15 มิถุนายน 2564

15 มิ.ย. 2564

เขตพื้นที่

 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง 1
จ.นครราชสีมา จ.ชัยภูมิ จ.บุรีรัมย์ จ.สุรินทร์
(29 โรงงาน)
โรงงานเปิดโม่
18โรงงาน
คิดเป็น 62%
ของโรงงานที่ใช้หัวมันฯ
ปริมาณโม่ได้
30-60%
ราคาหัวมันที่เชื้อแป้ง 25% (บ./กก.)
2.25-2.80
ราคาหัวมันรวม (บ./กก.)2.2.5510-
               2.20-2.50
เปอร์เซ็นต์เชื้อแป้งเฉลี่ย
 18-21%
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง 2
จ.ศรีสะเกษ จ.อำนาจเจริญ
จ.อุบลราชธานี
(7 โรงงาน)
โรงงานเปิดโม่
4โรงงาน
คิดเป็น 57%
ของโรงงานที่ใช้หัวมันฯ
ปริมาณโม่ได้
40-50%
ราคาหัวมันที่เชื้อแป้ง 25% (บ./กก.)
2.20-2.80
ราคาหัวมันรวม (บ./กก.)
-
เปอร์เซ็นต์เชื้อแป้งเฉลี่ย
18-21%
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนกลาง
จ.กาฬสินธุ์ จ.ขอนแก่น จ.มหาสารคาม
จ.มุกดาหาร จ.ร้อยเอ็ด จ.สกลนคร
(17 โรงงาน)
โรงงานเปิดโม่
11โรงงาน
คิดเป็น 65%
ของโรงงานที่ใช้หัวมันฯ
ปริมาณโม่ได้
20-50%
ราคาหัวมันที่เชื้อแป้ง 25% (บ./กก.)
2.35-2.60
ราคาหัวมันรวม (บ./กก.)
2.35-2.50
เปอร์เซ็นต์เชื้อแป้งเฉลี่ย
20-22%
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน
จ.เลย จ.อุดรธานี
(5 โรงงาน)
โรงงานเปิดโม่
3โรงงาน
คิดเป็น 60%
ของโรงงานที่ใช้หัวมันฯ
ปริมาณโม่ได้
20-40%
ราคาหัวมันที่เชื้อแป้ง 25% (บ./กก.)
2.30-2.71
ราคาหัวมันรวม (บ./กก.)
2.10
เปอร์เซ็นต์เชื้อแป้งเฉลี่ย
21-23%
ภาคตะวันออก 1
จ.ชลบุรี จ.ระยอง จ.ฉะเชิงเทรา
(11 โรงงาน)
โรงงานเปิดโม่
9โรงงาน
คิดเป็น 90%
ของโรงงานที่ใช้หัวมันฯ
ปริมาณโม่ได้
30-50%
ราคาหัวมันที่เชื้อแป้ง 25% (บ./กก.)
2.35-2.55
ราคาหัวมันรวม (บ./กก.)
2.35-2.45
เปอร์เซ็นต์เชื้อแป้งเฉลี่ย
18-21%
ภาคตะวันออก 2
จ.สระแก้ว จ.จันทบุรี
(7 โรงงาน)
โรงงานเปิดโม่
3โรงงาน
คิดเป็น 43%
ของโรงงานที่ใช้หัวมันฯ
ปริมาณโม่ได้
40-70%
ราคาหัวมันที่เชื้อแป้ง 25% (บ./กก.)
2.45
ราคาหัวมันรวม (บ./กก.)                   2.20
เปอร์เซ็นต์เชื้อแป้งเฉลีย
  18-20%
ภาคเหนือ ตอนล่าง 1
จ.เพชรบูรณ์, จ.อุตรดิตถ์
(2 โรงงาน)
โรงงานเปิดโม่
หยุดทุกโรงงาน
ปริมาณโม่ได้
-
ราคาหัวมันที่เชื้อแป้ง 25% (บ./กก.)
-
ราคาหัวมันรวม (บ./กก.)
-
เปอร์เซ็นต์เชื้อแป้งเฉลี่ย
-
ภาคเหนือ ตอนล่าง 2
จ.กำแพงเพชร จ.อุทัยธานี จ.ตาก
(12 โรงงาน)
โรงงานเปิดโม่
3โรงงาน
คิดเป็น 25%
ของโรงงานที่ใช้หัวมันฯ
ปริมาณโม่ได้
20-40%
ราคาหัวมันที่เชื้อแป้ง 25% (บ./กก.)
2.40-2.50
ราคาหัวมันรวม (บ./กก.)
1.80-2.00
เปอร์เซ็นต์เชื้อแป้งเฉลี่ย
18-20%
ภาคกลาง ตอนบน
จ.ลพบุรี จ.สระบุรี
(4 โรงงาน)
โรงงานเปิดโม่
1โรงงาน
คิดเป็น 25%
ของโรงงานที่ใช้หัวมันฯ
ปริมาณโม่ได้
20-30%
ราคาหัวมันที่เชื้อแป้ง 25% (บ./กก.)
-
ราคาหัวมันรวม (บ./กก.)
2.00-2.10
เปอร์เซ็นต์เชื้อแป้งเฉลี่ย
16-18%
ภาคกลาง ตอนล่าง
จ.ราชบุรี จ.กาญจนบุรี
(3 โรงงาน)
โรงงานเปิดโม่
2โรงงาน
คิดเป็น 67%
ของโรงงานที่ใช้หัวมันฯ
ปริมาณโม่ได้
50%
ราคาหัวมันที่เชื้อแป้ง 25% (บ./กก.)
2.25-2.30
ราคาหัวมันรวม (บ./กก.)
2.15-2.20
เปอร์เซ็นต์เชื้อแป้งเฉลี่ย
  19-20%