22 กุมภาพันธ์ 2565

22 ก.พ. 2565

เขตพื้นที่

 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง 1
จ.นครราชสีมา จ.ชัยภูมิ จ.บุรีรัมย์ จ.สุรินทร์
(29 โรงงาน)
โรงงานเปิดโม่
28โรงงาน
คิดเป็น 97%
ของโรงงานที่ใช้หัวมันฯ
ปริมาณโม่ได้
80-100%
ราคาหัวมันที่เชื้อแป้ง 25% (บ./กก.)
2.40-2.80
ราคาหัวมันรวม (บ./กก.)2.2.5510-
                      -
เปอร์เซ็นต์เชื้อแป้งเฉลี่ย
 24-27%
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง 2
จ.ศรีสะเกษ จ.อำนาจเจริญ
จ.อุบลราชธานี
(7 โรงงาน)
โรงงานเปิดโม่
5โรงงาน
คิดเป็น 72%
ของโรงงานที่ใช้หัวมันฯ
ปริมาณโม่ได้
80-100%
ราคาหัวมันที่เชื้อแป้ง 25% (บ./กก.)
2.50-2.75
ราคาหัวมันรวม (บ./กก.)
-
เปอร์เซ็นต์เชื้อแป้งเฉลี่ย
24-27%
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนกลาง
จ.กาฬสินธุ์ จ.ขอนแก่น จ.มหาสารคาม
จ.มุกดาหาร จ.ร้อยเอ็ด จ.สกลนคร
(17 โรงงาน)
โรงงานเปิดโม่
ครบทุกโรงงาน
คิดเป็น 100%
ของโรงงานที่ใช้หัวมันฯ
ปริมาณโม่ได้
70-100%
ราคาหัวมันที่เชื้อแป้ง 25% (บ./กก.)
2.50-2.80
ราคาหัวมันรวม (บ./กก.)
2.55-2.70
เปอร์เซ็นต์เชื้อแป้งเฉลี่ย
25-27%
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน
จ.เลย จ.อุดรธานี
(6 โรงงาน)
โรงงานเปิดโม่
ครบทุกโรงงาน
คิดเป็น 100%
ของโรงงานที่ใช้หัวมันฯ
ปริมาณโม่ได้
60-100%
ราคาหัวมันที่เชื้อแป้ง 25% (บ./กก.)
2.45-2.65
ราคาหัวมันรวม (บ./กก.)
2.65
เปอร์เซ็นต์เชื้อแป้งเฉลี่ย
24-28%
ภาคตะวันออก 1
จ.ชลบุรี จ.ระยอง จ.ฉะเชิงเทรา
(11 โรงงาน)
โรงงานเปิดโม่
ครบทุกโรงงาน
คิดเป็น 100%
ของโรงงานที่ใช้หัวมันฯ
ปริมาณโม่ได้
50-90%
ราคาหัวมันที่เชื้อแป้ง 25% (บ./กก.)
2.55-2.90
ราคาหัวมันรวม (บ./กก.)
2.80-2.90
เปอร์เซ็นต์เชื้อแป้งเฉลี่ย
24-26%
ภาคตะวันออก 2
จ.สระแก้ว จ.จันทบุรี
(8 โรงงาน)
โรงงานเปิดโม่
6โรงงาน
คิดเป็น 75%
ของโรงงานที่ใช้หัวมันฯ
ปริมาณโม่ได้
40-80%
ราคาหัวมันที่เชื้อแป้ง 25% (บ./กก.)
2.65-2.85
ราคาหัวมันรวม (บ./กก.)              2.80-2.85
เปอร์เซ็นต์เชื้อแป้งเฉลีย
24-26%
ภาคเหนือ ตอนล่าง 1
จ.เพชรบูรณ์, จ.อุตรดิตถ์
(2 โรงงาน)
โรงงานเปิดโม่
1โรงงาน
คิดเป็น 50%
ของโรงงานที่ใช้หัวมันฯ
ปริมาณโม่ได้
40-50%
ราคาหัวมันที่เชื้อแป้ง 25% (บ./กก.)
2.45
ราคาหัวมันรวม (บ./กก.)
 -
เปอร์เซ็นต์เชื้อแป้งเฉลี่ย
 24-25%

ภาคเหนือ ตอนล่าง 2
จ.กำแพงเพชร จ.อุทัยธานี จ.ตาก จ.ลำปาง

(13 โรงงาน)

โรงงานเปิดโม่
10โรงงาน
คิดเป็น 77%
ของโรงงานที่ใช้หัวมันฯ
ปริมาณโม่ได้
60-100%
ราคาหัวมันที่เชื้อแป้ง 25% (บ./กก.)
2.35-2.65
ราคาหัวมันรวม (บ./กก.)
-
เปอร์เซ็นต์เชื้อแป้งเฉลี่ย
 24-27%
ภาคกลาง ตอนบน
จ.ลพบุรี จ.สระบุรี
(4 โรงงาน)
โรงงานเปิดโม่
2โรงงาน
คิดเป็น 50%
ของโรงงานที่ใช้หัวมันฯ
ปริมาณโม่ได้
70-100%
ราคาหัวมันที่เชื้อแป้ง 25% (บ./กก.)
2.65
ราคาหัวมันรวม (บ./กก.)
2.50-2.55
เปอร์เซ็นต์เชื้อแป้งเฉลี่ย
23-25%
ภาคกลาง ตอนล่าง
จ.ราชบุรี จ.กาญจนบุรี
(3 โรงงาน)
โรงงานเปิดโม่
2โรงงาน
คิดเป็น 67%
ของโรงงานที่ใช้หัวมันฯ
ปริมาณโม่ได้
60-80%
ราคาหัวมันที่เชื้อแป้ง 25% (บ./กก.)
2.55
ราคาหัวมันรวม (บ./กก.)
2.60
เปอร์เซ็นต์เชื้อแป้งเฉลี่ย
24-26%