4 สิงหาคม 2558

04 ส.ค. 2558

เขตพื้นที่

 
โคราชตะวันออก และจังหวัดข้างเคียงอ.เมือง, อ.หนองบุญมาก, อ.เสิงสาง, อ.พิมาย, อ.ครบุรี
อ.ชุมพวง อ.ปักธงชัยจ.ศรีสะเกษ, จ.อุบลราชธานี
(21 โรงงาน)
โรงงานเปิดโม่
13โรงงาน
ปริมาณโม่ได้
40-60%
ราคาหัวมันที่เชื้อแป้ง 25% (บ./กก.)
2.35-2.75
ราคาหัวมันรวม (บ./กก.)
2.40-2.60
เปอร์เซ็นต์เชื้อแป้งเฉลี่ย
19-21%
โคราชตะวันตก และจังหวัดข้างเคียงอ.สีคิ้ว,อ.ด่านขุนทด,
อ.ขามทะเลสอ จ.ชัยภูมิ, จ.ลพบุรี, จ.สระบุรี
(14 โรงงาน)
โรงงานเปิดโม่
12 โรงงาน
ปริมาณโม่ได้
30-60%
ราคาหัวมันที่เชื้อแป้ง 25% (บ./กก.)
2.35-2.65
ราคาหัวมันรวม (บ./กก.)
2.45-2.70
เปอร์เซ็นต์เชื้อแป้งเฉลี่ย
20-22%
กาฬสินธุ์ และจังหวัดข้างเคียงจ.มหาสารคาม, จ.ขอนแก่น, จ.ร้อยเอ็ด,จ.มุกดาหาร
(15 โรงงาน)
โรงงานเปิดโม่
13โรงงาน
ปริมาณโม่ได้
50-90%
ราคาหัวมันที่เชื้อแป้ง 25% (บ./กก.)
2.25-2.50
ราคาหัวมันรวม (บ./กก.)
2.25-2.45
เปอร์เซ็นต์เชื้อแป้งเฉลี่ย
21-22%
เลย และอุดรธานี
(4 โรงงาน)
โรงงานเปิดโม่
2 โรงงาน
ปริมาณโม่ได้
40-50%
ราคาหัวมันที่เชื้อแป้ง 25% (บ./กก.)
2.50-2.75
ราคาหัวมันรวม (บ./กก.)
2.25-2.35
เปอร์เซ็นต์เชื้อแป้งเฉลี่ย
20-21%
สระแก้ว จันทบุรี และฉะเชิงเทรา
(10 โรงงาน)
โรงงานเปิดโม่
4 โรงงาน
ปริมาณโม่ได้
30-70%
ราคาหัวมันที่เชื้อแป้ง 25% (บ./กก.)
2.40-2.60
ราคาหัวมันรวม (บ./กก.)
2.35-2.40
เปอร์เซ็นต์เชื้อแป้งเฉลี่ย
20-22%
ชลบุรี และระยอง
(11 โรงงาน)
โรงงานเปิดโม่
8โรงงาน
ปริมาณโม่ได้
20-60%
ราคาหัวมันที่เชื้อแป้ง 25% (บ./กก.)
2.40-2.60
ราคาหัวมันรวม (บ./กก.)
-
เปอร์เซ็นต์เชื้อแป้งเฉลี่ย
20-22%
กำแพงเพชร และภาคเหนือตอนล่างจ.นครสวรรค์, จ.อุตรดิตถ์, จ.ตาก
(11 โรงงาน)
โรงงานเปิดโม่
ปิดทุกโรงงาน
ปริมาณโม่ได้
-
ราคาหัวมันที่เชื้อแป้ง 25% (บ./กก.)
-
ราคาหัวมันรวม (บ./กก.)
-
เปอร์เซ็นต์เชื้อแป้งเฉลี่ย
-
ราชบุรี และกาญจนบุรี
(4 โรงงาน)
โรงงานเปิดโม่
1 โรงงาน
ปริมาณโม่ได้
30-40%
ราคาหัวมันที่เชื้อแป้ง 25% (บ./กก.)
2.35
ราคาหัวมันรวม (บ./กก.)
2.35
เปอร์เซ็นต์เชื้อแป้งเฉลี่ย
18-19%
อุทัยธานี
(3 โรงงาน)
โรงงานเปิดโม่
ปิดทุกโรงงาน
ปริมาณโม่ได้
-
ราคาหัวมันที่เชื้อแป้ง 25% (บ./กก.)
-
ราคาหัวมันรวม (บ./กก.)
-
เปอร์เซ็นต์เชื้อแป้งเฉลี่ย
-