9 มิถุนายน 2563

09 มิ.ย. 2563

เขตพื้นที่

 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง 1
จ.นครราชสีมา จ.ชัยภูมิ จ.บุรีรัมย์ จ.สุรินทร์
(29 โรงงาน)
โรงงานเปิดโม่
14โรงงาน
คิดเป็น 48%
ของโรงงานที่ใช้หัวมันฯ
ปริมาณโม่ได้
30-50%
ราคาหัวมันที่เชื้อแป้ง 25% (บ./กก.)
1.95-2.35
ราคาหัวมันรวม (บ./กก.)
1.80-2.30
เปอร์เซ็นต์เชื้อแป้งเฉลี่ย
16-21%
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง 2
จ.ศรีสะเกษ จ.อำนาจเจริญ
จ.อุบลราชธานี
(7 โรงงาน)
โรงงานเปิดโม่
3โรงงาน
คิดเป็น 43%
ของโรงงานที่ใช้หัวมันฯ
ปริมาณโม่ได้
30-50%
ราคาหัวมันที่เชื้อแป้ง 25% (บ./กก.)
2.00
ราคาหัวมันรวม (บ./กก.)
-
เปอร์เซ็นต์เชื้อแป้งเฉลี่ย
16-20%
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนกลาง
จ.กาฬสินธุ์ จ.ขอนแก่น จ.มหาสารคาม
จ.มุกดาหาร จ.ร้อยเอ็ด จ.สกลนคร
(17 โรงงาน)
โรงงานเปิดโม่
9โรงงาน
คิดเป็น 53%
ของโรงงานที่ใช้หัวมันฯ
ปริมาณโม่ได้
30-50%
ราคาหัวมันที่เชื้อแป้ง 25% (บ./กก.)
1.90-2.20
ราคาหัวมันรวม (บ./กก.)
1.90-2.20
เปอร์เซ็นต์เชื้อแป้งเฉลี่ย
17-20%
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน
จ.เลย จ.อุดรธานี
(5 โรงงาน)
โรงงานเปิดโม่
4โรงงาน
คิดเป็น 80%
ของโรงงานที่ใช้หัวมันฯ
ปริมาณโม่ได้
20-50%
ราคาหัวมันที่เชื้อแป้ง 25% (บ./กก.)
2.00-2.50
ราคาหัวมันรวม (บ./กก.)
1.85-2.40
เปอร์เซ็นต์เชื้อแป้งเฉลี่ย
18-22%
ภาคตะวันออก 1
จ.ชลบุรี จ.ระยอง จ.ฉะเชิงเทรา
(11 โรงงาน)
โรงงานเปิดโม่
7โรงงาน
คิดเป็น 64%
ของโรงงานที่ใช้หัวมันฯ
ปริมาณโม่ได้
20-50%
ราคาหัวมันที่เชื้อแป้ง 25% (บ./กก.)
2.00-2.20
ราคาหัวมันรวม (บ./กก.)
-
เปอร์เซ็นต์เชื้อแป้งเฉลี่ย
17-19%
ภาคตะวันออก 2
จ.สระแก้ว จ.จันทบุรี
(7 โรงงาน)
โรงงานเปิดโม่
3โรงงาน
คิดเป็น 43%
ของโรงงานที่ใช้หัวมันฯ
ปริมาณโม่ได้
20-40%
ราคาหัวมันที่เชื้อแป้ง 25% (บ./กก.)
2.10-2.15
ราคาหัวมันรวม (บ./กก.)
1.90-2.10
เปอร์เซ็นต์เชื้อแป้งเฉลีย
16-19%
ภาคเหนือ ตอนล่าง 1
จ.เพชรบูรณ์, จ.อุตรดิตถ์
(2 โรงงาน)
โรงงานเปิดโม่
หยุดทุกโรงงาน
ปริมาณโม่ได้
-
ราคาหัวมันที่เชื้อแป้ง 25% (บ./กก.)
-
ราคาหัวมันรวม (บ./กก.)
-
เปอร์เซ็นต์เชื้อแป้งเฉลี่ย
-
ภาคเหนือ ตอนล่าง 2
จ.กำแพงเพชร จ.อุทัยธานี จ.ตาก
(12 โรงงาน)
โรงงานเปิดโม่
5โรงงาน
คิดเป็น 42%
ของโรงงานที่ใช้หัวมันฯ
ปริมาณโม่ได้
20-40%
ราคาหัวมันที่เชื้อแป้ง 25% (บ./กก.)
2.20
ราคาหัวมันรวม (บ./กก.)
-
เปอร์เซ็นต์เชื้อแป้งเฉลี่ย
16-18%
ภาคกลาง ตอนบน
จ.ลพบุรี จ.สระบุรี
(4 โรงงาน)
โรงงานเปิดโม่
1โรงงาน
คิดเป็น 25%
ของโรงงานที่ใช้หัวมันฯ
ปริมาณโม่ได้
30%
ราคาหัวมันที่เชื้อแป้ง 25% (บ./กก.)
-
ราคาหัวมันรวม (บ./กก.)
2.00
เปอร์เซ็นต์เชื้อแป้งเฉลี่ย
18-20%
ภาคกลาง ตอนล่าง
จ.ราชบุรี จ.กาญจนบุรี
(3 โรงงาน)
โรงงานเปิดโม่
หยุดทุกโรงงาน
ปริมาณโม่ได้
-
ราคาหัวมันที่เชื้อแป้ง 25% (บ./กก.)
-
ราคาหัวมันรวม (บ./กก.)
-
เปอร์เซ็นต์เชื้อแป้งเฉลี่ย
-