21 มิถุนายน 2559

21 มิ.ย. 2559

เขตพื้นที่

 
โคราชตะวันออก และจังหวัดข้างเคียงอ.เมือง, อ.หนองบุญมาก, อ.เสิงสาง, อ.พิมาย, อ.ครบุรี
อ.ชุมพวง อ.ปักธงชัยจ.ศรีสะเกษ, จ.อุบลราชธานี
(21 โรงงาน)
โรงงานเปิดโม่
13โรงงาน
คิดเป็น 48%
ของโรงงานที่ใช้หัวมันฯ
ปริมาณโม่ได้
40-70%
ราคาหัวมันที่เชื้อแป้ง 25% (บ./กก.)
1.90-2.35
ราคาหัวมันรวม (บ./กก.)
1.50-1.80
เปอร์เซ็นต์เชื้อแป้งเฉลี่ย
15-19%
โคราชตะวันตก และจังหวัดข้างเคียงอ.สีคิ้ว,อ.ด่านขุนทด,
อ.ขามทะเลสอ จ.ชัยภูมิ, จ.ลพบุรี, จ.สระบุรี
(15 โรงงาน)
โรงงานเปิดโม่
10 โรงงาน
คิดเป็น 66%
ของโรงงานที่ใช้หัวมันฯ
ปริมาณโม่ได้
40-70%
ราคาหัวมันที่เชื้อแป้ง 25% (บ./กก.)
2.00-2.35
ราคาหัวมันรวม (บ./กก.)
1.70-2.00
เปอร์เซ็นต์เชื้อแป้งเฉลี่ย
18-20%
กาฬสินธุ์ และจังหวัดข้างเคียงจ.มหาสารคาม, จ.ขอนแก่น, จ.ร้อยเอ็ด,จ.มุกดาหาร
(15 โรงงาน)
โรงงานเปิดโม่
11โรงงาน
คิดเป็น 73%
ของโรงงานที่ใช้หัวมันฯ
ปริมาณโม่ได้
50-80%
ราคาหัวมันที่เชื้อแป้ง 25% (บ./กก.)
1.85-2.05
ราคาหัวมันรวม (บ./กก.)
1.50-1.90
เปอร์เซ็นต์เชื้อแป้งเฉลี่ย
17-20%
เลย และอุดรธานี
(4 โรงงาน)
โรงงานเปิดโม่
1 โรงงาน
คิดเป็น 25%
ของโรงงานที่ใช้หัวมันฯ
ปริมาณโม่ได้
30-40%
ราคาหัวมันที่เชื้อแป้ง 25% (บ./กก.)
1.90
ราคาหัวมันรวม (บ./กก.)
-
เปอร์เซ็นต์เชื้อแป้งเฉลี่ย
18-19%
สระแก้ว จันทบุรี และฉะเชิงเทรา
(10 โรงงาน)
โรงงานเปิดโม่
4 โรงงาน
คิดเป็น 30%
ของโรงงานที่ใช้หัวมันฯ
ปริมาณโม่ได้
40-60%
ราคาหัวมันที่เชื้อแป้ง 25% (บ./กก.)
1.75-2.10
ราคาหัวมันรวม (บ./กก.)
1.60-1.80
เปอร์เซ็นต์เชื้อแป้งเฉลี่ย
16-19%
ชลบุรี และระยอง
(11 โรงงาน)
โรงงานเปิดโม่
10โรงงาน
คิดเป็น 91%
ของโรงงานที่ใช้หัวมันฯ
ปริมาณโม่ได้
30-60%
ราคาหัวมันที่เชื้อแป้ง 25% (บ./กก.)
2.05-2.15
ราคาหัวมันรวม (บ./กก.)
-
เปอร์เซ็นต์เชื้อแป้งเฉลี่ย
17-20%
กำแพงเพชร และภาคเหนือตอนล่างจ.นครสวรรค์, จ.อุตรดิตถ์, จ.ตาก
(11 โรงงาน)
โรงงานเปิดโม่
5โรงงาน
คิดเป็น 45%
ของโรงงานที่ใช้หัวมันฯ
ปริมาณโม่ได้
20-50%
ราคาหัวมันที่เชื้อแป้ง 25% (บ./กก.)
1.85-2.00
ราคาหัวมันรวม (บ./กก.)
1.80-1.80
เปอร์เซ็นต์เชื้อแป้งเฉลี่ย
16-18%
ราชบุรี และกาญจนบุรี
(4 โรงงาน)
โรงงานเปิดโม่
2 โรงงาน
คิดเป็น 50%
ของโรงงานที่ใช้หัวมันฯ
ปริมาณโม่ได้
30-50%
ราคาหัวมันที่เชื้อแป้ง 25% (บ./กก.)
-
ราคาหัวมันรวม (บ./กก.)
1.70
เปอร์เซ็นต์เชื้อแป้งเฉลี่ย
16-17%
อุทัยธานี
(3 โรงงาน)
โรงงานเปิดโม่
ปิดทุกโรงงาน
ปริมาณโม่ได้
-
ราคาหัวมันที่เชื้อแป้ง 25% (บ./กก.)
-
ราคาหัวมันรวม (บ./กก.)
-
เปอร์เซ็นต์เชื้อแป้งเฉลี่ย
-