30 ตุลาคม 2561

30 ต.ค. 2561

เขตพื้นที่

 
โคราชตะวันออก และจังหวัดข้างเคียงอ.เมือง, อ.หนองบุญมาก, อ.เสิงสาง, อ.พิมาย, อ.ครบุรี
อ.ชุมพวง อ.ปักธงชัยจ.ศรีสะเกษ, จ.อุบลราชธานี
(22 โรงงาน)
โรงงานเปิดโม่
19โรงงาน
คิดเป็น 86%
ของโรงงานที่ใช้หัวมันฯ
ปริมาณโม่ได้
40-80%
ราคาหัวมันที่เชื้อแป้ง 25% (บ./กก.)
2.70-3.00
ราคาหัวมันรวม (บ./กก.)
2.85-2.95
เปอร์เซ็นต์เชื้อแป้งเฉลี่ย
23-25%
โคราชตะวันตก และจังหวัดข้างเคียงอ.สีคิ้ว,อ.ด่านขุนทด,
อ.ขามทะเลสอ จ.ชัยภูมิ, จ.ลพบุรี, จ.สระบุรี
(17 โรงงาน)
โรงงานเปิดโม่
13โรงงาน
คิดเป็น 76%
ของโรงงานที่ใช้หัวมันฯ
ปริมาณโม่ได้
40-80%
ราคาหัวมันที่เชื้อแป้ง 25% (บ./กก.)
2.90-3.20
ราคาหัวมันรวม (บ./กก.)
3.00-3.40
เปอร์เซ็นต์เชื้อแป้งเฉลี่ย
24-27%
กาฬสินธุ์ และจังหวัดข้างเคียงจ.มหาสารคาม, จ.ขอนแก่น, จ.ร้อยเอ็ด,จ.มุกดาหาร
(16 โรงงาน)
โรงงานเปิดโม่
16โรงงาน
คิดเป็น 100%
ของโรงงานที่ใช้หัวมันฯ
ปริมาณโม่ได้
50-60%
ราคาหัวมันที่เชื้อแป้ง 25% (บ./กก.)
2.75.3.15
ราคาหัวมันรวม (บ./กก.)
2.85-3.15
เปอร์เซ็นต์เชื้อแป้งเฉลี่ย
24-26%
เลย และอุดรธานี
(4 โรงงาน)
โรงงานเปิดโม่
4โรงงาน
คิดเป็น 100%
ของโรงงานที่ใช้หัวมันฯ
ปริมาณโม่ได้
40-80%
ราคาหัวมันที่เชื้อแป้ง 25% (บ./กก.)
2.90-3.10
ราคาหัวมันรวม (บ./กก.)
3.00
เปอร์เซ็นต์เชื้อแป้งเฉลี่ย
24-26%
สระแก้ว จันทบุรี และฉะเชิงเทรา
(10 โรงงาน)
โรงงานเปิดโม่
6โรงงาน
คิดเป็น 60%
ของโรงงานที่ใช้หัวมันฯ
ปริมาณโม่ได้
40-70%
ราคาหัวมันที่เชื้อแป้ง 25% (บ./กก.)
2.70-2.85
ราคาหัวมันรวม (บ./กก.)
2.75-3.00
เปอร์เซ็นต์เชื้อแป้งเฉลี่ย
23-25%
ชลบุรี และระยอง
(11 โรงงาน)
โรงงานเปิดโม่
9โรงงาน
คิดเป็น 82%
ของโรงงานที่ใช้หัวมันฯ
ปริมาณโม่ได้
40-70%
ราคาหัวมันที่เชื้อแป้ง 25% (บ./กก.)
2.70-2.85
ราคาหัวมันรวม (บ./กก.)
-
เปอร์เซ็นต์เชื้อแป้งเฉลี่ย
23-26%
กำแพงเพชร และภาคเหนือตอนล่างจ.นครสวรรค์, จ.อุตรดิตถ์, จ.ตาก
(11 โรงงาน)
โรงงานเปิดโม่
11โรงงาน
คิดเป็น 100%
ของโรงงานที่ใช้หัวมันฯ่
ปริมาณโม่ได้
40-70%
ราคาหัวมันที่เชื้อแป้ง 25% (บ./กก.)
2.60-2.75
ราคาหัวมันรวม (บ./กก.)
2.66-2.90
เปอร์เซ็นต์เชื้อแป้งเฉลี่ย
22-25%
ราชบุรี และกาญจนบุรี
(4 โรงงาน)
โรงงานเปิดโม่
2โรงงาน
คิดเป็น 50%
ของโรงงานที่ใช้หัวมันฯ่
ปริมาณโม่ได้
70-90%
ราคาหัวมันที่เชื้อแป้ง 25% (บ./กก.)
-
ราคาหัวมันรวม (บ./กก.)
2.85
เปอร์เซ็นต์เชื้อแป้งเฉลี่ย
23-24%
อุทัยธานี
(2 โรงงาน)
โรงงานเปิดโม่
หยุดทุกโรงงาน
ปริมาณโม่ได้
-
ราคาหัวมันที่เชื้อแป้ง 25% (บ./กก.)
-
ราคาหัวมันรวม (บ./กก.)
-
เปอร์เซ็นต์เชื้อแป้งเฉลี่ย
-