30 พฤษภาคม 2566

30 พ.ค. 2566

เขตพื้นที่

 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง 1
จ.นครราชสีมา จ.ชัยภูมิ จ.บุรีรัมย์ จ.สุรินทร์
(29 โรงงาน)
โรงงานเปิดโม่
16โรงงาน
คิดเป็น 55%
ของโรงงานที่ใช้หัวมันฯ
ปริมาณโม่ได้
30-50%
ราคาหัวมันที่เชื้อแป้ง 25% (บ./กก.)
3.15-4.00
ราคาหัวมันรวม (บ./กก.)2.2.5510-
                      -
เปอร์เซ็นต์เชื้อแป้งเฉลี่ย
17-20%
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง 2
จ.ศรีสะเกษ จ.อำนาจเจริญ
จ.อุบลราชธานี
(7 โรงงาน)
โรงงานเปิดโม่
5โรงงาน
คิดเป็น 72%
ของโรงงานที่ใช้หัวมันฯ
ปริมาณโม่ได้
10-40%
ราคาหัวมันที่เชื้อแป้ง 25% (บ./กก.)
3.35-3.75
ราคาหัวมันรวม (บ./กก.)
-
เปอร์เซ็นต์เชื้อแป้งเฉลี่ย
16-20%
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนกลาง
จ.กาฬสินธุ์ จ.ขอนแก่น จ.มหาสารคาม
จ.ร้อยเอ็ด
(14 โรงงาน)
โรงงานเปิดโม่
7โรงงาน
คิดเป็น 50%
ของโรงงานที่ใช้หัวมันฯ
ปริมาณโม่ได้
10-40%
ราคาหัวมันที่เชื้อแป้ง 25% (บ./กก.)
3.05-3.35
ราคาหัวมันรวม (บ./กก.)
2.95-3.30
เปอร์เซ็นต์เชื้อแป้งเฉลี่ย
17-20%
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน 1
จ.เลย จ.อุดรธานี
(6 โรงงาน)
โรงงานเปิดโม่
5โรงงาน
คิดเป็น 83%
ของโรงงานที่ใช้หัวมันฯ
ปริมาณโม่ได้
30-50%
ราคาหัวมันที่เชื้อแป้ง 25% (บ./กก.)
3.35-3.60
ราคาหัวมันรวม (บ./กก.)
3.25
เปอร์เซ็นต์เชื้อแป้งเฉลี่ย
18-22%
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน 2
จ.มุกดาหาร จ.สกลนคร
(4 โรงงาน)
โรงงานเปิดโม่
2โรงงาน
คิดเป็น 50%
ของโรงงานที่ใช้หัวมันฯ
ปริมาณโม่ได้
10%
ราคาหัวมันที่เชื้อแป้ง 25% (บ./กก.)
3.25
ราคาหัวมันรวม (บ./กก.)
3.25
เปอร์เซ็นต์เชื้อแป้งเฉลี่ย
18-19%
ภาคตะวันออก 1
จ.ชลบุรี จ.ระยอง จ.ฉะเชิงเทรา
(11 โรงงาน)
โรงงานเปิดโม่
9โรงงาน
คิดเป็น 82%
ของโรงงานที่ใช้หัวมันฯ
ปริมาณโม่ได้
20-50%
ราคาหัวมันที่เชื้อแป้ง 25% (บ./กก.)
3.15-3.50
ราคาหัวมันรวม (บ./กก.)
-
เปอร์เซ็นต์เชื้อแป้งเฉลี่ย
17-19%
ภาคตะวันออก 2
จ.สระแก้ว จ.จันทบุรี
(8 โรงงาน)
โรงงานเปิดโม่
2โรงงาน
คิดเป็น 25%
ของโรงงานที่ใช้หัวมันฯ
ปริมาณโม่ได้
10-30%
ราคาหัวมันที่เชื้อแป้ง 25% (บ./กก.)
3.10
ราคาหัวมันรวม (บ./กก.)              2.60-2.80
เปอร์เซ็นต์เชื้อแป้งเฉลีย
  17-19%
ภาคเหนือ ตอนล่าง 1
จ.เพชรบูรณ์, จ.อุตรดิตถ์
(2 โรงงาน)
โรงงานเปิดโม่
1โรงงาน
คิดเป็น 50%
ของโรงงานที่ใช้หัวมันฯ
ปริมาณโม่ได้
10-20%
ราคาหัวมันที่เชื้อแป้ง 25% (บ./กก.)
-
ราคาหัวมันรวม (บ./กก.)
3.00
เปอร์เซ็นต์เชื้อแป้งเฉลี่ย
19-20%

ภาคเหนือ ตอนล่าง 2
จ.กำแพงเพชร จ.อุทัยธานี จ.ตาก จ.ลำปาง

(12 โรงงาน)

โรงงานเปิดโม่
7โรงงาน
คิดเป็น58%
ของโรงงานที่ใช้หัวมันฯ
ปริมาณโม่ได้
30-60%
ราคาหัวมันที่เชื้อแป้ง 25% (บ./กก.)
3.10-3.40
ราคาหัวมันรวม (บ./กก.)
-
เปอร์เซ็นต์เชื้อแป้งเฉลี่ย
17-21%
ภาคกลาง ตอนบน
จ.ลพบุรี จ.สระบุรี
(4 โรงงาน)
โรงงานเปิดโม่
1โรงงาน
คิดเป็น 25%
ของโรงงานที่ใช้หัวมันฯ
ปริมาณโม่ได้
20-30%
ราคาหัวมันที่เชื้อแป้ง 25% (บ./กก.)
2.85
ราคาหัวมันรวม (บ./กก.)
-
เปอร์เซ็นต์เชื้อแป้งเฉลี่ย
    17-18%
ภาคกลาง ตอนล่าง
จ.ราชบุรี จ.กาญจนบุรี
(3 โรงงาน)
โรงงานเปิดโม่
1โรงงาน
คิดเป็น 33%
ของโรงงานที่ใช้หัวมันฯ
ปริมาณโม่ได้
40%
ราคาหัวมันที่เชื้อแป้ง 25% (บ./กก.)
3.00
ราคาหัวมันรวม (บ./กก.)
2.65
เปอร์เซ็นต์เชื้อแป้งเฉลี่ย
17-18%