31 มีนาคม 2563

31 มี.ค. 2563

เขตพื้นที่

 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง 1
จ.นครราชสีมา จ.ชัยภูมิ จ.บุรีรัมย์ จ.สุรินทร์
(29 โรงงาน)
โรงงานเปิดโม่
27โรงงาน
คิดเป็น 93%
ของโรงงานที่ใช้หัวมันฯ
ปริมาณโม่ได้
50-90%
ราคาหัวมันที่เชื้อแป้ง 25% (บ./กก.)
1.80-2.35
ราคาหัวมันรวม (บ./กก.)
1.80-2.45
เปอร์เซ็นต์เชื้อแป้งเฉลี่ย
20-23%
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง 2
จ.ศรีสะเกษ จ.อำนาจเจริญ
จ.อุบลราชธานี
(7 โรงงาน)
โรงงานเปิดโม่
6โรงงาน
คิดเป็น 86%
ของโรงงานที่ใช้หัวมันฯ
ปริมาณโม่ได้
50-90%
ราคาหัวมันที่เชื้อแป้ง 25% (บ./กก.)
1.90-2.10
ราคาหัวมันรวม (บ./กก.)
1.90-2.15
เปอร์เซ็นต์เชื้อแป้งเฉลี่ย
21-23%
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนกลาง
จ.กาฬสินธุ์ จ.ขอนแก่น จ.มหาสารคาม
จ.มุกดาหาร จ.ร้อยเอ็ด จ.สกลนคร
(17 โรงงาน)
โรงงานเปิดโม่
15โรงงาน
คิดเป็น88%
ของโรงงานที่ใช้หัวมันฯ
ปริมาณโม่ได้
50-80%
ราคาหัวมันที่เชื้อแป้ง 25% (บ./กก.)
2.00-2.15
ราคาหัวมันรวม (บ./กก.)
1.80-2.00
เปอร์เซ็นต์เชื้อแป้งเฉลี่ย
22-24%
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน
จ.เลย จ.อุดรธานี
(5 โรงงาน)
โรงงานเปิดโม่
ครบทุกโรงงาน
คิดเป็น 100%
ของโรงงานที่ใช้หัวมันฯ
ปริมาณโม่ได้
40-80%
ราคาหัวมันที่เชื้อแป้ง 25% (บ./กก.)
1.85-2.25
ราคาหัวมันรวม (บ./กก.)
1.85-2.20
เปอร์เซ็นต์เชื้อแป้งเฉลี่ย
21-25%
ภาคตะวันออก 1
จ.ชลบุรี จ.ระยอง จ.ฉะเชิงเทรา
(11 โรงงาน)
โรงงานเปิดโม่
6โรงงาน
คิดเป็น 55%
ของโรงงานที่ใช้หัวมันฯ
ปริมาณโม่ได้
50-80%
ราคาหัวมันที่เชื้อแป้ง 25% (บ./กก.)
1.95-2.30
ราคาหัวมันรวม (บ./กก.)
2.00-2.10
เปอร์เซ็นต์เชื้อแป้งเฉลี่ย
21-23%
ภาคตะวันออก 2
จ.สระแก้ว จ.จันทบุรี
(7 โรงงาน)
โรงงานเปิดโม่
2โรงงาน
คิดเป็น 29%
ของโรงงานที่ใช้หัวมันฯ
ปริมาณโม่ได้
40-60%
ราคาหัวมันที่เชื้อแป้ง 25% (บ./กก.)
2.00-2.05
ราคาหัวมันรวม (บ./กก.)
-
เปอร์เซ็นต์เชื้อแป้งเฉลีย
20-23%
ภาคเหนือ ตอนล่าง 1
จ.เพชรบูรณ์, จ.อุตรดิตถ์
(2 โรงงาน)
โรงงานเปิดโม่
หยุดทุกโรงงาน
ปริมาณโม่ได้
-
ราคาหัวมันที่เชื้อแป้ง 25% (บ./กก.)
-
ราคาหัวมันรวม (บ./กก.)
-
เปอร์เซ็นต์เชื้อแป้งเฉลี่ย
-
ภาคเหนือ ตอนล่าง 2
จ.กำแพงเพชร จ.อุทัยธานี จ.ตาก
(12 โรงงาน)
โรงงานเปิดโม่
8โรงงาน
คิดเป็น 67%
ของโรงงานที่ใช้หัวมันฯ
ปริมาณโม่ได้
60-90%
ราคาหัวมันที่เชื้อแป้ง 25% (บ./กก.)
2.05-2.20
ราคาหัวมันรวม (บ./กก.)
2.10-2.20
เปอร์เซ็นต์เชื้อแป้งเฉลี่ย
21-25%
ภาคกลาง ตอนบน
จ.ลพบุรี จ.สระบุรี
(4 โรงงาน)
โรงงานเปิดโม่
2โรงงาน
คิดเป็น 50%
ของโรงงานที่ใช้หัวมันฯ
ปริมาณโม่ได้
80%
ราคาหัวมันที่เชื้อแป้ง 25% (บ./กก.)
2.00
ราคาหัวมันรวม (บ./กก.)
-
เปอร์เซ็นต์เชื้อแป้งเฉลี่ย
20%
ภาคกลาง ตอนล่าง
จ.ราชบุรี จ.กาญจนบุรี
(3 โรงงาน)
โรงงานเปิดโม่
1โรงงาน
คิดเป็น 33%
ของโรงงานที่ใช้หัวมันฯ
ปริมาณโม่ได้
70-80%
ราคาหัวมันที่เชื้อแป้ง 25% (บ./กก.)
2.20
ราคาหัวมันรวม (บ./กก.)
2.18
เปอร์เซ็นต์เชื้อแป้งเฉลี่ย
22-23%