26 ธันวาคม 2560

26 ธ.ค. 2560

เขตพื้นที่

 
โคราชตะวันออก และจังหวัดข้างเคียงอ.เมือง, อ.หนองบุญมาก, อ.เสิงสาง, อ.พิมาย, อ.ครบุรี
อ.ชุมพวง อ.ปักธงชัยจ.ศรีสะเกษ, จ.อุบลราชธานี
(21 โรงงาน)
โรงงานเปิดโม่
21โรงงาน
คิดเป็น 100%
ของโรงงานที่ใช้หัวมันฯ
ปริมาณโม่ได้
50-80%
ราคาหัวมันที่เชื้อแป้ง 25% (บ./กก.)
2.05-2.40
ราคาหัวมันรวม (บ./กก.)
2.40-2.55
เปอร์เซ็นต์เชื้อแป้งเฉลี่ย
25-27%
โคราชตะวันตก และจังหวัดข้างเคียงอ.สีคิ้ว,อ.ด่านขุนทด,
อ.ขามทะเลสอ จ.ชัยภูมิ, จ.ลพบุรี, จ.สระบุรี
(17 โรงงาน)
โรงงานเปิดโม่
17โรงงาน
คิดเป็น 100%
ของโรงงานที่ใช้หัวมันฯ
ปริมาณโม่ได้
40-70%
ราคาหัวมันที่เชื้อแป้ง 25% (บ./กก.)
2.10-2.50
ราคาหัวมันรวม (บ./กก.)
2.40-2.60
เปอร์เซ็นต์เชื้อแป้งเฉลี่ย
26-28%
กาฬสินธุ์ และจังหวัดข้างเคียงจ.มหาสารคาม, จ.ขอนแก่น, จ.ร้อยเอ็ด,จ.มุกดาหาร
(15 โรงงาน)
โรงงานเปิดโม่
14โรงงาน
คิดเป็น 93%
ของโรงงานที่ใช้หัวมันฯ
ปริมาณโม่ได้
50-80%
ราคาหัวมันที่เชื้อแป้ง 25% (บ./กก.)
2.15-2.40
ราคาหัวมันรวม (บ./กก.)
2.40-2.55
เปอร์เซ็นต์เชื้อแป้งเฉลี่ย
25-27%
เลย และอุดรธานี
(4 โรงงาน)
โรงงานเปิดโม่
4 โรงงาน
คิดเป็น 100 %
ของโรงงานที่ใช้หัวมันฯ
ปริมาณโม่ได้
50-80%
ราคาหัวมันที่เชื้อแป้ง 25% (บ./กก.)
2.35-2.40
ราคาหัวมันรวม (บ./กก.)
2.35-2.40
เปอร์เซ็นต์เชื้อแป้งเฉลี่ย
25-26%
สระแก้ว จันทบุรี และฉะเชิงเทรา
(10 โรงงาน)
โรงงานเปิดโม่
8 โรงงาน
คิดเป็น 80%
ของโรงงานที่ใช้หัวมันฯ
ปริมาณโม่ได้
50-70%
ราคาหัวมันที่เชื้อแป้ง 25% (บ./กก.)
2.10-2.25
ราคาหัวมันรวม (บ./กก.)
2.30-2.50
เปอร์เซ็นต์เชื้อแป้งเฉลี่ย
25-26%
ชลบุรี และระยอง
(11 โรงงาน)
โรงงานเปิดโม่
10โรงงาน
คิดเป็น 90%
ของโรงงานที่ใช้หัวมันฯ
ปริมาณโม่ได้
50-80%
ราคาหัวมันที่เชื้อแป้ง 25% (บ./กก.)
2.15-2.25
ราคาหัวมันรวม (บ./กก.)
-
เปอร์เซ็นต์เชื้อแป้งเฉลี่ย
25-26%
กำแพงเพชร และภาคเหนือตอนล่างจ.นครสวรรค์, จ.อุตรดิตถ์, จ.ตาก
(11 โรงงาน)
โรงงานเปิดโม่
10 โรงงาน
คิดเป็น 90%
ของโรงงานที่ใช้หัวมันฯ
ปริมาณโม่ได้
50-100%
ราคาหัวมันที่เชื้อแป้ง 25% (บ./กก.)
2.05-2.35
ราคาหัวมันรวม (บ./กก.)
2.30-2.40
เปอร์เซ็นต์เชื้อแป้งเฉลี่ย
25-26%
ราชบุรี และกาญจนบุรี
(4 โรงงาน)
โรงงานเปิดโม่
2 โรงงาน
คิดเป็น 50%
ของโรงงานที่ใช้หัวมันฯ
ปริมาณโม่ได้
50-80%
ราคาหัวมันที่เชื้อแป้ง 25% (บ./กก.)
-
ราคาหัวมันรวม (บ./กก.)
2.20
เปอร์เซ็นต์เชื้อแป้งเฉลี่ย
23-24%
อุทัยธานี
(3 โรงงาน)
โรงงานเปิดโม่
1 โรงงาน
คิดเป็น 50%
ของโรงงานที่ใช้หัวมันฯ
ปริมาณโม่ได้
60-70%
ราคาหัวมันที่เชื้อแป้ง 25% (บ./กก.)
2.00
ราคาหัวมันรวม (บ./กก.)
-
เปอร์เซ็นต์เชื้อแป้งเฉลี่ย
23-24%