30 พฤษภาคม 2560

30 พ.ค. 2560

เขตพื้นที่

 
โคราชตะวันออก และจังหวัดข้างเคียงอ.เมือง, อ.หนองบุญมาก, อ.เสิงสาง, อ.พิมาย, อ.ครบุรี
อ.ชุมพวง อ.ปักธงชัยจ.ศรีสะเกษ, จ.อุบลราชธานี
(21 โรงงาน)
โรงงานเปิดโม่
16โรงงาน
คิดเป็น 76%
ของโรงงานที่ใช้หัวมันฯ
ปริมาณโม่ได้
50-80%
ราคาหัวมันที่เชื้อแป้ง 25% (บ./กก.)
1.60-1.85
ราคาหัวมันรวม (บ./กก.)
1.50-1.65
เปอร์เซ็นต์เชื้อแป้งเฉลี่ย
18-20%
โคราชตะวันตก และจังหวัดข้างเคียงอ.สีคิ้ว,อ.ด่านขุนทด,
อ.ขามทะเลสอ จ.ชัยภูมิ, จ.ลพบุรี, จ.สระบุรี
(17 โรงงาน)
โรงงานเปิดโม่
17โรงงาน
คิดเป็น 100%
ของโรงงานที่ใช้หัวมันฯ
ปริมาณโม่ได้
50-80%
ราคาหัวมันที่เชื้อแป้ง 25% (บ./กก.)
1.65-1.80
ราคาหัวมันรวม (บ./กก.)
1.40-1.70
เปอร์เซ็นต์เชื้อแป้งเฉลี่ย
19-21%
กาฬสินธุ์ และจังหวัดข้างเคียงจ.มหาสารคาม, จ.ขอนแก่น, จ.ร้อยเอ็ด,จ.มุกดาหาร
(15 โรงงาน)
โรงงานเปิดโม่
13โรงงาน
คิดเป็น 86%
ของโรงงานที่ใช้หัวมันฯ
ปริมาณโม่ได้
60-70%
ราคาหัวมันที่เชื้อแป้ง 25% (บ./กก.)
1.35-1.65
ราคาหัวมันรวม (บ./กก.)
1.30-1.55
เปอร์เซ็นต์เชื้อแป้งเฉลี่ย
21-22%
เลย และอุดรธานี
(4 โรงงาน)
โรงงานเปิดโม่
2 โรงงาน
คิดเป็น 50%
ของโรงงานที่ใช้หัวมันฯ
ปริมาณโม่ได้
30-60%
ราคาหัวมันที่เชื้อแป้ง 25% (บ./กก.)
1.70-1.75
ราคาหัวมันรวม (บ./กก.)
1.35
เปอร์เซ็นต์เชื้อแป้งเฉลี่ย
20-21%
สระแก้ว จันทบุรี และฉะเชิงเทรา
(10 โรงงาน)
โรงงานเปิดโม่
7 โรงงาน
คิดเป็น 70%
ของโรงงานที่ใช้หัวมันฯ
ปริมาณโม่ได้
40-90%
ราคาหัวมันที่เชื้อแป้ง 25% (บ./กก.)
1.55-1.60
ราคาหัวมันรวม (บ./กก.)
1.55
เปอร์เซ็นต์เชื้อแป้งเฉลี่ย
19-20%
ชลบุรี และระยอง
(11 โรงงาน)
โรงงานเปิดโม่
9โรงงาน
คิดเป็น 82%
ของโรงงานที่ใช้หัวมันฯ
ปริมาณโม่ได้
40-100%
ราคาหัวมันที่เชื้อแป้ง 25% (บ./กก.)
1.60-1.75
ราคาหัวมันรวม (บ./กก.)
-
เปอร์เซ็นต์เชื้อแป้งเฉลี่ย
22-24%
กำแพงเพชร และภาคเหนือตอนล่างจ.นครสวรรค์, จ.อุตรดิตถ์, จ.ตาก
(11 โรงงาน)
โรงงานเปิดโม่
7 โรงงาน
คิดเป็น 63%
ของโรงงานที่ใช้หัวมันฯ
ปริมาณโม่ได้
20-30%
ราคาหัวมันที่เชื้อแป้ง 25% (บ./กก.)
1.70-1.75
ราคาหัวมันรวม (บ./กก.)
1.35-1.45
เปอร์เซ็นต์เชื้อแป้งเฉลี่ย
18-20%
ราชบุรี และกาญจนบุรี
(4 โรงงาน)
โรงงานเปิดโม่
1 โรงงาน
คิดเป็น 25%
ของโรงงานที่ใช้หัวมันฯ
ปริมาณโม่ได้
80%
ราคาหัวมันที่เชื้อแป้ง 25% (บ./กก.)
-
ราคาหัวมันรวม (บ./กก.)
1.45-1.55
เปอร์เซ็นต์เชื้อแป้งเฉลี่ย
18%
อุทัยธานี
(3 โรงงาน)
โรงงานเปิดโม่
หยุดทุกโรงงาน
ปริมาณโม่ได้
-
ราคาหัวมันที่เชื้อแป้ง 25% (บ./กก.)
-
ราคาหัวมันรวม (บ./กก.)
-
เปอร์เซ็นต์เชื้อแป้งเฉลี่ย
-