13 ตุลาคม 2558

13 ต.ค. 2558

เขตพื้นที่

 
โคราชตะวันออก และจังหวัดข้างเคียงอ.เมือง, อ.หนองบุญมาก, อ.เสิงสาง, อ.พิมาย, อ.ครบุรี
อ.ชุมพวง อ.ปักธงชัยจ.ศรีสะเกษ, จ.อุบลราชธานี
(21 โรงงาน)
โรงงานเปิดโม่
16โรงงาน
ปริมาณโม่ได้
40-60%
ราคาหัวมันที่เชื้อแป้ง 25% (บ./กก.)
2.40-2.65
ราคาหัวมันรวม (บ./กก.)
2.30-2.60
เปอร์เซ็นต์เชื้อแป้งเฉลี่ย
21-24%
โคราชตะวันตก และจังหวัดข้างเคียงอ.สีคิ้ว,อ.ด่านขุนทด,
อ.ขามทะเลสอ จ.ชัยภูมิ, จ.ลพบุรี, จ.สระบุรี
(14 โรงงาน)
โรงงานเปิดโม่
14โรงงาน
ปริมาณโม่ได้
50-70%
ราคาหัวมันที่เชื้อแป้ง 25% (บ./กก.)
2.40-2.65
ราคาหัวมันรวม (บ./กก.)
2.35-2.60
เปอร์เซ็นต์เชื้อแป้งเฉลี่ย
22-24%
กาฬสินธุ์ และจังหวัดข้างเคียงจ.มหาสารคาม, จ.ขอนแก่น, จ.ร้อยเอ็ด,จ.มุกดาหาร
(15 โรงงาน)
โรงงานเปิดโม่
15โรงงาน
ปริมาณโม่ได้
60-80%
ราคาหัวมันที่เชื้อแป้ง 25% (บ./กก.)
2.30-2.45
ราคาหัวมันรวม (บ./กก.)
2.20-2.40
เปอร์เซ็นต์เชื้อแป้งเฉลี่ย
22-24%
เลย และอุดรธานี
(4 โรงงาน)
โรงงานเปิดโม่
4 โรงงาน
ปริมาณโม่ได้
30-60%
ราคาหัวมันที่เชื้อแป้ง 25% (บ./กก.)
2.30-2.55
ราคาหัวมันรวม (บ./กก.)
2.20-2.60
เปอร์เซ็นต์เชื้อแป้งเฉลี่ย
22-24%
สระแก้ว จันทบุรี และฉะเชิงเทรา
(10 โรงงาน)
โรงงานเปิดโม่
6 โรงงาน
ปริมาณโม่ได้
50-80%
ราคาหัวมันที่เชื้อแป้ง 25% (บ./กก.)
2.25-2.55
ราคาหัวมันรวม (บ./กก.)
2.25-2.40
เปอร์เซ็นต์เชื้อแป้งเฉลี่ย
22-23%
ชลบุรี และระยอง
(11 โรงงาน)
โรงงานเปิดโม่
8โรงงาน
ปริมาณโม่ได้
30-60%
ราคาหัวมันที่เชื้อแป้ง 25% (บ./กก.)
2.15-2.30
ราคาหัวมันรวม (บ./กก.)
-
เปอร์เซ็นต์เชื้อแป้งเฉลี่ย
21-23%
กำแพงเพชร และภาคเหนือตอนล่างจ.นครสวรรค์, จ.อุตรดิตถ์, จ.ตาก
(11 โรงงาน)
โรงงานเปิดโม่
8 โรงงาน
ปริมาณโม่ได้
30-70%
ราคาหัวมันที่เชื้อแป้ง 25% (บ./กก.)
2.45
ราคาหัวมันรวม (บ./กก.)
2.10-2.35
เปอร์เซ็นต์เชื้อแป้งเฉลี่ย
17-22%
ราชบุรี และกาญจนบุรี
(4 โรงงาน)
โรงงานเปิดโม่
2 โรงงาน
ปริมาณโม่ได้
50-70%
ราคาหัวมันที่เชื้อแป้ง 25% (บ./กก.)
-
ราคาหัวมันรวม (บ./กก.)
2.43
เปอร์เซ็นต์เชื้อแป้งเฉลี่ย
21-22%
อุทัยธานี
(3 โรงงาน)
โรงงานเปิดโม่
-
ปริมาณโม่ได้
-
ราคาหัวมันที่เชื้อแป้ง 25% (บ./กก.)
-
ราคาหัวมันรวม (บ./กก.)
-
เปอร์เซ็นต์เชื้อแป้งเฉลี่ย
-