11 กรกฎาคม 2560

11 มิ.ย. 2560

เขตพื้นที่

 
โคราชตะวันออก และจังหวัดข้างเคียงอ.เมือง, อ.หนองบุญมาก, อ.เสิงสาง, อ.พิมาย, อ.ครบุรี
อ.ชุมพวง อ.ปักธงชัยจ.ศรีสะเกษ, จ.อุบลราชธานี
(21 โรงงาน)
โรงงานเปิดโม่
16โรงงาน
คิดเป็น 71%
ของโรงงานที่ใช้หัวมันฯ
ปริมาณโม่ได้
40-80%
ราคาหัวมันที่เชื้อแป้ง 25% (บ./กก.)
1.60-1.95
ราคาหัวมันรวม (บ./กก.)
1.65-1.80
เปอร์เซ็นต์เชื้อแป้งเฉลี่ย
21-22%
โคราชตะวันตก และจังหวัดข้างเคียงอ.สีคิ้ว,อ.ด่านขุนทด,
อ.ขามทะเลสอ จ.ชัยภูมิ, จ.ลพบุรี, จ.สระบุรี
(17 โรงงาน)
โรงงานเปิดโม่
11โรงงาน
คิดเป็น 70%
ของโรงงานที่ใช้หัวมันฯ
ปริมาณโม่ได้
50-80%
ราคาหัวมันที่เชื้อแป้ง 25% (บ./กก.)
1.70-1.90
ราคาหัวมันรวม (บ./กก.)
1.60-1.90
เปอร์เซ็นต์เชื้อแป้งเฉลี่ย
21-23%
กาฬสินธุ์ และจังหวัดข้างเคียงจ.มหาสารคาม, จ.ขอนแก่น, จ.ร้อยเอ็ด,จ.มุกดาหาร
(15 โรงงาน)
โรงงานเปิดโม่
13โรงงาน
คิดเป็น 93%
ของโรงงานที่ใช้หัวมันฯ
ปริมาณโม่ได้
70-80%
ราคาหัวมันที่เชื้อแป้ง 25% (บ./กก.)
1.55-1.80
ราคาหัวมันรวม (บ./กก.)
1.55-1.65
เปอร์เซ็นต์เชื้อแป้งเฉลี่ย
21-22%
เลย และอุดรธานี
(4 โรงงาน)
โรงงานเปิดโม่
1 โรงงาน
คิดเป็น 25 %
ของโรงงานที่ใช้หัวมันฯ
ปริมาณโม่ได้
30%
ราคาหัวมันที่เชื้อแป้ง 25% (บ./กก.)
1.65
ราคาหัวมันรวม (บ./กก.)
-
เปอร์เซ็นต์เชื้อแป้งเฉลี่ย
22%
สระแก้ว จันทบุรี และฉะเชิงเทรา
(10 โรงงาน)
โรงงานเปิดโม่
7 โรงงาน
คิดเป็น 70%
ของโรงงานที่ใช้หัวมันฯ
ปริมาณโม่ได้
40-70%
ราคาหัวมันที่เชื้อแป้ง 25% (บ./กก.)
1.55-1.70
ราคาหัวมันรวม (บ./กก.)
1.65
เปอร์เซ็นต์เชื้อแป้งเฉลี่ย
22-21%
ชลบุรี และระยอง
(11 โรงงาน)
โรงงานเปิดโม่
9โรงงาน
คิดเป็น 81%
ของโรงงานที่ใช้หัวมันฯ
ปริมาณโม่ได้
50-90%
ราคาหัวมันที่เชื้อแป้ง 25% (บ./กก.)
1.60-1.65
ราคาหัวมันรวม (บ./กก.)
-
เปอร์เซ็นต์เชื้อแป้งเฉลี่ย
21-23%
กำแพงเพชร และภาคเหนือตอนล่างจ.นครสวรรค์, จ.อุตรดิตถ์, จ.ตาก
(11 โรงงาน)
โรงงานเปิดโม่
3 โรงงาน
คิดเป็น 27%
ของโรงงานที่ใช้หัวมันฯ
ปริมาณโม่ได้
20-30%
ราคาหัวมันที่เชื้อแป้ง 25% (บ./กก.)
1.30-1.35
ราคาหัวมันรวม (บ./กก.)
1.35
เปอร์เซ็นต์เชื้อแป้งเฉลี่ย
16%
ราชบุรี และกาญจนบุรี
(4 โรงงาน)
โรงงานเปิดโม่
1 โรงงาน
คิดเป็น 25%
ของโรงงานที่ใช้หัวมันฯ
ปริมาณโม่ได้
30-40%
ราคาหัวมันที่เชื้อแป้ง 25% (บ./กก.)
-
ราคาหัวมันรวม (บ./กก.)
1.40
เปอร์เซ็นต์เชื้อแป้งเฉลี่ย
17-18%
อุทัยธานี
(3 โรงงาน)
โรงงานเปิดโม่
หยุดทุกโรงงาน
ปริมาณโม่ได้
-
ราคาหัวมันที่เชื้อแป้ง 25% (บ./กก.)
-
ราคาหัวมันรวม (บ./กก.)
-
เปอร์เซ็นต์เชื้อแป้งเฉลี่ย
-