail.com
website : -

A.406/2561

Michio Hidaka
Mr. Michio Hidaka

สำนักงาน

67/529 ม.4 ต.ท่าตำหนัก อ.นครชัยศรี จ .นครปฐม 73120
โทรศัพท์ : 081 450 0351
โทรสาร : -

Michio Hidaka
Mr. Michio Hidaka

Office

67/529 Moo.4 , thatamnak , Nakhon ChaiSi , Nakhon Pathom 73120
Phone : (66) 81450 0351
Fax : -

email : Michio_hidaka@yahoo.co.jp
website : -

email : Michio_hidaka@yahoo.co.jp
website : -

A.409/2562

บริษัท ไทยแลนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล อินสเปคชั่น จำกัด
นายธนัฐ เล่ารุ่งโรจน์
นายสมหมาย เล่ารุ่งโรจน์

สำนักงาน

11 ซอยพระรามที่ 3 ซ. 59 ช่องนนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ : 02 284 2511 - 13
โทรสาร : 02 284 2514 -15

THAILAND INTERNATIONAL INSPECTION CO.,LTD.
Mr.Tanat Laoroongroj
Mr. Sommai Laoroongroj

Office

11 Soi Rama 3 soi 59 ,Chongnonsi , Yannawa . Bangkok 10120
Phone : (66) 2 284 2511 - 13
Fax : (66) 2 284 2514 -15

email : intecothai@gmail.com, fumigationinteco@gmail.com
website : -

email : intecothai@gmail.com, fumigationinteco@gmail.com
website : -

A.412/2562

บริษัท เกีย (ประเทศไทย) จำกัด
นายโรเบิร์ท มาร์ติน เดน ฮาตอก

สำนักงาน

152 อาคารเคี่ยนหงวน 3 ชั้น 7 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ : 02 011 8150
โทรสาร : 02 011 8159

GEA (THAILAND) CO.,LTD.
Mr.Robert Martin den Hartog

Office

152 Kian Gwan Building III, 7th Floor, Wireless Road, Lumpini sub-district, Pathumwan District, Bangkok 10330
Phone : (66) 2011 8150
Fax : (66) 2011 8159

email : wsthailand@gea.com ,amnuayporn.charasrotvutikul@gea.com
website : www.gea.com

email : wsthailand@gea.com ,amnuayporn.charasrotvutikul@gea.com
website : www.gea.com

A.416/2562

บริษัท เอนไซม์เทค (ประเทศไทย) จำกัด
นายวิโรจน์ ทวินววิธ
นายวัชรินทร์ ทองพิทักษ์

สำนักงาน

26 พระราม 2 ซอย 82 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
โทรศัพท์ : 0 2409 2472 3
โทรสาร : 0 2409 2310

ENZYMETECH (THAILAND) CO.,LTD.
Mr.Wiroj Tawinvavit
Mr.Watcharin Thongphitak

Office

26 Rama 2, Soi 82, Samaedam, Bangkhuntien, Bangkok 10150
Phone : (66) 2409 2472 3
Fax : (66) 2409 2310

email : hq@enzymetech.co.th
website : -

email : hq@enzymetech.co.th
website : -

A.417/2562

บริษัท นิลฟิสก์ จำกัด
นายอดิศร ศรอำพล
นายชูเกียรติ สุวรรณสวรรยา

สำนักงาน

89/1-2 ซอยโชคชัยร่วมมิตร แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 0 2275 5630
โทรสาร : 0 2691 4078 9

NILFISK CO.,LTD.
Mr.Adisorn Sornumpol
Mr.Chookiat Suwansawanya

Office

89/1-2 Soi Chokechai-Ruammitr, Jomphol , Jatuchak , Bangkok 10900
Phone : (66) 2275 5630
Fax : (66) 2691 4078 9

email : info.co.th@nilfisk
website : www.nilfisk.com

email : info.co.th@nilfisk
website : www.nilfisk.com

A.418/2562

บริษัท ทุน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
นายยุทธนา เอี่ยมอิ่มสุข

สำนักงาน

259/83 ถนนสุขุมวิท 71 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : 0 2391 3030
โทรสาร : 0 2381 4905

TUN ENGINEERING CO.,LTD.
Mr.Yuthana Auim-imsook

Office

259/83 Soi Sukhumvit 71, Phra Khanong Nuae, Watthana, Bangkok 10110
Phone : (66) 2391 3030
Fax : (66) 2381 4905

email : Sales-co.mec@tun-engineering.com
website : -

email : Sales-co.mec@tun-engineering.com
website : -

A.419/2563

บริษัท วีโก้ ฟู้ดเทค จำกัด
นายนิวัฒน์ พิมพ์พิมัย

สำนักงาน

99/23 หมู่ที่ 8 ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จ .นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 02 965 6669
โทรสาร : 02 965 6720

WEGO FOODTECH CO.,LTD
Mr.Niwat Pimpimai

Office

99/23 Moo.8 Rattanathibet Road, tambol Bangkrasor , Amphur Muang-Nonthaburi Nonthaburi 11000
Phone : (66) 2965 6669
Fax : (66) 2965 6720

email : weco@loxinfo.co.th
website : www.wecothai.com

email : weco@loxinfo.co.th
website : www.wecothai.com

A.420/2563

บริษัท ไทยนิสชิน เทคโมนิค จำกัด
นางสาวอุกฤษา อิทธิภาคย์
นางสาวพุทธชาติ ชัตไพบูลย์

สำนักงาน/โรงงาน

นิคมอุตสาหกรรมบางปู 276 หมู่ 4 ถ.สุขุมวิท ต.แพรกษา อ.เมืองสมุทรปราการ จ .สมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์ : 02 323 0953-6 , 02 709 3563-4
โทรสาร : 02 323 0955 , 02 709 4311

THAI NISSHIN TECHNOMIC CO.,LTD.
Miss Ukrisa Itthipark
Miss Puthachat Chatpaiboon

Office/Factory

Bangpoo industrial Estate , 276 Moo 4 Sukhumvit Road, Preak sa Subdistrict , Mueang Samut Prakan District , Samut Prakan 10280
Phone : (66) 2323 0953-6 , (66) 2709 3563-4
Fax : (66) 2323 0955 , (66) 2709 4311

email : -
website : -

email : -
website : -

A.422/2563

บริษัท เจนคอน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
นางสาวฐิติลักข์ ธรรมสัตย์
นางสาวชิดชนก จั่นฤทธิ์

สำนักงาน

999/9 หมู่ 7 ถนนเลียบคลองส่งน้ำสุวรรณภูมิ ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จ .สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ : 02 312 0888
โทรสาร : 02 312 0889

GENCON ENGINEERING CO.,LTD.
Miss Thitiluck Thammasat
Miss Chidchanok Chanrit

Office

999/9 Moo.7 Liab klong Suvannabhumi Road , T.Bangpla , A.Bangplee Samut Prakan 10540
Phone : (66) 2312 08898
Fax : (66) 2312 0889

email : marketing@gencon.co.th
website : www.gencon.co.th

email : marketing@gencon.co.th
website : www.gencon.co.th

A.427/2563

บริษัท อีซีเอส เอ็นเนอร์ยี่ โซลูชั่น จำกัด
นายปรีชา ปรีดาวิจิตร

สำนักงาน

634/2 ซ.รามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) ถ.รามคำแหง แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ : 02 935 6740
โทรสาร : 02 935 6744

ECS ENERGY SOLUTION CO.,LTD.
Mr.Preecha Preedavichit

Office

634/2 Soi Ramkhamhaeng 39 (Thepleela 1) , Ramkhamhaeng Road , Wangthonglang Bangkok 10310
Phone : (66) 2 935 6740
Fax : (66) 2 935 6744

email : staffecs@ecsthai.co.th
website : www.ecsthai.co.th

email : staffecs@ecsthai.co.th
website : www.ecsthai.co.th

A.429/2563

บริษัท เอฟ ดี กรีน (ประเทศไทย) จำกัด
นายคะซุยุกิ นะกะมุระ
นายสรกฤช สายหล้า

สำนักงาน

487/1 ถ.ศรีอยุธยา แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 035 249 400
โทรสาร : 035 249 444

FD GREEN (THAILAND) CO.,LTD.
Mr.Kazuyuki Nakamura
Mr.Soraklich Sailar

Office

487/1 Si Ayutthaya Road, Thanon Phaya Thai, Ratchathewi Bangkok 10400
Phone : (66) 35 249 400
Fax : (66) 35 249 444

โรงงาน

12/3 หมู่ 1 ถนนกำแพงเพชร-ท่ามะเขือ ตำบลคณฑี อำเภอเมือง จ .กำแพงเพชร 62000
โทรศัพท์ : 055 702 010 , 055 702 018-9
โทรสาร : 055 702 042

Factory

12/3 Mu 1, Kamphaeng Phet-Tha Makhua Road,Khonthee Sub-District, Amphoe Muang, Kamphaeng Phet 62000
Phone : (66) 5570 2010 , (66) 5570 2018-9
Fax : (66) 5570 2042

email : soraklich_sailar@ajinomoto.com
website : www.fdgthailand.com

email : soraklich_sailar@ajinomoto.com
website : www.fdgthailand.com

A.430/2563

บริษัท ฮันวาไทย จำกัด
นายพชร เพ็ชรเงาวิไล
นายวีริศ จันทราทิพย์

สำนักงาน

เลขที่ 1 อาคารคิวเฮาส์ลุมพินี ชั้น 24 ห้อง 2401-2402 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ : 02 343 8877
โทรสาร : 02 343 8878

HANWA (THAILAND) CO.,LTD.
Mr.Potch Petchngaovilai
Mr.Veriss Chandrathip

Office

24th Fl., Unit 2401-2, Q. House Lumpini Bldg., No.1, South Sathorn Rd., Tungmahamek, Sathorn Bangkok 10120
Phone : (66) 2343 8877
Fax : (66) 2343 8878

email : thai-material@hanwa.co.jp
website : www.hanwa.co.jp

email : thai-material@hanwa.co.jp
website : www.hanwa.co.jp

A.431/2563

บริษัท ไวต้า บาเรนซ์ จำกัด
นายรุ่งนิรันดร์ ใหมทอง
นายนวภัทร จินดารมย์

สำนักงาน

22 ซอยสุขุมวิท 42 ถนนสุขุมวิท พระโขนง คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : 02 390 2061
โทรสาร : 02 712 1034

VITA BARENTZ CO.,LTD
Mr.Rungnirun Maitong
Mr.Nawaphut Jindarom

Office

22 Soi Sukhumvit 42 , Sukhumvit Road, Prakanong, Klongtoey, Bangkok 10110
Phone : (66) 2390 2061
Fax : (66) 2712 1034

email : rungniran@vivgroup.com , nawaphut_jin@vivgroup.com
website : www.vitabarentz

email : rungniran@vivgroup.com , nawaphut_jin@vivgroup.com
website : www.vitabarentz

A.432/2563

บริษัท คาโอ อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด
นายฮิโรชิ ฮาชิโมโต้
นางสาวปริยนาถ สุวรรณ์มาตร์

สำนักงาน

55 อาคารเวฟเพลส ชั้น 15 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ : 02 655 4455
โทรสาร : 02 655 4333 5

KAO INDUSTRIAL (THAILAND) CO.,LTD.
Mr.Hiroshi Hashimoto
Miss Pariyanart Suwanmart

Office

15th Floor, Wave Place building, 55 Wireless road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330
Phone : (66) 2655 4455
Fax : (66) 2655 4333 5

โรงงาน

700/313 หมู่ที่ 6 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ต.ดอนหัวฬ่อ อ.เมืองชลบุรี จ .ชลบุรี 20000
โทรศัพท์ : 038 468 511
โทรสาร : 038 468 512 3

Factory

700/313 Moo 6 ,Amata City Chonburi Industrial Estate, Tambon Donhuaroh, Muangchonburi, Chon Buri 20000
Phone : (66) 3846 8511
Fax : (66) 3846 8512 3

email : hashimoto.hiroshi4@kao.com , pariyanart@kao.th.com
website : www.kao.com/th

email : hashimoto.hiroshi4@kao.com , pariyanart@kao.th.com
website : www.kao.com/th

A.434/2564

บริษัท จี.เอ็น.อาร์. กรุ๊ป จำกัด
นายนริช เฉลิมชัยชาญ
นางสาวนริสสรา เฉลิมชัยชาญ

สำนักงาน

273 ซอยโชคชัยจงจำเริญ แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ : 02 027 7855
โทรสาร : 02 026 3538

G.N.R. GROUP CO.,LTD.
Mr.Ritz Chalermchaichan
Miss Narissara Chalermchaichan

Office

273 Soi Chokchaijongjumreon, Bangpongpang, Yannawa, Bangkok 10120
Phone : (66) 2027 7855
Fax : (66) 2026 3538

email : ritz@gnr.co.th

email : ritz@gnr.co.th

A.435/2564

บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหาชน)
นางสาวบัวขาว ชื่นกุล
นายชัยรัตน์ เดชไพบูลย์ยศ

สำนักงาน

273/2 ถนนพระรามที่ 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
โทรศัพท์ : 02 415 0054
โทรสาร : 02 894 0055

ASIA BIOMASS PUBLIC CO.,LTD.
Miss Buakhaw Chuenkul
Mr.Chairat Dejpaiboonyot

Office

273/2 Rama 2 Rd., Samaedum, Bangkhuntien, Bangkok 10150
Phone : (66) 2415 0054
Fax : (66) 2894 0055

email : secretary@asiabiomass.com
website : www.asiabiomass.com

email : secretary@asiabiomass.com
website : www.asiabiomass.com

A.436/2564

บริษัท ริช อินเตอร์ ฟู้ดส์ จำกัด
นายอัครินทร์ ลีลารัศมี

สำนักงาน

35 ซอยเพชรเกษม 48 แยก 49/1 แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
โทรศัพท์ : 096 889 8885
โทรสาร : -

RICH INTER FOOD CO.,LTD.
Mr.Akkarin Leelarusamee

Office

35 Phetkasem 48 Yeak 49/1 Bangwaek Phasichareon Bangkok 10160
Phone : (66) 0 96889 8885
Fax : -

email : richinterfood@gmail.com
website : www.richinterfood.com

email : richinterfood@gmail.com
website : www.richinterfood.com

A.437/2564

บริษัท เอ็นพี-สตาร์ช จำกัด
นายนันทวัฒน์ อุบศรี

สำนักงาน

184/141 อาคารฟอรั่มทาวเวอร์ ชั้น 23 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ : 02 645 2251-2
โทรสาร : 02 645 2253

NP-STARCH CO., LTD
Mr.Nanthawat Ubsri

Office

184/141 Forum Tower 23rd Floor , Ratcahdapisek Road HuaiKhwang Sub-district, HuaiKhwang District, Bangkok 10310
Phone : (66) 2645 2251-2
Fax : (66) 2645 2253

email : info@np-agri.co.th, pathummas@np-agri.co.th
website : www.np-agri.co.th

email : info@np-agri.co.th, pathummas@np-agri.co.th
website : www.np-agri.co.th

A.438/2564

บริษัท ที ทารุทานิ แพค จำกัด
นางสาวฐิติมา ทุมนันท์
นางสาววรรณี วังหินกอง

สำนักงาน

21 ซ.ลาดพร้าว 90 (ปานทิพา) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ : 044 327 599
โทรสาร : 044 327 598

T TARUTANI PACK CO.,LTD.
Miss Thitima Tumnan
Miss Wannee Wanghinkong

Office

21 Soi Ladprao 90, Plubpla, Wangtonglang, Bangkok 10310
Phone : (66) 4432 7599
Fax : (66) 4432 7598

โรงงาน

244 หมู่ 6 ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมือง จ .นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ : 044 327 599
โทรสาร : 044 327 598

Factory

244 Moo.6 Ratchasima Chokchai Rd., tambon Nongravieng, Amphur Muang, Nakhon Ratchasima 30000
Phone : (66) 4432 7599
Fax : (66) 4432 7598

email : ttarutani2009@hotmail.com
website : www.ttarutani.com

email : ttarutani2009@hotmail.com
website : www.ttarutani.com

A.440/2564

บริษัท โกลบอล ฟู้ด มาร์เกตติ้ง กรุ๊ป จำกัด
นายส่องแสง ปทะวานิช
นายซาฮาดี มุสตาปา

สำนักงาน

68/87 หมู่ที่ 8 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จ .สมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์ : 061 763 9555
โทรสาร : -

GLOBAL FOOD MARKETING GROUP CO.,LTD
Mr.Songsang Patavanich
Mr.Sahadee Mustapa

Office

68/87 Moo. Tasai, Muang Samut Sakhon, Samut Sakhon 74000
Phone : (66) 61763 9555
Fax : -

email : sahadee@globalfoodsmarketing.com
website : -

email : sahadee@globalfoodsmarketing.com
website : -

A.442/2564

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล วูดชิป คอร์ปอเรชั่น จํากัด
นายชวาล คงทรัพย์

สำนักงาน

4345 อาคารภิรัชทาวเวอร์ แอท ไบเทค ชั้น 23 ถ.สุขุมวิท แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
โทรศัพท์ : 0 2017 5171 082 434 5555
โทรสาร : -

INTERNATIONAL WOODCHIP CORPORATION LIMITED. (RGE GROUP)
Mr.Chawarn Khongsub

Office

4345 Bhiraj Tower at Bitec, 23 rd Floor, Room Sukhumvit Road, Bangna Tai sub District, Bangna District, Bangkok 10260
Phone : (66) 2017 5171 (66) 82434 5555
Fax : -

email : chawarn.khongsub@gmail.com, chawarn_khongsub@iwc-woodchips.com
website : www.iwc-woodchips.com

email : chawarn.khongsub@gmail.com, chawarn_khongsub@iwc-woodchips.com
website : www.iwc-woodchips.com