3 กุมภาพันธ์ 2559

03 ก.พ. 2558

เขตพื้นที่

 
โคราชตะวันออก และจังหวัดข้างเคียงอ.เมือง, อ.หนองบุญมาก, อ.เสิงสาง, อ.พิมาย, อ.ครบุรี
อ.ชุมพวง อ.ปักธงชัยจ.ศรีสะเกษ, จ.อุบลราชธานี
(20 โรงงาน)
โรงงานเปิดโม่
20โรงงาน
ปริมาณโม่ได้
70-100%
ราคาหัวมันที่เชื้อแป้ง 25% (บ./กก.)
2.15-2.35
ราคาหัวมันรวม (บ./กก.)
2.40-2.55
เปอร์เซ็นต์เชื้อแป้งเฉลี่ย
26-28%
โคราชตะวันตก และจังหวัดข้างเคียงอ.สีคิ้ว,อ.ด่านขุนทด,
อ.ขามทะเลสอ จ.ชัยภูมิ, จ.ลพบุรี, จ.สระบุรี
(14 โรงงาน)
โรงงานเปิดโม่
14โรงงาน
ปริมาณโม่ได้
80-100%
ราคาหัวมันที่เชื้อแป้ง 25% (บ./กก.)
2.20-2.40
ราคาหัวมันรวม (บ./กก.)
2.40-2.65
เปอร์เซ็นต์เชื้อแป้งเฉลี่ย
26-28%
กาฬสินธุ์ และจังหวัดข้างเคียงจ.มหาสารคาม, จ.ขอนแก่น, จ.ร้อยเอ็ด,จ.มุกดาหาร
(15 โรงงาน)
โรงงานเปิดโม่
14โรงงาน
ปริมาณโม่ได้
60-90%
ราคาหัวมันที่เชื้อแป้ง 25% (บ./กก.)
2.25-2.45
ราคาหัวมันรวม (บ./กก.)
2.35-2.45
เปอร์เซ็นต์เชื้อแป้งเฉลี่ย
26-28%
เลย และอุดรธานี
(4 โรงงาน)
โรงงานเปิดโม่
4โรงงาน
ปริมาณโม่ได้
70-100%
ราคาหัวมันที่เชื้อแป้ง 25% (บ./กก.)
2.35
ราคาหัวมันรวม (บ./กก.)
2.45-2.60
เปอร์เซ็นต์เชื้อแป้งเฉลี่ย
26-28%
สระแก้ว จันทบุรี และฉะเชิงเทรา
(10 โรงงาน)
โรงงานเปิดโม่
9 โรงงาน
ปริมาณโม่ได้
50-90%
ราคาหัวมันที่เชื้อแป้ง 25% (บ./กก.)
2.30-2.45
ราคาหัวมันรวม (บ./กก.)
2.40-2.60
เปอร์เซ็นต์เชื้อแป้งเฉลี่ย
25-27%
ชลบุรี และระยอง
(11 โรงงาน)
โรงงานเปิดโม่
11โรงงาน
ปริมาณโม่ได้
30-70%
ราคาหัวมันที่เชื้อแป้ง 25% (บ./กก.)
2.35-2.50
ราคาหัวมันรวม (บ./กก.)
-
เปอร์เซ็นต์เชื้อแป้งเฉลี่ย
24-26%
กำแพงเพชร และภาคเหนือตอนล่างจ.นครสวรรค์, จ.อุตรดิตถ์, จ.ตาก
(11 โรงงาน)
โรงงานเปิดโม่
10 โรงงาน
ปริมาณโม่ได้
70-100%
ราคาหัวมันที่เชื้อแป้ง 25% (บ./กก.)
-
ราคาหัวมันรวม (บ./กก.)
2.30-2.55
เปอร์เซ็นต์เชื้อแป้งเฉลี่ย
25-27%
ราชบุรี และกาญจนบุรี
(4 โรงงาน)
โรงงานเปิดโม่
3 โรงงาน
ปริมาณโม่ได้
70-90%
ราคาหัวมันที่เชื้อแป้ง 25% (บ./กก.)
2.35-2.40
ราคาหัวมันรวม (บ./กก.)
2.35-2.40
เปอร์เซ็นต์เชื้อแป้งเฉลี่ย
25-26%
อุทัยธานี
(3 โรงงาน)
โรงงานเปิดโม่
2โรงงาน
ปริมาณโม่ได้
80 %
ราคาหัวมันที่เชื้อแป้ง 25% (บ./กก.)
2.40
ราคาหัวมันรวม (บ./กก.)
-
เปอร์เซ็นต์เชื้อแป้งเฉลี่ย
25-26%