22 ธันวาคม 2558

22 ธ.ค. 2558

เขตพื้นที่

 
โคราชตะวันออก และจังหวัดข้างเคียงอ.เมือง, อ.หนองบุญมาก, อ.เสิงสาง, อ.พิมาย, อ.ครบุรี
อ.ชุมพวง อ.ปักธงชัยจ.ศรีสะเกษ, จ.อุบลราชธานี
(21 โรงงาน)
โรงงานเปิดโม่
19โรงงาน
คิดเป็น 90%
ของโรงงานที่ใช้หัวมันฯ
ปริมาณโม่ได้
70-100%
ราคาหัวมันที่เชื้อแป้ง 25% (บ./กก.)
2.10-2.30
ราคาหัวมันรวม (บ./กก.)
2.20-2.25
เปอร์เซ็นต์เชื้อแป้งเฉลี่ย
23-24%
โคราชตะวันตก และจังหวัดข้างเคียงอ.สีคิ้ว,อ.ด่านขุนทด,
อ.ขามทะเลสอ จ.ชัยภูมิ, จ.ลพบุรี, จ.สระบุรี
(14 โรงงาน)
โรงงานเปิดโม่
14 โรงงาน
คิดเป็น 100%
ของโรงงานที่ใช้หัวมันฯ
ปริมาณโม่ได้
60-100%
ราคาหัวมันที่เชื้อแป้ง 25% (บ./กก.)
2.20-2.35
ราคาหัวมันรวม (บ./กก.)
2.30-2.50
เปอร์เซ็นต์เชื้อแป้งเฉลี่ย
23-25%
กาฬสินธุ์ และจังหวัดข้างเคียงจ.มหาสารคาม, จ.ขอนแก่น, จ.ร้อยเอ็ด,จ.มุกดาหาร
(15 โรงงาน)
โรงงานเปิดโม่
15โรงงาน
คิดเป็น 100%
ของโรงงานที่ใช้หัวมันฯ
ปริมาณโม่ได้
60-90%
ราคาหัวมันที่เชื้อแป้ง 25% (บ./กก.)
2.10-2.40
ราคาหัวมันรวม (บ./กก.)
2.10-2.25
เปอร์เซ็นต์เชื้อแป้งเฉลี่ย
24-26%
เลย และอุดรธานี
(4 โรงงาน)
โรงงานเปิดโม่
4 โรงงาน
คิดเป็น 100%
ของโรงงานที่ใช้หัวมันฯ
ปริมาณโม่ได้
70-100%
ราคาหัวมันที่เชื้อแป้ง 25% (บ./กก.)
2.15-2.20
ราคาหัวมันรวม (บ./กก.)
2.10-2.35
เปอร์เซ็นต์เชื้อแป้งเฉลี่ย
24-27%
สระแก้ว จันทบุรี และฉะเชิงเทรา
(10 โรงงาน)
โรงงานเปิดโม่
8 โรงงาน
คิดเป็น 80%
ของโรงงานที่ใช้หัวมันฯ
ปริมาณโม่ได้
60-90%
ราคาหัวมันที่เชื้อแป้ง 25% (บ./กก.)
2.20-2.35
ราคาหัวมันรวม (บ./กก.)
2.20-2.30
เปอร์เซ็นต์เชื้อแป้งเฉลี่ย
23-25%
ชลบุรี และระยอง
(11 โรงงาน)
โรงงานเปิดโม่
10โรงงาน
คิดเป็น 91%
ของโรงงานที่ใช้หัวมันฯ
ปริมาณโม่ได้
30-60%
ราคาหัวมันที่เชื้อแป้ง 25% (บ./กก.)
2.20-2.30
ราคาหัวมันรวม (บ./กก.)
-
เปอร์เซ็นต์เชื้อแป้งเฉลี่ย
22-25%
กำแพงเพชร และภาคเหนือตอนล่างจ.นครสวรรค์, จ.อุตรดิตถ์, จ.ตาก
(11 โรงงาน)
โรงงานเปิดโม่
10โรงงาน
คิดเป็น 91%
ของโรงงานที่ใช้หัวมันฯ
ปริมาณโม่ได้
70-100%
ราคาหัวมันที่เชื้อแป้ง 25% (บ./กก.)
2.15-2.25
ราคาหัวมันรวม (บ./กก.)
2.00-2.25
เปอร์เซ็นต์เชื้อแป้งเฉลี่ย
21-24%
ราชบุรี และกาญจนบุรี
(4 โรงงาน)
โรงงานเปิดโม่
2 โรงงาน
คิดเป็น 50%
ของโรงงานที่ใช้หัวมันฯ
ปริมาณโม่ได้
50-90%
ราคาหัวมันที่เชื้อแป้ง 25% (บ./กก.)
-
ราคาหัวมันรวม (บ./กก.)
2.20
เปอร์เซ็นต์เชื้อแป้งเฉลี่ย
23-24%
อุทัยธานี
(3 โรงงาน)
โรงงานเปิดโม่
2 โรงงาน
คิดเป็น 67%
ของโรงงานที่ใช้หัวมันฯ
ปริมาณโม่ได้
80-90%
ราคาหัวมันที่เชื้อแป้ง 25% (บ./กก.)
2.30
ราคาหัวมันรวม (บ./กก.)
-
เปอร์เซ็นต์เชื้อแป้งเฉลี่ย
22-23%