8 พฤศจิกายน 2559

08 พ.ย. 2559

เขตพื้นที่

 
โคราชตะวันออก และจังหวัดข้างเคียงอ.เมือง, อ.หนองบุญมาก, อ.เสิงสาง, อ.พิมาย, อ.ครบุรี
อ.ชุมพวง อ.ปักธงชัยจ.ศรีสะเกษ, จ.อุบลราชธานี
(21 โรงงาน)
โรงงานเปิดโม่
18โรงงาน
คิดเป็น 85%
ของโรงงานที่ใช้หัวมันฯ
ปริมาณโม่ได้
30-70%
ราคาหัวมันที่เชื้อแป้ง 25% (บ./กก.)
1.55-1.85
ราคาหัวมันรวม (บ./กก.)
1.45-1.65
เปอร์เซ็นต์เชื้อแป้งเฉลี่ย
23-25%
โคราชตะวันตก และจังหวัดข้างเคียงอ.สีคิ้ว,อ.ด่านขุนทด,
อ.ขามทะเลสอ จ.ชัยภูมิ, จ.ลพบุรี, จ.สระบุรี
(16 โรงงาน)
โรงงานเปิดโม่
15โรงงาน
คิดเป็น 87%
ของโรงงานที่ใช้หัวมันฯ
ปริมาณโม่ได้
40-50%
ราคาหัวมันที่เชื้อแป้ง 25% (บ./กก.)
1.60-1.75
ราคาหัวมันรวม (บ./กก.)
1.50-1.70
เปอร์เซ็นต์เชื้อแป้งเฉลี่ย
23-25%
กาฬสินธุ์ และจังหวัดข้างเคียงจ.มหาสารคาม, จ.ขอนแก่น, จ.ร้อยเอ็ด,จ.มุกดาหาร
(15 โรงงาน)
โรงงานเปิดโม่
14โรงงาน
คิดเป็น 93%
ของโรงงานที่ใช้หัวมันฯ
ปริมาณโม่ได้
30-70%
ราคาหัวมันที่เชื้อแป้ง 25% (บ./กก.)
1.35-1.60
ราคาหัวมันรวม (บ./กก.)
1.30-1.60
เปอร์เซ็นต์เชื้อแป้งเฉลี่ย
23-25%
เลย และอุดรธานี
(4 โรงงาน)
โรงงานเปิดโม่
4 โรงงาน
คิดเป็น 100%
ของโรงงานที่ใช้หัวมันฯ
ปริมาณโม่ได้
10-70%
ราคาหัวมันที่เชื้อแป้ง 25% (บ./กก.)
1.40-1.65
ราคาหัวมันรวม (บ./กก.)
1.40-1.60
เปอร์เซ็นต์เชื้อแป้งเฉลี่ย
23-25%
สระแก้ว จันทบุรี และฉะเชิงเทรา
(10 โรงงาน)
โรงงานเปิดโม่
6 โรงงาน
คิดเป็น 60%
ของโรงงานที่ใช้หัวมันฯ
ปริมาณโม่ได้
60-80%
ราคาหัวมันที่เชื้อแป้ง 25% (บ./กก.)
1.60-1.70
ราคาหัวมันรวม (บ./กก.)
1.60
เปอร์เซ็นต์เชื้อแป้งเฉลี่ย
23-24%
ชลบุรี และระยอง
(11 โรงงาน)
โรงงานเปิดโม่
9โรงงาน
คิดเป็น 82%
ของโรงงานที่ใช้หัวมันฯ
ปริมาณโม่ได้
35-60%
ราคาหัวมันที่เชื้อแป้ง 25% (บ./กก.)
1.55-1.65
ราคาหัวมันรวม (บ./กก.)
-
เปอร์เซ็นต์เชื้อแป้งเฉลี่ย
23-24%
กำแพงเพชร และภาคเหนือตอนล่างจ.นครสวรรค์, จ.อุตรดิตถ์, จ.ตาก
(11 โรงงาน)
โรงงานเปิดโม่
10โรงงาน
คิดเป็น 100%
ของโรงงานที่ใช้หัวมันฯ
ปริมาณโม่ได้
30-70%
ราคาหัวมันที่เชื้อแป้ง 25% (บ./กก.)
1.60-1.75
ราคาหัวมันรวม (บ./กก.)
1.60-1.70
เปอร์เซ็นต์เชื้อแป้งเฉลี่ย
21-25%
ราชบุรี และกาญจนบุรี
(4 โรงงาน)
โรงงานเปิดโม่
2 โรงงาน
คิดเป็น 25%
ของโรงงานที่ใช้หัวมันฯ
ปริมาณโม่ได้
50%
ราคาหัวมันที่เชื้อแป้ง 25% (บ./กก.)
-
ราคาหัวมันรวม (บ./กก.)
1.65-1.70
เปอร์เซ็นต์เชื้อแป้งเฉลี่ย
24%
อุทัยธานี
(3 โรงงาน)
โรงงานเปิดโม่
2 โรงงาน
คิดเป็น 33%
ของโรงงานที่ใช้หัวมันฯ
ปริมาณโม่ได้
60-70%
ราคาหัวมันที่เชื้อแป้ง 25% (บ./กก.)
1.70-1.75
ราคาหัวมันรวม (บ./กก.)
-
เปอร์เซ็นต์เชื้อแป้งเฉลี่ย
20%